GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

APG společně s APÚ a ČMKPÚ jedná s SPÚ o změnách v zadávací dokumentaci

zadavaci-dokumentace-feat

Státní pozemkový úřad před časem vyhlásil výzvu k předběžné tržní konzultaci.

Asociace podnikatelů v geomatice (APG) se spojila s APÚ (Asociace pozemkových úprav) a ČMKPÚ (Českomoravská komora pozemkových úprav) a společně jednotnou cestou jednají se Státním pozemkovým úřadem o změně zadávací dokumentace. Nová zadávací dokumentace by měla odrážet současný stav pozemkových úprav a princip rovnoprávného postavení zadavatele a zpracovatele.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Cílem předběžné tržní konzultace je

  • zhodnocení současného stavu vzorové zadávací dokumentace
  • získání podnětů pro úpravu a změnu vzorové zadávací dokumentace
  • zajištění kvalitních zadávacích podmínek pro potřeby SPÚ
  • vytvoření vzorových smluv, zadávacích dokumentací a dalších příloh
  • zkvalitnění dokumentace pro potřeby uzavírání nových smluv s dodavateli
  • nastavení vhodných hodnotících kritérií
  • omezení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a případných námitek díky zpětné vazbě od samotných dodavatelů

V případě vašeho zájmu o zapojení se do společného úsilí APG, APÚ a ČMKPÚ kontaktujte Ing. Lubora Pekarského, vedoucího pracovní skupiny APG pro pozemkové úpravy.