GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

Podívejte se na změny, které schválila vláda v novele zákona o pozemkových úpravách

zakon-pozemkove-upravy-novela-2020-feat

Vláda ČR schválila na své schůzi 13. ledna 2020 novelu zákona o pozemkových úpravách, přesněji návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podívejte se na platné znění zákona o pozemkových úpravách včetně vyznačených schválených změn. (PDF)

Personální inzerce na webu Zeměměřiče