GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

Dokončeno: Ve Zvoli u Zábřehu mají novou polní cestu i protierozní retenční nádrž

dokonceno-komplexni-pozemkove-upravy-zvole-zabreh-dratokamenna-prehrazka / foto archiv SPÚ

Ve Zvoli na Šumpersku dokončil Státní pozemkový úřad stavbu hlavní polní cesty s devatenácti sjezdy pro zpřístupnění pozemků a protierozní retenční nádrž s drátokamennými přehrážkami pro zadržení a zploštění případné povodňové vlny. Investici v celkové hodnotě bezmála dvaceti milionů korun převezme po kolaudaci do svého vlastnictví a následné správy obec Zvole.

dokonceno-komplexni-pozemkove-upravy-zvole-zabreh-protierozni-retencni-nadrz / foto archiv SPÚ

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Nová hlavní polní cesta je rozdělená na tři části o celkové délce 1570 metrů. Je realizována jako jednopruhová s oboustrannými krajnicemi, s krytem z asfaltobetonu, bezpečné svedení vody zajišťuje podélný cestní příkop. Polní cesta zajišťuje zpřístupnění zemědělských pozemků pomocí devatenácti hospodářských sjezdů.

„Tím dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků pro hospodařící subjekty i pro majitele přilehlých pozemků. Při realizaci bylo bohužel nutné vykácet dřeviny, které se nacházely v trase cesty. Nahradili jsme je novou výsadbou doprovodné zeleně,“ uvedl k realizaci Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Zlepšení protierozních opatření v lokalitách ohrožovaných přívalovými srážkami, zadržení a zploštění povodňové vlny má zajistit protierozní retenční nádrž s délkou sypané hráze 136 m, výškou hráze 3,25 m a maximálním objemem zátopy 3 963 m3. Součástí nádrže jsou i dvě drátokamenné přehrážky s délkou 24 m a 16 m, výškou po přeliv 1,5 m a šířkou v koruně 1,4 m.

Stavba byla realizována z prostředků Programu pro rozvoj venkova. Celkové finanční náklady na realizaci stavby činí 19 773 415 Kč vč. DPH.

 • Termín předání staveniště: 25. února 2019
 • Termín zahájení stavebních prací: 4. března 2019
 • Termín dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně: 24. října 2019
 • Termín předání a převzetí díla: 31. října 2019
 • Zhotovitel komplexních pozemkových úprav: AGEO, s. r.o.
  • osoba úředně oprávněná k projektování pozemkových úprav – Ing. Pavel Sedlák
  • úředně oprávněný zeměměřický inženýr – Ing. Aleš Kurka
 • Subdodavatel geodetických činností na díle: ADITIS s.r.o.
  • úředně oprávněný zeměměřický inženýr – Ing. Jaroslav Švec
 • Zhotovitel stavby: SPH stavby s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem
  • jednatelé Ing. arch. Petr Horáček a Ing. Radek Pospíšil
  • ve věcech technických autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, zároveň autorizovaný stavitel pro dopravní stavby – Ing. Ivan Beneš
 • Autorský dozor: TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o.
 • Technický dozor stavby: Ing. Svatopluk Schuppler
 • Koordinátor BOZP: Jitka Štýbnarová
 • Archeologický výzkum: ARCHAIA Olomouc, z. ú.

Přehled geodetických firem, které se pozemkovými úpravami zabývají


Chcete do Přehledu přidat? Ozvěte se nám.