[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu

  S počátkem nového roku se na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz) objevila vedle nahlížení do katastru a databáze zhušťovacích a trigonometrických bodů i aplikace Archiv, která poskytuje vybrané údaje o mapových podkladech ČÚZK. Jedná se zejména o vybrané údaje o katastrálních územích, o aktuálním stavu katastrálních map a jejich digitalizaci.
  Historie aplikace Archiv sahá zhruba do roku 1994, kdy firma GEPRO, s.r.o. ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem vyvinula první verzi této aplikace. Aplikace slouží pro potřeby rezortu ČÚZK a je dodnes dodávána i mimorezortním uživatelům. V poslední době se Archiv vyvíjí ve dvou modifikacích – první je určena pro uživatele geografického informačního systému MISYS, druhá se realizuje v technologii WEB na základě požadavků rezortu ČÚZK. Následující text si klade za cíl přiblížit čtenářům časopisu Zeměměřič internetovou aplikaci.
  Naleznete ji v oddíle »Katastr nemovitostí – Digitalizace a měření v S-JTSK«. Těm, kteří znají informační systém MISYS-WEB, bude ovládání známé, pro ostatní jen krátce: tlačítka nahoře mění výřez území, zadání vstupních údajů se odehrává v pravé části obrazovky pod přehledkou území a někdy také klikem do grafické plochy. Pokyny se objevují dole. Výběr území je snadný, neboť je použita názorná grafická navigace v územních celcích. Jaké údaje lze o vybraném území získat?
  V prvé řadě je možné vypisovat údaje o katastrálních územích – název, číslo a výměru k.ú., druh, měřítko a stupeň digitalizace katastrálních map, názvy skenovaných souborů map BPK a jiných. Je možné vyhledávat katastrální území nebo zobrazit a hledat názvy obcí. Mezi často používané funkce patří zobrazení kladů listů sáhových a dekadických katastrálních map a ZABAGED. Spolu s výpisem údajů o katastrálních územích tak lze zjistit, jaké mapové podklady a skenované soubory jsou k dispozici pro určitou zájmovou oblast. Na základě údajů uložených v databázi lze barevnou výplní znázornit stupeň digitalizace katastrálních map v jednotlivých katastrálních územích (DKM, KMD, RES, RPK apod.) a další skutečnosti – např. stav pozemkových úprav, existenci přídělového řízení, rok vybudování nebo poslední revize podrobného bodového pole, prostory, ve kterých je předepsáno číselné zaměřování změn apod.
  Mimo internetovou verzi Archiv pracuje též na intranetu pro vnitřní potřeby ČÚZK a nově bude sloužit také při koordinaci postupného přepracování sáhových katastrálních map ze systému stabilního katastru do S-JTSK, kde je nutná znalost stavu přepracování v sousedních k.ú.

  Článek vyšel v časopisu Zeměměřič č.3/04. Ukázková data jsou majetkem ČÚZK.

  Ing. Tomáš Mandys, GEPRO, spol. s r. o.

  vyvěšeno: 05.03.2004
  ID článku: 1040              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10016&A...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Software

  Internet