[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Řízení o vkladech
  – Informace o řízení
  – Přehled řízení
  – Seznam přijatých řízení
  Ostatní řízení
  – Informace o řízení
  – Přehled řízení
  – Seznam přijatých řízení
  Informace z KN
  – Parcela
  – Budova
  Nápověda
  – Nápověda k aplikaci


  Aplikace »Nahlížení do katastru nemovitostí« umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel a budov evidovaných v KN a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v ČR, nebo pro účely potvrzování GP.

  Na rozdíl od »Dálkového přístupu do KN« je »Nahlížení« volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti DP omezené. Výpis z KN a některé další výstupy aplikace »Nahlížení« neumožňuje. Výstupy, které je možno v rámci »Nahlížení« zadat a spustit jsou volitelné odkazy v levé části výchozí stránky. Odkazy jsou seskupeny do tří sekcí:


  Řízení o vkladech

  Řízení typu »Vklad« jsou zakládána pro účely zápisu práv na základě smluv o převodu nemovitostí, zástavního práva, oprávnění týkajícího se věcného břemene, předkupního práva, převodu bytu a nebytového prostoru a na základě dalších dle § 33 vyhlášky č. 190/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Výstupy v této skupině mají typ řízení V (vklad) pevně nastaven a nelze jej změnit.

  Odkaz »Informace o řízení« spouští výstup obsahující informace o účastnících zadaného řízení, typu předmětu řízení a posloupnost činností (operací), které byly na příslušném katastrálním pracovišti v rámci řízení uskutečněny, včetně časových údajů jejich provedení.

  Odkaz »Přehled řízení« poskytuje seznam řízení, která byla na zadaném pracovišti zahájena před a po založení zadaného řízení. U každého řízení je uvedeno datum založení, stav řízení a datum provedení poslední operace. Čísla řízení je možno použít jako odkazy spouštějící výstup Informace o řízení.

  Odkaz »Seznam přijatých řízení« vede k vytvoření seznamu řízení založených v zadaném dni. Seznam a možnosti odkazů jsou obdobné jako u Přehledu řízení.


  Ostatní řízení

  Výstupy spouštěné odkazy této skupiny jsou analogií výstupů »Řízení o vkladech« , umožňují však volit typ řízení ze dvou alternativ: záznam nebo GP. Řízení typu »Záznam« jsou zakládána pro účely zápisu právních vztahů k nemovitostem na základě rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu nebo na základě jiných podkladů podle § 36 vyhlášky. Řízení typu »Geometrický plán« jsou zakládána na základě žádosti o potvrzení plánu předkládané oprávněným zeměměřickým inženýrem. Až na volbu typu řízení je funkce odkazů v této sekci zcela obdobná jako u týchž odkazů v sekci »Řízení o vkladech« .


  Informace z KN

  Odkazy »Parcela« a »Budova« spouštějí výstupy informací o zadaných nemovitostech obsahující zejména vlastníka nebo spoluvlastníky nemovitosti. U parcel rovněž výměru a druh pozemku a informaci o případných budovách nacházejících se na pozemku. U budov pak odkaz na parcelu, na které budova stojí.


  Z diskuze k této aplikaci na zive.cz/h/Bleskovky/:

  – „Všiml jsem si, že adresa vlastníka, kterému byla »z moci úřední« přejmenována ulice trvalého bydliště, zde opravena není. Budete-li se jej na tomto základě někdo pokoušet kontaktovat, měli byste si prověřit platnost adresy – jména ulice."

  – „Zrovna čekám na zápis zástavního práva a obden volám na katastr, jestli už to je provedeno. Teď mi stačí nastavit si kontrolu změn v bookmarkách v Mozille a jsem »vysmátej«. Dokonce se dá zjistit, jestli mě někdo nepředběhl a nemá zapsanou zástavu dřív než já a můžu je s tím na katastru »buzerovat«. Myslím, že je to zároveň docela dobrá prevence úplatkům »za pořadí ve frontě«, protože je všechno vidět."

  http://nahlizenidokn.cuzk.cz

  vyvěšeno: 04.02.2004
  poslední aktualizace: 15.03.2004
  ID článku: 1095              Používané zkratky
  další informace: nahlizenidokn.cuzk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí