[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš

  hala Měl jsem to štěstí navštívit gigantické staveniště Haly Sazka. Odbornou exkurzi v únoru velmi diskutované a zpřísněně střežené lokality zorganizovala pro omezený počet návštěvníků Geodézie Krkonoše, s.r.o., generální dodavatel geodetických prací stavby.

  Průšvih nebo perla?

  Hala Sazka je často v tisku podávána jako mezinárodní ostuda a causa se dostala až do Vlády. Ve hře je 7 miliard a každý ze zúčastněných se snaží uhrát, co může. Blafování, nátlak, obětování pěšců je součást velké hry tvrdých byznysmenů o velké peníze.

  Hala Sazka je koncipována jako multifunkční hala s možností pořádání všech typů akcí - jak sportovních, tak koncertů, valných hromad velkých společností atd. Funkční libreto předpokládá až 40 (!) různých uspořádání od často zmiňované hokejové haly, přes vrcholové atletické podniky, halový motokros, motokáry, jezdectví včetně parkuru a klasické sporty - gymnastiku, košíkovou, tenis aj. až po koncerty klasické, ale třeba i rockové hudby a několika druhů divadelního uspořádání (alžbětinské, amfiteátr, muzikál i cirkus). Při přestavbách vnitřního uspořádání je možné vjet na plochu i s kamionem. Generální projektant stavby - architektonický ateliér ATIP, a.s. se přímo na místě inspiroval tucty velkých sportovních hal z celého světa a nechal se ovlivnit Canada Centrum v Torontu, Arénou v Columbu a Hartwall arénou v Helsinkách. Svým multifunkčním pojetím je Hala Sazka jedinečná a bude jistě perlou mezi podobnými zařízeními na světě.

  Exkurze

  geodetické údaje Již z dálky na sebe staveniště upoutává pozornost svými 12 jeřáby. Obrovská halda (prý kontaminované) zeminy, kde by se schoval komplex budov kobyliských zeměměřických a katastrálních úřadů, zde byla navršena během 3 dnů. Vše je tu gigantické.

  Stavbu na základě smlouvy z 21. 2. 2003 (!) realizuje Skanska CZ, a.s. (dříve IPS) a 18 měsíců na stavbu by mohlo údajně stačit. Tři měsíce se ale promrhaly a nyní se stal termín dokončení stavby šibeničním. Na všechny zúčastněné subjekty to klade velké nároky a výjimkou nezůstala ani geodetická složka. Na dnešní den (úterý 25. 2.) měla Geodézie Krkonoše (GK) svolanou výrobní poradu, v jejímž rámci se konala i naše exkurze. Předseda ČSGK přišel na místo srazu o 1/2 hodiny dříve, předseda KGK o 20 minut později. Ing. Váša, hlavní geodet stavby, nás po kratičkém uvítání provedl přes vrátnici a v zasedací síni jedné přilehlé budovy nám nad plány a vytyčovacími výkresy představil celý projekt a geodetické zabezpečení. Svých drahocenných 10 minut nám věnoval i vedoucí výstavby Haly Sazka ing. Karel Hudera.

  Během procházky po staveništi jsme si ověřili místopisy několika bodů vytyčovací sítě a získali i reálnou představu o velikosti stavby. Přísně se zde prý trestá nenošení ochranné přilby a raději jsem to ing. Fafejtovi připomenul. (I když by jeho pokutování bylo sousto k publikování.) Přísný režim panuje i na toaletách, které se důsledně zamykají a vše od vypínačů, přes štětky, mušle a baterie je znehodnoceno barvou a poškrábáním. Velké množství lidí na stavbě přináší i velké riziko krádeží.

  Krkonoše v Praze

  Pro spoustu pražských firem je nepochopitelné, že takto prestižní stavbu vyměřují »venkovani« z Harrachova. GK je dobře zapsána při stavbě náročných sportovních zařízení u nás i ve světě. O lanové dráze v Turecku jsme psali již v Zeměměřiči, ale GK v r. 2000 měřila lanovku v Řecku, v r. 2002 v Indii a každoročně několik podobných zakázek i na Slovensku. Ředitel, ing. Váša, to charakterizoval slovy:

  »dlouhodobě dobrá spolupráce se SAZKA, a.s. způsobila, že jsme se stali geodetickou firmou investora. Smlouvu jsem podepisoval s dceřinou společností Sazky - BestSportem, přímo s předsedou představenstva JUDr. A. Hušákem. Smlouvu o dílo na geodetické práce jsem psal podle staré dobré vyhlášky 10/74 Sb. (viz ukázka), která, ač je zrušena, stále vyhovuje«.

  Geodetické práce

  vytyčovací síť - a Koncem srpna 2001 se začalo měřit ČKD a vytvořila se základní mapa, která byla hotova do 31. prosince 2001. Mapovalo se ve 3. třídě přesnosti ve 3D - polohopis včetně zeleně, dále inženýrské sítě a vytvořil se i DMT. Zaměření inženýrských sítí bylo prováděno až do úrovně sledování obarvené vody v kanalizaci. Smlouva na geodetické práce byla podepsána 1. prosince 2001. Na základě zkušeností z obdobných prací v ČR byl ing. Váša jmenován hlavním geodetem stavby (HGS). Průměrná potřeba geodetických kapacit je 18 pracovníků (2 směny + víkendy). HGS jmenoval odpovědné geodety stavebního objektu (OGSO) - ing. Marinče (OG pro projekt, realizaci, doplnění a dokumentaci inženýrských sítí), ing. Šikla (OGSO u firmy Skanska CZ, a.s., Integra, a.s., příprava podrobných vytyčovacích výkresů) a ing. Vřešťála (OG, vytyčovací síť - sledování svislých posunů stavby). Jako poradci byli přizváni ing. V. Čada, CSc. a ing. V. Šanda. Subdodavateli prací jsou společnosti Gefos, a.s. a AGs, s.r.o.

  Je zajímavé, že dlouho neexistoval jednotný harmonogram stavby (!) a vše geodeti »pochytávali« z kontrolních dnů. Harmonogram výstavby nezávisle začala vytvářet až společnost Skanska po převzetí stavby v únoru 2003.

  Projektová dokumentace je zpracována smluvně v papírové podobě (digitálně v AutoCad 2000 je pouze pro informaci). Výchozím formátem dat pro zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení je DGN. Nikoho nezajímá, že geodeti pracují s MicroStation. Výstupem pro potřeby projekčních organizací je DWG 2000. GK si vytvořila datovou strukturu pro převod dat mezi oběma formáty a případně formáty správců inženýrských sítí (při použití MicroStation V 8).

  Definovaný souřadnicový systém je JTSK v rovině 201,500 m nad mořem, tedy místní síť JTSK - Hala Sazka. Výškový systém je Bpv - baltský po vyrovnání.

  Celá stavba je polohově definována středem kruhové haly o souřadnicích Y = 737 418,857 m a X = 1 041 810,147 m a dále směrem kolmým na Českomoravskou třídu.

  Projektový manažer předal HGS jedno paré výkresů v listinné podobě a je povinen dodávat HGS všechny změny. Převzetí, ověření a potvrzení všech výkresů analogové i digitální (server ALLASKA) formy, které obsahují určení geometrických parametrů konstrukcí staveb, provádí HGS pověřený pracovník ing. Šikl a nesmí se vytyčovat bez jím potvrzeného výkresu.

  Vytyčovací síť pro 1. etapu Hala Sazka je stabilizována betonovými pilíři (viz obr.) u stavby malé a velké haly, na ulicích normovanými hřeby s límečkem, na střechách odraznými hranoly s terčíky a pilíři. Vytyčovací síť je doplňována a průběžně kontrolována.

  Výškové značky jsou stabilizovány speciálními výškovými normovanými značkami (autor ing. Šanda). Výškové určení bylo provedeno metodou přesné nivelace (PN) z ověřených výškových bodů státní nivelace. Podle projektu je sledováno také měření deformací - ve třech úrovních stavby je celkem 227 kontrolních bodů. Vytyčovací výkresy jsou kontrolovány a ověřovány HGS (kulaté razítko) vzhledem ke koordinačnímu vytyčovacímu výkresu a prostorové poloze. Odpovědnému geodetu stavebního objektu je z dokumentace předán koordinační vytyčovací výkres v analogové a digitální formě s ověřením ing. Šikla a souhlasem HGS a body vytyčovací sítě se souřadnicemi X, Y, Z.

  Kromě vytyčovacích prací jsou prováděny geodetické kontroly a zaměření skutečného provedení stavby. Vytyčovací práce jsou dokumentovány denními vytyčovacími protokoly. Dokumentace skutečného provedení bude doplněna zpracováním ZM, která bude předána investorovi a IMIP. Z pověření HGS zpracovává Gefos, a.s. pasportizaci objektů souvisejících se stavbou - pasportizaci skutečného stavu (trhliny, prasklé zdivo) a pasportizaci měření deformací všech objektů.

  Výhledy

  Hala Sazka je jistě dobře promyšlený tah představenstva Sazky. Pro všechny zúčastněné bude velká čest být vytesán na pamětní tabuli u vchodu. Geodézie Krkonoše tam nebude chybět - na věky věků.

  Každá stavba je stres a óbrstavba je óbrstres. Je to náročná, ale i fajnová práce, která je vidět venku ve městě a neschová se někde v šuplíku. V tom je stavební geodezie krásná.

  Geodetické práce na 1. etapě haly Sazka lze rozdělit do těchto bodů:

  1. map. podklad ve 3. tř. přesnosti, 3D
   1. polohopis, zeleň
   2. inženýrské sítě
   3. c) DTM - digitální model terénu
  2. 2. Vytyčovací síť
   1. a) síť polohová
   2. b) mikrosíť - Hala Sazka
   3. c) výšková síť
  3. 3. Vytyčovací výkresy
  4. 4. Vytyčovací práce
   1. a) určení prostorové polohy
   2. b) podrobné vytýčení
   3. c) kontrolní měření z vyhodnocených odchylek
  5. 5. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (vrstvy, hladiny, struktura digitálních dat)
  6. 6. Speciální práce (vertikální - vodorovné posuny, periodická kontrola, pasportizace budov přiléhajících k budovanému objektu Hala Sazka, kontrola odtěžených kubatur zeminy).
  7. 7. Vytýčení vlastnických vztahů, práce v KN, geometrický plán.

  Smlouva o dílo uzavřená podle §...

  Smluvní strany: zhotovitel -
  Geodézie Krkonoše, s.r.o.,
  IČO 49813081 a objednatel
  BestSport, a.s., IČO 19013825

  Předmět smlouvy:

  1.1 Obsahem smlouvy je vzájemná úprava vztahů smluvních stran na stavbě: Víceúčelové centrum »ZELENÝ OSTROV« Praha - Vysočany

  1.2 Předmětem této smlouvy je jmenování hlavního geodeta stavby, který odpovídá zhotoviteli za organizaci, kvalitu všech geodetických prací včetně nasazení geodetických kapacit.

  1.3 Hlavní geodet u investora odpovídá za:
  a) geodetické práce při zpracování přípravné a projektové dokumentace:
  – tvorbu geodetických podkladů jako součást přípravné a projektové dokumentace;
  – vyhotovení geodetických podkladů pro úpravu majetkových vztahů;
  – kontrolu úplnosti geodetických prací jako součást dokumentace.
  b) geodetické práce při provádění stavby, v jejichž průběhu bude:
  – zajišťovat v předstihu vybudování vytyčovacích sítí, jejich zabezpečení proti poškození nebo zničení a kontrolu jejich předáním dodavateli stavebních prací;
  – účastnit se protokolárního předání staveniště dodavateli
  – po dobu výstavby provádět kontrolní měření terénu při přejímce staveniště dodavatelem, kontrolovat kubaturu odtěžené či nasypané zeminy pro investora;
  – zajišťovat v souladu s územním rozhodnutím včasné vytýčení prostorové polohy objektů (hlavních polohových čar nebo hlavních os a hlavních bodů tras, hlavních výškových bodů - fixů);
  – zajišťovat spolupráci geodetických složek s technickým dozorem investora při dodržování prostorového umístění objektů. Kontrolovat polohové a výškové zaměření podzemních vedení a objektů před jejich zakrytím. Kontrolovat zaměření provedených terénních úprav. Kontrolovat po stránce geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby od dodavatelů stavby.
  c) při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:
  – zajišťuje souborné zpracování a archivování dokumentace geodetických prací tvořících součást dokumentace skutečného provedení celé stavby.

  1.4 Hlavní geodet (HG) odpovídá u generálního projektanta za:
  – účelné využití, posouzení všech dostupných podkladů, jejich doplnění pro projektovou činnost;
  – vypracování návrhu vytyčovací sítě, její stabilizaci a zajišťovat návrh rozpočtu na tyto práce;
  – zajišťování stabilizace a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních geodetických pracích a jejich předání investorovi;
  – Zajišťuje geodetickou koordinaci na jednotlivých částech projektu, zejména při zpracování vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů;
  – Zajišťovat zpracování koordinačního výkresu výstavby a koordinaci prostorového umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení;
  – Provádět koordinaci a kontrolu geodetických prací tvořících součást projektů zpracovávaných jinou organizací;
  – Při provádění stavby se účastnit na autorském dozoru generálního projektanta.

  1.5 Povinnost Hlavního geodeta u dodavatele stavební výroby:
  – Spolupracovat po geodetické stránce při přejímce staveniště a provádět kontrolní měření terénu za účasti investora;
  – Přejímat od investora (projektanta) body vytyčovací sítě, popřípadě další využitelné body bodového pole a po dobu výstavby je udržovat;
  – Přejímat od investora vytýčení prostorové polohy objektů;
  – Zajišťovat podle projektové dokumentace podrobné vytýčení objektů zařízení staveniště a vytýčení stavebních i ostatních objektů;
  – Předávat dalším dodavatelům a subdodavatelům vytýčení prostorové polohy objektu a podklady k podrobnému vytýčení předmětu jeho dodávky;
  – Provádět kontrolní geodetické práce v rozsahu vlastních dodávek a poddodávek;
  – Zajišťovat geodetickými metodami polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených objektů nebo jejich částí včetně terénních úprav na vytyčovací síť danou projektem (u podzemních vedení a objektů před zakrytím - v případě, že správce sítě má pro digitální dokumentaci své sítě Směrnici, tak splnit všechny její podmínky);
  – Zajišťovat geodetické zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavebních prací tak, aby dokumentace mohla být předána investorovi při převzetí dodávky;
  – Zajišťovat archivování měřických záznamů a náčrtků k provedeným pracím.

  1.6 Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Kvalita a úplnost díla bude odpovídat všem požadavkům objednatele, příslušným zákonům, vyhláškám a státním normám. Hlavním geodetem stavby jmenoval zhotovitel se souhlasem objednatele ing. Ivana Vášu, oprávněného zeměměřického inženýra dle § 13 odst.1 písm. b), c), zákona č. 200/94 Sb., v platném znění.

  1.7 Bezpečnost pracovníků bude pro práce na díle zajištěna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy pro tento druh činnosti.

  1.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby, které z jeho vůle navštíví staveniště Haly Sazka, včetně jeho zaměstnanců, měly uzavřenou pojistnou smlouvu na úrazové pojištění osob.

  1.9 Objednatel bude o svém harmonogramu prací podrobně informovat zhotovitele.

  1.10 Zákony, vyhlášky, normy

  Zákony, vyhlášky
  1. Zákon č. 200/1994 Sb. - Zeměměřičský zákon ve znění zákona č. 186/2001 Sb.
  2. Vyhláška ČÚZK č. 212/1995 Sb, kterou se doplňuje vyhláška ČÚZK č.31/1995 Sb.
  3. Zákon č. 344/1992 Sb. ve znění zákona č. 89/1996 Sb., č.103/2000 SB. a č.120/2000 Sb. - Katastrální zákon
  4. Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem
  5. Vyhláška ČÚZK č. 179/1998 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 190/1996 Sb., kterou se provádí Zákon č. 265/1992 Sb. ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona ČNR č. 344/1992 o katastru nemovitostí ve znění zákona č. 89/1996 Sb., č.210/1993 Sb. a zákona č. 190/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 179/1998, č. 113/2000 Sb. a č. 163/2001 Sb.
  6. Návod pro obnovu katastrálního operátu, ČÚZK 1997
  7. Zákon č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb, zákona č. 83/1998 Sb.v platném znění vyhlášeném v úplném znění pod č. 109/2001/Sb.
  8. Vyhláška FMTIR č.83/1976 Sb.,o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č.376/1992 Sb.
  9. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
  10. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona.
  11. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona.


  Normy


  1. ČSN 01 3410/90 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
  2. ČSN 01 3411/89 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
  3. ČSN 01 3419/88 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
  4. ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění
  Část 1: Přesnost osazení
  Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí.
  4a. ČSNP ENV 136 70-1 - Česká předběžná norma.
  5. ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřících přístrojů.
  Část 1: Teorie.
  Část 2: Měřická pásma.
  Část 3: Optické nivelační přístroje.
  Část 4: Teodolity.
  Část 5: Optické provažovací přístroje .
  Část 7: Přístroje používané při vytyčování.
  Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m.
  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontroly přesnosti.
  Část 1: Základní ustanovení.
  Část 3: Pozemní stavební objekty.
  Část 4: Liniové stavební objekty.
  Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců.
  Část 6: Statistická analýza.
  6. ČSN ISO 7077/95 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody.Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů.
  7. ČSN ISO 7O78/96 Pozemní stavby. Postupy vytyčování. Slovník a vysvětlivky.
  8. ČSN ISO 7737/95 Geom. přesn. ve výst. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesn. rozm.
  9. ČSN 73 0415/79 Geodetické body.
  10. ČSN ISO 4463 Měřické metody ve výstavbě. Vytyčování a měření.
  Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky.
  Část 2: Měřické značky.
  Část 3: Přehled činností geodeta na stavbě při provádění geodetických měření a při poskytování geodetických služeb.
  11. ČSN 73 0420/88 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení. Pozn. V roce 2002 bude zrušena a nahrazena 73 0420/1.
  12. ČSN 73 0421/88 Přesnost vytyčování staveb. objektů s prostorovou skladbou. Změna 1/92.
  13. ČSN 73 0422/88 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů.

  Cena a financování díla

  2.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu bodu 1.2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Za výše uvedené práce se sjednává cena dle ceníku Geodézie Krkonoše, s.r.o. pro rok 2001 v jednotkových cenách jednotlivých geodetických výkonů.

  V cenách jsou zahrnuty všechny výkony včetně dopravy. Ceny jsou bez DPH. Ceny jsou pro standardní a nadstandardní geodetické výkony, které budou použity pro ocenění geodetických prací v rámci stavby. Při fakturaci bude objednateli poskytnuta sleva 10 % jako stálému zákazníkovi...

  Z výpisu z KN, získaného dálkovým přístupem, jsme se na 28 stranách LV společnosti Quonex Real dozvěděli jak o věcném břemenu vstupu na pozemky pro BestSport, zřízení zástavního práva pro Sazku z 20. 11. 2001, zástavního práva FÚ pro Prahu 9 z 23. 9. 2002, tak i o nařízení soudní exekuce z 11. 11. 2002.

  Pro zajímavost pohledávky FÚ Praha 9 jsou v celkové výši 31 968 Kč. V porovnání s celkovou cenou pozemků jsou směšné, ale je to jediný způsob jak dělat problémy s již uzavřenou smlouvou mezi prodejcem a kupujícím.

  V březnu t.r. se prý obě strany sporu již nějak dohodly.

  R. PETR

  vyvěšeno: 01.04.2003
  poslední aktualizace: 05.04.2004
  ID článku: 1109              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019