[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Katastr a GP v roce 2002

  Na sklonku roku 2002 jsem redakci Zeměměřiče slíbil poskytnout údaje centrálních statistik ČÚZK o lhůtách při poskytování služeb našim zákazníkům v loňském roce. Věřím, že odbornou veřejnost nezajímají jen diskutované GP, ale výkony resortu obecně. Veřejností nejsledovanější činností již po mnoho let zůstává zápis práv k nemovitostem vkladem. Asi málokdo předpokládal, že z předloňských 380 tis. podání návrhů na vklad bude následovat skok na 477 tis., tedy nárůst o 25 %. Stejný nárůst nastal i v počtu potvrzených GP, který činí 28,5 tisíce podání na celkových 139,3 tis. Obě zmiňované kategorie podání jsou spojité nádoby a doufejme, že přibývající práce je předzvěstí změn na trhu s nemovitostmi. Pro resort ČÚZK tyto změny znamenaly věnovat mimořádnou pozornost zejména KÚ Praha-město a Středočeskému kraji, kde je poptávka po našich službách nejvyšší a představuje více jak pětinu celostátních objemů. Vybrané KÚ byly personálně i investičně posíleny a bude-li se situace letos vyvíjet obdobně, resort na ni i při omezených rozpočtových možnostech bude reagovat.

  Pomalejším tempem se posouváme k cíli digitalizovat všech 13 tis. k. ú. Do rodiny digitálních map přibylo 334 DKM a 149 KMD. Tím jsme dosáhli 22 % celkového počtu k. ú. a jejich počet dnes činí 2 911.

  Ke splnění všech výše zmíněných činností resort zaměstnával stejné množství zaměstnanců.

  Ve srovnání s předcházejícím rokem rozpočet resortu vzrostl jen nepatrně a nadále nám nedovoluje dostát některým zákonným povinnostem.

  A nyní krátce k diskuzi o potvrzování GP.

  Průměrná doba, kterou KÚ na konci roku potřebovaly k potvrzení GP, činila v resortu 8 pracovních dní. Ze 111 pracovišť lhůtu 10 dní, stanovenou Prozatímním jednacím řádem ČÚZK, plní 91 úřadů. Nejvíce by mohli být spokojeni geometři v bývalém Jihomoravském a Severomoravském kraji. Méně ti, kteří předkládají GP v Praze a v jejím okolí, v některých velkých městech a v severních Čechách.

  Příčin je několik. Počínaje množstvím podání, rozsahem některých GP, množstvím nepotvrzených GP až po důvody personální.

  Jejich řešením se spolu s řediteli a inspektoráty zabývám. »Nejpostiženější« KÚ přeřazují zaměstnance tak, aby stanovené lhůty splnily. Není účelem popsat všechna opatření, která situaci mají zlepšit. Nadále si myslím, že o problémech se musí diskutovat nejen v Praze, ale zejména tam, kde nastávají.

  Rád se osobně zúčastním jednání, které pomůže odstranit třecí plochy v regionech, kde věci nejdou podle našich představ.

  Oldřich Pašek, místopředseda ČÚZK

  vyvěšeno: 28.01.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1121              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí