[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

   LEDEN

  • 1. S účinností od 1. 1. 2002 byla jmenována do funkce ředitelky ZKI v Plzni ing. Jana Pekarská a do funkce ředitelky KÚ v Přerově ing. Drahomíra Pešáková.

   ÚNOR

  • 1. S účinností od 1. 2. 2002 byl jmenován do funkce ředitele KÚ v Šumperku ing. Zdeněk Žilka a RNDr. Karel Hájek byl pověřen řízením KÚ ve Strakonicích.
  • 11. Vláda ČR jmenovala s účinností od 15. 2. 2002 ing. Karla Večeře předsedou ČÚZK.
  • 27. Předsedkyní Nemofora byla zvolena ing. Veronika Nedvědová (poslankyně Parlamentu ČR), ČÚZK bude v plénu Nemofora zastupovat místopředseda.
  • 27.-28. Ve dnech 27. - 28. 2. se konaly závěrečné semináře projektu technické pomoci nizozemské vlády (registr budov, pozemkové úpravy).

   BŘEZEN

  • 1. S účinností od 1. 3. 2002 byl jmenován do funkce místopředsedy ČÚZK ing. Oldřich Pašek.
  • 14. Proběhly první zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
  • 15. S účinností od 15. 3. 2002 byla pověřena řízením KÚ v Táboře ing. Alena Dyršmídová a ing. Daniel Králík byl pověřen řízením KÚ v Ústí nad Orlicí.
  • 25.-26. Ve dnech 25. - 26. 3. se v Hradci Králové konala konference Internet ve státní správě a samosprávě - ISSS. ČÚZK se zúčastnil s příspěvkem v bloku Geoinformace, Internet a veřejná správa a s prezentací dálkového přístupu v rámci stánku ÚVIS.
  • 28. Na WWW ČÚZK byl zrušen oddíl AKTUALITY.

   DUBEN

  • 3. Na WWW ČÚZK byl zřízen nový oddíl EU, obsahující informace o Evropské unii.
  • 29. Vláda na své schůzi schválila návrh novely zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech.
  • 29. S účinností od 1. 7. 2002 byla jmenována do funkce ředitelky KÚ v Táboře JUDr. Ivana Mizerová.
  • 29. S účinností od 1. 7. 2002 byl jmenován do funkce ředitele ZKI v Českých Budějovicích ing. Jaroslav Šabatka.

   KVĚTEN

  • 20. S účinností od 1. 6. 2002 byl jmenován do funkce ředitele KÚ v Ústí nad Orlicí ing. Daniel Králík.
  • 28. Primátor města Olomouce ing. Tesařík uspořádal slavnostní setkání ku příležitosti ukončení digitalizace katastrálních map v krajském městě. Setkání na radnici se zúčastnil hejtman Olomouckého kraje, místopředseda ČÚZK, přednosta okresního úřadu, představitelé a zpracovatelé z KÚ v Olomouci a v Opavě a vedení společnosti Geometra Opava, která se na digitalizaci podílela 50% účastí.

  "Bylo, nebylo"

  - začínala svá vyprávění Štěpánka Haničincová. To, co bylo, připomínal ředitelům KÚ vždy počátkem roku jejich předseda ČÚZK, ing. Jiří Šíma, CSc., při společné poradě. Tento přehled poskytoval i nám - pro vás ostatní a po zavedení internetu jsme si jej sami přebírali.

  Přiznám se, že jsem se zde dozvěděl spoustu novinek, které mi - i když jsem se jako redaktor snažil udržovat si přehled o dění na úřadě - prostě unikly. Obyčejný praktický zeměměřič toho věděl o ČÚZK daleko méně než já a přehled událostí mu aspoň ozřejmil, co se stalo a děje na úřadě. Někdy v průběhu června 2002 se tato rubrika úplně vytratila. Byl pouze zaveden oddíl "Aktuality" doplněný o rubriku "Bývalo aktuální".

  Časem se zřejmě ukáže, že i oddíl "Stalo se" byl odůvodněný a bude chybět, ale chybějící informace nejspíš již nikdo nebude schopen doplnit a tato skvělá kronika resortu prostě nebude.

  ČÚZK se i zrušením této rubriky stává ještě vzdálenějším, neznámějším, neprůhlednějším a smrtelníkovi uzavřenějším. Škoda. Vzniká tak prostor pro Štěpánčiny povídačky o bájném orientálním Úřadu.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 05.04.2004
  ID článku: 1202              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK