[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2006

Resort ČÚZK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Katastr nemovitostí

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Geodézie

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Kartografie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Pozemkové úpravy

 • Našel ruskou minu při vytyčování pozemkových úprav
 • Koho volí občané po provedených pozemkových úpravách?

  GIS

 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  GPS

  DPZ

 • CITT Praha

  Fotogrammetrie

  Software

 • Autodesk představil MapGuide 2007 v komerční verzi

  Různé

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svatý Tomáš, apoštol - patronem zeměměřičů
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Školství

 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Internet

  Historie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • Kuchařova pevná půda pod nohama

  Přečtěte si

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • O čem se psalo v týdnu 22/05 – 28/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 29/05 – 4/06 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Domácí impregnace map
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Výzva: Měříte v archeologii, ve sportu či v jiných odvětvích?
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin

  Z domova

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Stručně o letošní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Ze zahraničí

 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  ČSGK

 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  KGK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...
 • Z rozhodovací praxe:Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“

  Od 4. do 7. května se na Výstavišti v Praze-Holešovicích konal 12. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha, v jeho rámci se veřejnosti přestavily také nejvýznamnější české a slovenské kartografické společnosti – freytag & berndt, GeoClub, Geodézie ČS, ITM, Kartografie HP, Kartografie Praha, Mapa Slovakia, Marco Polo, SHOCart, Stiefel Eurocart, VKÚ Harmanec a Žaket. V pátek 5.5. zde proběhlo vyhlášení vítězů dvou kartografických soutěží Mapa roku 2005 a TourMap 2006.

  Mapa roku

  Letošního ročníku Mapy roku se zúčastnilo 23 producentů map s více než sedmdesáti produkty.

  Soutěžilo se v šesti kategoriích: v kategorii Atlasy, soubory a edice map zvítězil historický atlas „Kladsko – Proměny středoevropského regionu“ autorů z Univerzity Hradec Králové a Historického ústavu Akademie věd ČR, v kategorii Samostatná kartografická díla si ocenění Mapa roku odnesla mapa „Pardubický kraj – Národní kulturní památky“ od firmy SHOCart, vítězem kategorie Kartografická díla pro školy se stal „Školní atlas ČR a Evropa“ (SHOCart), na prvním místě v kategorii Kartografické výsledky studentských prací se ocitnul „Pracovní sešit ke Školnímu atlasu“ světa Mgr. Jany Návratové, Mapu roku v kategorii Kartografické aplikace na internetu získala společnost T-Mapy za „Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR“.

  Mapa roku v kategorii Digitální produkty nebyla udělena, do kategorie se nikdo se svými produkty nepřihlásil.

  Zástupci komise rovněž předali zvláštní ocenění společnosti TRANIS za dlouhodobý vývoj kartografického produktu „Kilometrovník Evropy“.

  V hlavní kategorii přišly opět komerční kartografické společnosti zkrátka se svými produkty zkrátka, jejichž uvedení na trh je limitováno časem a datem zastarání, nemohou konkurovat historickému atlasu vytvořenému v nekomerčním sektoru, Akademie věd ČR si tak „každoročně“ přichází pro české kartografické nejvýznamnější ocenění.

  U prvních dvou kategorií se do užší nominace dostaly poněkud překvapivé produkty: Atlas fotbalu a ČR - Mapa fotbalových klubů 2004/2005 od Radovana Jelínka bezesporu mezi pět nejvýznamnějších kartografických děl ve svých kategoriích nepatří!

  Rovněž lyžařské mapa společnosti Žaket se do užší nominace mohla dostat pouze díky svému provedení na vodovzdorném papíru.

  Porotou nejoblíbenějším a nejuznávanějším produktem však je plastická mapa společnosti Kartografie HP, letos se dostala ve třech kategoriích mezi pět nejvýznamnějších kartografických děl, v minulém ročníku plastická mapa Beskyd dokonce zvítězila.

  Naopak se poněkud překvapivě do užší nominace nevešly natolik významné projekty jako 'Autoatlas Evropa 1 : 750 000' a edice a jednotlivé mapy z edice 'Automapy Tranzit' společnosti SHOCart či Turistický atlas společnosti Kartografie Praha.

  Právě společnost Kartografie Praha historicky patřící mezi pětici největších českých kartografických společností zaznamenává další významný propad v soutěži. Ačkoli byla ve všech kategoriích značně zastoupena, odnesla si nakonec pouze jednu užší nominaci v kategorii Kartografická díla pro školy a i tam byla pro ni potupně převálcována školním atlasem společnosti SHOCart.

  V České republice je každým rokem na vysokých školách úspěšně obhájeno několik desítek odborných studentských prací, pořadatelům Mapy roku se však podařilo získat pouze pět soutěžících pro svou stejnojmennou kategorii, tato kategorie tak poněkud ztrácí vypovídací hodnotu.

  Zcela bez zájmu firem byly kategorie Digitální produkty a Kartografické aplikace na internetu, první se nezúčastnil nikdo, u druhé se po obrovském úsilí organizátorů soutěže podařilo získat i třetího účastníka a tak vyhlásit užší nominaci se všemi přihlášenými.

  TourMap

  Soutěžní přehlídky se zúčastnilo 40 společností se 124 produkty. Mezi přihlášenými byli i polský Compass a Eko-Graf, slovenská Dajama a Hiking SK, maďarská Cartografia, australská firma Hema Maps, britský Rough Guides a Liber Maps ze Švédska. V kategorii Turistické průvodce zvítězil soubor průvodců Lonely Planet před souborem průvodců Rough Guides a Vodáckým průvodce Česko (SHOCart). Cenu poroty navíc dostaly: průvodce Centrální Kavkaz, Bezengi, Prielbrusie, Bombaj (SKY), Albánie – turistický a vlastivědný průvodce (Kudrna), Discover New Zéland (Hema Maps) a Balaton – Felvidék Keszthelyi – Hegység (Cartographia). V kategorii Mapy s turistickým obsahem zvítězil Atlas Dolny Slask Slask Opolski (Eko-Graf) před New Zeland Motorcycle Atlas (Hema Maps) a The Rough Guide Map to Spain and Portugal (Rough Guides), porota ocenila i Autoatlas Evropa (SHOCart), Na kole celou Moravou a Slezskem (krajské úřady), Biesz Czady (Compass) a kolekci plastických map (Kartografie HP). V kategorii Elektronické mapy a průvodce byla udělana cena poroty mapovému dílu www.mapy.cz společností Seznam.cz a PLANstudio.

  Na první pohled poněkud zaráží množství cen poroty, hodnotící předali ocenění „polovině“ zúčastněných společností. Ve dvou hlavních kategoriích se z českých produktů umístil pouze Vodácký průvodce Česko na třetím místě mezi průvodci, mapy pro turistické účely vítěze z České republiky neměly. To je na tom česká kartografie ve srovnání se zahraničím tak špatně?

  Podobně jako v minulých ročnících hlavní náplní TourMapu není soutěž, pořadatelé si kladou za prvořadý cíl představit veřejnosti přihlášené kartografické produkty, přiblížit lidem pro turisty nejkvalitnější mapy a průvodce. Na veletrhu Svět knihy jsme se tak mohli setkat s vystavenými všemi produkty, shlédnout je můžeme ještě na začátku října v Karlových Varech jako součást nejstaršího filmové festivalu turistických filmů na světě.

  Pořadatelé soutěžní přehlídky TourMap stojí na základním rozcestí zda zůstat zakonzervováni v České republice či potažmo ve střední Evropě, nebo se vydat za cenu velkých finančních investic směrem k mezinárodní prestižní soutěžní přehlídce turistických průvodců a map. Spojení s TourFILMem a s dalšími významnými uskupeními může významně napomoci k druhé cestě.

  Svět knihy Praha 2006 a ediční plány

  Jako v předchozích letech i letos se kartografické stánky nalézaly ve dvou pavilonech. SHOCart a na něj napojené společnosti se představovaly ve společných prostorách v levém křídle Průmyslového paláce, ostatní kartografické firmy své produkty rozložily v křídle pravém. Firmy se na veletrh pečlivě připravily, přivezly dostatečné zásoby svých produktů, samozřejmostí se již stalo vydání aktuálního edičního plánu k datu zahájení Světu knihy.

  U stánku SHOCartu panoval tradičně čilý ruch, společnost se zbavovala starých vydání svých map, velký úspěch u veřejnosti měly vystavené plastické mapy firmy Kartografie HP. SHOCart každým rokem významně posiluje pozici české jedničky, v posledních letech překročil hranice a zřejmě nebude dlouho trvat a stane se velkým kartografickým hráčem přinejmenším ve střední Evropě. Slovensko již mají pokryté, která země přijde na řadu nyní? Firma se snaží zacelit poslední mezery ve svém edičním plánu, využít co nejvíce svá vlastní data, po Turistických atlasech Česka a Slovenska, Vodáckém průvodci Česka, Turistickém lexikonu Česka vyjde Turistický lexikon Slovenska a nejsledovanějšími novinkami se stanou nově rozjížděná série Cykloatlas Česko (výběry dvou set padesáti nejkrásnějších tras s mapami, itinerářem, profilem trati a turistických informačním obsahem) a edice cykloturistických map v novém měřítku 1 : 60 000.

  Kartografie Praha začíná sázet na publikace nekartografického charakteru. Nejvýznamnějšími novinkami jsou knihy vycházející z televizního seriálu Cestománie, první titul Tibet, země pod ochranou bohů z nové edice Poutník a výpravná pubikace Klenoty české přírody. Po atlasu turistických zajímavostí České republiky a Rakouska firma letos vydává i stejně koncipovaný titul Slovenska. Z významného atlasu ortofotomap Praha byl vytvořen „letecký pohled na centrum“, základní plány Prahy byly rovněž přeloženy do několika jazykových mutací. V létě vyjde Školní atlas českých dějin. Nejdůležitější novinkou Kartografie Prahy v tomto roce je exkluzivní distribuce produktů od VKÚ Harmanec, Mirago, Cartografia Budapest a Touring Club Italiano. Společnost od letošního roku vydává Geografické rozhledy, časopis pro učitele zeměpisu.

  Přední evropský kartografický dům freytag & berndt se prostřednictvím své pražské dceřinné společnosti snaží konkurovat Kartografii Praze, nejvýznamnějšími novinkami jsou tři díly knihy Toulavá kamera a encyklopedická publikace Český atlas, která je tentokrát věnovaná Praze. Edice průvodců na cesty se letos rozroste již na čtyřicet titulů. Nově se v knihkupectvích můžeme setkávat s cykloturistickými průvodci po jednotlivých oblastech České republiky. Samozřejmostí jsou nová aktualizovaná vydání autoatlasů a automap České republiky a Slovenska. Mimořádný ediční počin se povedl rakouské centrále, kartografové vytvořili Velký atlas Evropy v měřítku 1 : 500 000. V průběhu letošního roku začnou produkty celé kartografické skupiny freytag & berndt vycházet v nových obálkách.

  A co další společnosti na českém kartografickém trhu?

  Geodézie ČS skomírá, utápí se ve vlastnických výměnách a sporech, na veletrhu jsme se mohli setkat pouze s pořádně okleštěným podpultovým katalogem kartografických produktů a služeb 2006, mapy dnes vytvářejí především na zakázku.

  Žaket, společnost známá díky své obrovské nabídce plánů Prahy, pokračuje ve své koncepci časté aktualizace svých titulů, k vydání chystají pouze cykloturistické mapy území v zázemí hlavního města.

  Nová hvězdička na kartografickém nebi Kartografie HP úspěšně pokračuje ve spolupráci s SHOCartem, letos veřejnosti představí plastické mapy dalších území. Že by horký favorit pro užší nominace soutěže Mapa roku 2006?

  Na veletrhu se představily i dvě nejvýznamnější slovenské kartografické společnosti.

  VKÚ Harmanec má stále problémy vyrovnat se s úspěšným proniknutím SHOCartu na slovenský kartografický trh, jejich ediční plán stagnuje, významnějšími novinkami vydanými v první polovině tohoto roku byly pouze Turistický atlas Slovenska 1:50 000 a Cykloturistický atlas Slovenska 1 : 100 000. Titulem Nízké Tatry západ společnost pokračuje ve vytváření podrobných turistických atlasů jednotlivých pohoří. Firma vydala i kartograficko informační publikaci Lyžiarske strediská Slovenska.

  Druhá slovenská společnost Mapa Slovakia se představila na společném stánku slovenských vydavatelství, k vidění však byl pouze atlas Bratislavy a blesková mapa Slovenska.

  Podíváme-li se obecně na český komerční kartografický trh, je zde zřejmá jasná dominance společnosti SHOCart, vzadu za ním přešlapuje freytag & berndt, který je limitován svou mateřskou rakouskou společností, a Kartografie Praha, která po pádu opět hledá své místo na kartografickém výsluní.
  Jen zda-li jsou publikace nekartografického charakteru to pravé? Žaket nemá potřebu rozšiřovat ediční plán, své zákazníky má dostatečně podchyceny současnou nabídkou map. A dříve významná společnost Geodézie ČS bohužel nezadržitelně směřuje ke svému zániku. V distribučních společnostech všechny otěže nad Českou republikou drží Geoclub vlastněný SHOCartem, Marco Polo (dceřinná společnost německého MairDumont) a freytag & berndt. Nově se prostřednictvím distribuce snaží pokrýt „celý svět“ Kartografie Praha.

  Jakub Zmrzlík

  vyvěšeno: 22.05.2006
  poslední aktualizace: 04.06.2006
  ID článku: 2105              Používané zkratky
  další informace: www.svetknihy.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů