[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2008

Resort ČÚZK

 • Přehled základních zkušebních otázek
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Novela katastrálního zákona
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Novela katastrálního zákona
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
 • Nové verze produktů GISoft

  Geodézie

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Kartografie

 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • SHOCart prodán?
 • Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart
 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • TourMap 2008

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Práce v zahraničí z první ruky

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze KOKEŠe a PROLANDu
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 8.55
 • Nové verze produktů GISoft

  Různé

 • Zemřel profesor Kabeláč
 • V Kobylisích nalezen liniový laser
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů

  Školství

 • WORKSHOP 2008
 • Zemřel profesor Kabeláč
 • Zemřel ing. Ivan Podhorský
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • Práce v zahraničí z první ruky
 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

  Internet

 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

  Historie

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Přečtěte si

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Zajímavosti

  Z domova

 • WORKSHOP 2008
 • Zemřel profesor Kabeláč
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • Odborný seminář o INSPIRE
 • Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart
 • TourMap 2008
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
 • Nové verze produktů GISoft

  Ze zahraničí

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace
 • Práce v zahraničí z první ruky
 • In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

  ČSGK

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace
 • Zemřel ing. Ivan Podhorský

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen

  TISKOVÁ ZPRÁVA:


  Jubilejní desátý ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku vyhlásila Kartografická společnost České republiky. Do konce února mohou producenti map přihlašovat svá kartografická díla, která byla v prvním vydání publikována v loňském roce, na adresu Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Stejně tak i studenti mohou do soutěže přihlašovat své studentské práce. O titul Mapa roku 2007 se následně přihlášené produkty utkají v tradičních šesti kategoriích.

  „Je téměř neskutečné, jak rychle uběhlo deset let, které nás v tuto chvíli dělí od vyhlášení historicky prvního ročníku soutěže Mapa roku. Za tu dobu se počet hodnocených produktů a přihlášených účastníků zněkolikanásobil a soutěž si získala dobré jméno a věhlas nejen v odborných kruzích,“ uvedl předseda hodnotící komise a zároveň vedoucí Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Posledních pět ročníků soutěže se daří, aby každý další rok byla účast rekordní. V posledním, devátém ročníku soutěže, byla dokonce překročena magická stovka a bylo hodnoceno celkem 107 kartografických produktů od 24 producentů map. „I díky tomuto zázemí jsme mohli vybrat ta nejlepší díla a za Kartografickou společnost České republiky je přihlásit na Mezinárodní výstavu map, konanou v rámci XXIII. Mezinárodní kartografické konference v Moskvě v roce 2007. Česká republika zde získala celkem tři ocenění a stala se tak třetí nejúspěšnější zemí na konferenci. Po zisku jednoho ocenění na XXI. Mezinárodní konferenci v Durbanu v Jihoafrické republice v roce 2003 se tak české kartografie dočkala obrovského úspěchu,“ komentuje úspěchy soutěže profesor Voženílek.

  Aby soutěž byla skutečným odrazem kvality kartografické produkce v českých zemích, snaží se Kartografická společnost o co možná nejkompletnější zastoupení kartografických produktů v soutěži. Je třeba připomenout, že Kartografická společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a především pak ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná. Pro širokou veřejnost je pak ocenění takového produktu zárukou skutečné kvality.
  Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku

  Alena Vondráková, Katedra geoinformatiky

  Kontakt:
  Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – mail: vit.vozenilek(at)upol.cz, telefon: 585 634 513
  Bc. Alena Vondráková – mail: al.vondrakova(at)volny.cz, telefon: 604 402 502

  Alena Vondráková

  vyvěšeno: 22.01.2008
  ID článku: 2780              Používané zkratky
  další informace: www.czechmaps.cz/maparoku...


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů