[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2010

Resort ČÚZK

  • Setkání geodetů 2010
  • Seminář k digitalizaci katastrálních map
  • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?
  • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

    Katastr nemovitostí

  • Setkání geodetů 2010
  • Seminář k digitalizaci katastrálních map
  • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?

    Geodézie

  • 3D skenování -revoluční způsob sběru dat
  • Sokkia pořádá den otevřených dveří

    Kartografie

  • Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu

    Pozemkové úpravy

  • Exposlanec KSČM se domáhá odvysílání seriálu Nejmladší z rodu Hamrů

    GIS

  • HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2

    GPS

    DPZ

    Fotogrammetrie

    Software

  • Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
  • Využít software až na dřeň
  • Vývoj webových aplikací pro zeměměřiče
  • Kontrolní nástroje HSI
  • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.65

    Různé

  • Video: Strategie
  • Video: S kým do koalice?
  • Video: Minulé volby v r. 2006
  • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

    Školství

    Internet

    Historie

    Přečtěte si

    Zajímavosti

  • Exposlanec KSČM se domáhá odvysílání seriálu Nejmladší z rodu Hamrů
  • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

    Z domova

  • Setkání geodetů 2010
  • Seminář k digitalizaci katastrálních map
  • Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu
  • HSI pořádá seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
  • HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2
  • 3D skenování -revoluční způsob sběru dat
  • Sokkia pořádá den otevřených dveří
  • Vyberte technické dílo minulého roku
  • Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
  • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?

    Ze zahraničí

    ČSGK

    KGK

  • Setkání geodetů 2010
  • Vyberte technické dílo minulého roku

    NZK

    Úvodník

    Katalog

    Vševědna

    Zeměměřičský věstník

    Zeměměřická oborová rada

    Průvodce číslem

    Sborník rozhodnutí

    Historie novinek

    Archív

    Neplatiči

    Památky

    Informace pro předplatitele

    Používané zkratky - Zkratkovník

    Vševědna

    Diář

    Krádeže

    Volná místa - Z první ruky

    SECOND HAND - Z druhé ruky

    Objednávky

    Píšete nám

    Koncepce oborů zeměměřictví
    a katastru nemovitostí-příspěvky

    Galerie katastrálních map

  • HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2

    Společnost HSI, spol. s r. o. ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic (dále jen TO2) uspořádala odborný seminář pro dodavatele TO2. Stěžejním tématem setkání byl přechod na datový formát DGN V8 v rámci společnosti TO2, důvody přechodu, organizační zabezpečení, nová směrnice TD 000002 stanovující přesná pravidla pro zpracování dokumentace pro dodavatele TO2 a představení softwarového vybavení podporujícího předávání dat. Setkání dodavatelů TO2 se zástupci společností TO2 a HSI proběhlo 4.5.2010 v hotelu Alwyn v Praze 8-Karlíně.

    Hlavní slovo k tématu změny formátu předávaných dat a problematiky nové směrnice měli zástupci společnosti TO2. Michal Hamouz (manažer pro standardy a systémy) objasnil důvody, které vedly ke změně datového modelu. Zdůraznil přechod od mapového díla k inteligentním datům nesoucím si GIS vlastnosti. Představil technologii XFM (XML feature modeling), která o několik tříd zvýšila hodnotu vektorových dat a zároveň umožnila citelné zjednodušení datového modelu. Poukázal na zastaralost dosavadního řešení (datový formát DGN V7) a technologické povýšení dané otevřeným formátem DGN V8 XFM a zároveň vyzdvihl přínos pro společnost TO2 a zjednodušení a zkvalitnění výměny dodavatelsky pořizovaných dat. Firma HSI jako několikaletý partner společnosti TO2 pro oblast grafických dat navázala představením programového zázemí, které je pro dodavatele k dispozici (MacroTEL Lite, ProGEO a HSI Tools), včetně konkrétních ukázek.

    firemní příspěvek HSI

    vyvěšeno: 26.05.2010
    ID článku: 3717              Používané zkratky
    další informace: www.hsi.cz...

    Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek HSI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


    Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
    [Server] [Pošta]
    vytisknout

    GIS

  • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
  • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
  • 12. kartografický den Olomouc
  • Jak dopadly prezidentské volby ve vašem okrsku?
  • Konference Inspirujme se...
  • Geoinformace ve veřejné správě 2018
  • Kdo rozhodl prezidentské volby?
  • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
  • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
  • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
  • Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou
  • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
  • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
  • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
  • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
  • Informační systém zeměměřictví
  • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
  • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
  • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
  • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
  • Mapujte stromy svobody

    Z domova

  • 12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
  • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
  • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
  • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
  • POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG
  • Geoinformace ve veřejné správě 2018
  • Studentská akce G++
  • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
  • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
  • GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
  • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
  • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
  • Jak se asi vyměřoval Václavák?
  • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  • GEOPÁRTY 2017
  • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
  • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
  • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
  • Informační systém zeměměřictví
  • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
  • Třetí ročník konference UAVA se blíží
  • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
  • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
  • Oborový přechod BRD 2017