[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06 /2011

Resort ČÚZK

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  Katastr nemovitostí

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Geometrický plán a KMD
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  Geodézie

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • LEICA GNSS technologie
 • Tři v jednom u Leica Geosystems

  Kartografie

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Pozemkové úpravy

 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

  GIS

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Kulaté razítko a geoinformatici
 • Aplikace AKatastr

  GPS

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  DPZ

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Fotogrammetrie

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Software

 • Bentley Forum 2011
 • Bentley PowerCivil for Czech Republic
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • Aplikace AKatastr

  Různé

 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Geomatika v projektech
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Školství

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Autoři bakalářských a diplomových prací
 • Stanovisko děkanů technických fakult
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Naučte se MicroStation snadno a rychle
 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Internet

  Historie

 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Přečtěte si

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • GISáček 2011
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Zajímavosti

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Z domova

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Bentley Forum 2011
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Country koncerty v Praze
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Radim Zenkl opět exceloval
 • Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?

  Ze zahraničí

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Geomatika v projektech

  ČSGK

 • Geometrický plán a KMD
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  V pondělí 20. června 2011 jsme se rozloučili s ing. Vladimírem Simonovem, bývalým ředitelem Katastrálního úřadu pro Jm kraj. Vladimír Simonov mnoho let aktivně působil v býv. Společnosti g.a k. tehdejší ČSVTS.

  Za Vladimírem Simonovem

  Příjmení zesnulého připomíná osudy exulantů z bolševického Ruska po I. světové válce. Rodák z Brna dovršil letošního 30. ledna sedmdesáté osmé narozeniny.
  Jako sedmnáctiletý se i z vlastní zkušenosti přesvědčil o politické realitě, když ho estébáci jedné dubnové noci v roce 1950 s dalšími spolužáky vyhnali bosé na dvůr kněžského semináře v Kobylisích. Přes další peripetie dokončil gymnázium a v roce 1959 ukončil studia zeměměřického inženýrství na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Jeho prvním působištěm bylo východní Slovensko a práce v trigonometrické síti. V roce 1964 přešel k brněnské Geodézii, kde pokračoval i v jiných činnostech. Ve funkci vedoucího měřického oddílu, později jako kontrolor a šéf kontrolního oddělení. V letech 1982 a 1983 působil jako expert na jihu Iráku. V roce 1991 byl jmenován zástupcem ředitele a v roce 1993 ředitelem katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. V těchto funkcích zúročil své mnohaleté praktické zkušenosti. Po odchodu do důchodu v roce 1996 pracoval ještě několik let na úseku kontroly a převzetí prací prováděné podnikatelskými organizacemi.
  Měl rozsáhlé všeobecné znalosti a nepřestal udržovat a vylepšovat svou znalost angličtiny. Byl zasvěceným vyznavačem swingové hudby, vynikajícím tanečníkem i společníkem. Především však byl starostlivým otcem rodiny. Po těžké nemoci vydechl naposled 15. června 2011.

  Ing. Josef Pukl, ing. Helena Ryšková

  vyvěšeno: 30.06.2011
  ID článku: 4024              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=638...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  ČSGK