[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2013

Resort ČÚZK

 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Katastr nemovitostí

 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Produkt GmP v13
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Geodézie

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Carlson SurvPC

  Kartografie

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Historické mapy
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Pozemkové úpravy

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?

  GIS

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  GPS

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti

  DPZ

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • GEODIS a letošní povodně
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Fotogrammetrie

 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • GEODIS a letošní povodně
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Trimble RealWorks
 • Studentská vědecká konference v Telči

  Software

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Produkt GmP v13
 • Carlson SurvPC

  Různé

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Technické dílo roku 2012
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Školství

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Učitelé SPŠZem Praha byli na exkurzi v Leica Geosystems ve švýcarském Heerbruggu
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Internet

  Historie

 • Technické dílo roku 2012
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?

  Přečtěte si

 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou

  Zajímavosti

 • Technické dílo roku 2012
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Z domova

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • GEODIS a letošní povodně
 • Zeměměřiči a povodně
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Ze zahraničí

 • Konference Historické mapy
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR

  ČSGK

  KGK

 • Technické dílo roku 2012
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Návod pro autory, jak přistupovat k editaci Webu Zeměměřiče:

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nový katastrální zákon schválen

  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 17.5.2013 ve třetím čtení návrh nového katastrálního zákona. Tato podoba nového katastrálního zákona směřuje do Senátu a k podpisu zákona prezidentem může být ještě daléká cesta. Ostatně, uvidíme jestli zákon vůbec podepíše také současný prezident, který, stejně jako jeho předchůdce, rozumí všemu...

  Podle ČÚZK:
  Zákon vytváří nezbytný rámec pro novou podobu občanského práva v oblasti nemovitostí a přispěje k transparentnosti a hladkému průběhu realitních transakcí i ke zlepšení podmínek pro hypoteční úvěrování.

  Katastrální zákon navazuje na novou podobu občanského práva, která nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Do katastru nemovitostí se tímto zákonem promítá obnovená zásada, že stavba je součástí pozemku, rozšiřuje se počet zapisovaných typů věcných práv například o právo stavby umožňující do budoucna realizovat stavby na cizích pozemcích, ale také o nájem nebo pacht zemědělské půdy. Přijatý zákon zpřísňuje přezkum listin předložených k zápisu právních vztahů k nemovitostem a klade důraz na informování vlastníků o prováděných zápisech.

  Ve snaze reagovat na informace o výskytu sice málo četných, ale závažných podvodů při nakládání s nemovitostmi poslanci ještě rozšířili povinnost katastrálních úřadů informovat účastníky vkladových řízení nad rámec navržený vládou. Toto rozšíření si vyžádá další výdaje ze státního rozpočtu. Pozměňovací návrhy, které by prodloužily vkladové řízení, přijaty nebyly.


  Fakta tedy jsou, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 17. května 2013 návrh nového katastrálního zákona a mimo jiné byl schválen i pozměňovací návrh poslance Ivana Ohlídala (ČSSD), který zní:
  V § 16 odst. 1 zní:
  O vyznačení, že právní vztahy jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje účastníky vkladového řízení zasláním informace na adresu podle § 14 písm. b) nebo prostřednictvím datové schránky anebo jiným vhodným způsobem, který účastníci katastrálnímu úřadu sdělí.

  Právě asi toto souvisí se zmínkou ČÚZK o navýšení peněz ze státního rozpočtu (viz výše), ale přeci zájem občana je maximální ochrana jeho nemovitostí a za to si platí úředníky a stát, který vždycky posílal doporučený dopis a nyní se chce tomu vyhnout přes SMS, email či jiné moderní způsoby...

  Zamítnuty naopak byly např. pozměňovací návrhy, aby smlouvy musely být povinně sepisovány advokáty, nebo aby byly ve vkladovém řízení přípustné i běžné opravné prostředky podle správního řádu, nebo aby po informování o vyznačení plomby musel katastrální úřad s vkladem vyčkávat dalších 15 nebo 20 dnů.

  Podrobnosti a stenoprotokoly najdete na serveru Poslanecké sněmovny:
  http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/053schuz/53-7.html
  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=778

  ********************************************************
  Když jsem si přečetl níže uvedený odstavec, tak mi to přece jen nedalo a řekl jsem si, že musím napsat alespoň několik řádků.

  Právě asi toto souvisí se zmínkou ČÚZK o navýšení peněz ze státního rozpočtu (viz výše), ale přeci zájem občana je maximální ochrana jeho nemovitostí a za to si platí úředníky a stát, který vždycky posílal doporučený dopis a nyní se chce tomu vyhnout přes SMS, email či jiné moderní způsoby...

  Nemám tušení, kdo tento komentář formuloval, ale domnívám se že každý zeměměřič, který pracuje alespoň občas v katastru, by měl vědět, že řízení o vkladu práva se řídí správním řádem. Takže vyrozumění o zahájení řízení katastrální úřad zasílá podle správního řádu účastníkům řízení, kteří sami nepodali návrh na jeho zahájení. Schválený pozměňovací návrh se tedy v praxi projeví tak, že účastníkovi řízení, který podal návrh, zašle druhý den katastrální úřad kratičký dopis, ve kterém ho informuje, že v katastru vyznačil skutečnost, že právní vztahy uvedených nemovitostí jsou dotčeny změnou (tzv.plomba) s odkazem na zahájené řízení. Tomu, který sám návrh nepodal, by měl katastrální úřad nejprve poslat vyrozumění o zahájení řízení a asi o den později další informaci o vyznačení plomby. Vyznačit plombu je přitom KÚ povinen nejpozději následující pracovní den. Vzniká zde tedy jakási informační duplicita, která prostě bude stát desítky mil. Kč ročně navíc. Takže tvrdit, že se někdo chce vyhnout informování dopisem, je jen projevem neznalosti procesní úpravy vkladu práva. To je u redakce časopisu Zeměměřič smutné zjištění.

  A nyní k podvodům, protože bez nich by nikdo tuto duplicitu nenavrhoval.

  ČÚZK po celou dobu diskusí o opatřeních, která by měla omezit riziko podvodů při nakládání s nemovitostmi upozorňoval na potřebu takových opatření, která nebude jednoduché obejít podvodným jednáním. Tím může být informování do datové schránky, která navíc dává účastníkovi řízení možnost velmi operativní reakce, neboť umožňuje okamžitě zaslat zpět KÚ podání, které musí být v průběhu vkladového řízení zohledněno. Podvést by bylo obtížné také elektronickou informační službu formou SMS nebo obyčejného mailu, avšak jedině bude-li zřízena nezávisle na probíhajícím správním řízení. I taková služba je po celou dobu připravována k provozu od 1.1.2014. Přesto byla přijata část pozměňovacího návrhu poslance ČSSD Ohlídala známého zeměměřičům návrhem na udělování úředních oprávnění bakalářům, která stanoví povinnost adresovat informaci o plombě dle kontaktních údajů uvedených navrhovatelem. Když tedy podvodník falšující smlouvy i návrh na vklad i procesní plnou moc k zastupování v řízení nebude úplně hloupý, tak si v návrhu na vklad požádá o informování „jiným vhodným způsobem“ zasláním SMS zprávy na svůj mobil a k podváděnému se žádná informace o vyznačení plomby nedostane. Jediný, kdo se může radovat, je Česká pošta, která bude za desítky mil. Kč ročně doručovat informace o plombě těm, co na katastru předtím třeba osobně podali návrh na vklad. Jen podvodník trpící imbecilitou by totiž takové opatření nedokázal obejít.

  Možná by bylo vhodné trochu více přemýšlet a teprve potom psát.

  S pozdravem Karel Večeře
  ********************************************************

  Pozn. redakce: Kvalifikovaný a seriózní článek o některých právních aspektech nové právní úpravy, který je oproštěn od obvyklého mediálního balastu, populistických frází či demagogických výkřiků o podvodech na katastru, lze nalézt třeba na URL:
  http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-nabyvatele-nemovitosti-v-dobre-vire-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91486.html nebo www.zememeric.cz/links/epravo91486

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.05.2013
  poslední aktualizace: 23.05.2013
  ID článku: 4294              Používané zkratky
  další informace:www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-KATASTRALNI-ZAKON
  www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/053schuz/53-7.html
  www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=778
  www.zememeric.cz/links/epravo91486


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Různé

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů