[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2013

Resort ČÚZK

 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Katastr nemovitostí

 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Produkt GmP v13
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Geodézie

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Carlson SurvPC

  Kartografie

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Historické mapy
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Pozemkové úpravy

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?

  GIS

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  GPS

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti

  DPZ

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • GEODIS a letošní povodně
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Fotogrammetrie

 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • GEODIS a letošní povodně
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Trimble RealWorks
 • Studentská vědecká konference v Telči

  Software

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Produkt GmP v13
 • Carlson SurvPC

  Různé

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Technické dílo roku 2012
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Školství

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Učitelé SPŠZem Praha byli na exkurzi v Leica Geosystems ve švýcarském Heerbruggu
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Internet

  Historie

 • Technické dílo roku 2012
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?

  Přečtěte si

 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou

  Zajímavosti

 • Technické dílo roku 2012
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Z domova

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • GEODIS a letošní povodně
 • Zeměměřiči a povodně
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Ze zahraničí

 • Konference Historické mapy
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR

  ČSGK

  KGK

 • Technické dílo roku 2012
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Návod pro autory, jak přistupovat k editaci Webu Zeměměřiče:

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Produkt GmP v13

  Firma HSI nabízí už několik let celou řadu nadstaveb nad produkty firmy Bentley pro nejrůznější typy uživatelů, převážně pak pro geodety, projektanty inženýrských sítí a pozemkových úprav. Jelikož poslední dobou vnímáme u našich zákazníků zvýšenou poptávku po nástroji pro tvorbu geometrických plánů, rozhodli jsme se rozšířit portfolio produktů i o řešení této problematiky. Chceme tak poskytnout našim zákazníkům možnost zpracovat geometrický plán ve stejném prostředí, ve kterém lze zhotovit i dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), projekt pozemkových úprav, digitální model terénu nebo důlní mapu. Nebude tak nutné spravovat více softwarů, což přinese ušetření nákladů a to je při současné situaci v geodézii věc velmi pozitivní. Navíc se pro zpracování geometrického plánu využije silného grafického prostředí Bentley, což je velká výhoda oproti některým jiným programům, které takto výkonného grafického prostředí nevyužívají.

  Nový program dostal jméno GmP a je k dispozici jednak jako samostatný produkt a jednak jako modul do stávajícího produktu ProGEO. Jak již bylo řečeno, aplikace pracuje v prostředí produktů Bentley a pro prezentaci grafických dat proto využívá formát DGN. Negrafická data jsou pak uložena v databázi MS Access. Základní princip GmP je založen na vzájemném propojení grafické a negrafické složky dat. Při zpracování se tedy daleko více používá „gisovských postupů“ než u podobných aplikací.

  Funkčnost systému lze rozdělit do tří částí. Jednak to jsou funkce pro vstup dat do systému, jednak funkce pro vytvoření nového stavu včetně všech databázových náležitostí a v neposlední řadě funkce pro tvorbu různých výstupů.

  1. Vstup do systému

  Po založení projektu (zakázky) je možno načíst příslušná data KN. Podporovaný je formát VFK obsahující data ISKN (načtou se veškerá grafická data do formátu DGN a negrafická do databáze MS Access) nebo VKM obsahující katastrální mapy digitalizované. Vstupem může být i libovolná kresba ve formátu DGN, která vznikne vektorizací rastrových podkladů a kterou lze pomocí GmP i dávkově zaplochovat, transformovat a propojit s negrafickými záznamy načtenými z VFK.

  GmP umí načítat do zakázky (databáze i výkresy) libovolný seznam souřadnic, a to i s podporou kódované kresby, což u­mož­ňuje při načtení souřadnic rovnou ge­ne­rovat kresbu. Pro práci s bodovým polem jsou k dispozici další funkce, jako např. Extrakce bodů z kresby, Konstrukční úlohy, aj.

  2. Nástroje pro vytvoření nového stavu

  Při kresbě nového stavu se využívá definice, ve které jsou definovány veškeré prvky, které nový stav může obsahovat. Vzhledem k tomu, že při kresbě parcely je potřeba mít i návaznost do databáze parcel, je kresba parcely řešena zvláštní funkcí, která umožní efektivně vytvořit nový stav parcel. Tato funkce umožňuje převzít parcely z původního stavu, modifikovat je, kreslit parcely nové nebo mazat stávající. Všechny parcely jsou přehledně zobrazeny v dialogu včetně všech informací k nim vedených.

  Vzniklé parcely jsou ihned propojeny s nově vzniklým záznamem v databázi a jsou automaticky doplněny o výměru a bonitní díly tak, aby byla parcela ihned připravena k exportu do formátu VFK. Systém má i podporu extrakce lomových bodů parcel nového stavu z výkresu včetně zadání čísla náčrtu.

  3. Výstup z GmP

  Je-li nový stav nakreslen, je možno ze systému generovat různé výstupy. Prvotním výstupem je již zmiňovaný export do formátu VFK. GmP také umožňuje vygenerování pouze nového stavu, který je pak možno načíst zpětně do programu jako podklad.

  GmP má ovšem podporu i klasických výstupů, jako je vytvoření grafického znázornění geometrického plánu, které na základě ztotožnění původního a nového stavu vyhodnotí rozdílový výkres, který pak patřičně graficky zobrazí. Do tohoto zobrazení je možno automaticky generovat i oměrné míry. Aplikace dále umožňuje vložení seznamu souřadnic do výkresu, umístění tabulky výkazu výměr, která se předvyplní z databáze, ale částečně je možno vzhled editovat i v dialogu funkce, a umístění hlavičky geometrického plánu.

  Závěr

  Lze očekávat, že se objeví mnoho požadavků a námětů na rozvoj funkčnosti systému ze strany zákazníků a pevně věřím, že na jejich základě se bude GmP průběžně rozvíjet ke spokojenosti čím dále většího počtu uživatelů. Samozřejmě sledujeme i novou legislativu spojenou s novým katastrálním zákonem a jsme připraveni i na tvorbu elektronických GP, popř. další změny, které z tohoto zákona vyplynou.

  Více o produktu GmP se dozvíte na stránkách www.hsi.cz nebo na Semináři pro dodavatele ČEZ Distribuce konaném 18. 6. 2013 v hotelu Alwyn, Praha 8.

  Ing. Jan Vorlíček, projektový manažer a konzultant

  vyvěšeno: 12.06.2013
  ID článku: 4302              Používané zkratky
  další informace:www.hsi.cz
  www.hsi.cz/document/gmp/


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Software