[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2013

Resort ČÚZK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Nový katastrální zákon schválen o prsa
 • Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Nový katastrální zákon schválen o prsa
 • Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách

  Kartografie

 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Mapa zemí Koruny české

  Pozemkové úpravy

 • Nová verze aplikační nadstavby POZEM v13 od HSI

  GIS

 • Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze aplikační nadstavby POZEM v13 od HSI

  Různé

 • Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno
 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Časopis Zeměměřič 7+8/2013 lehce opožděn
 • Google Apps a geodetická firma
 • Zeměměřič na závodě Budějovice Praha
 • Poznámka k článku Stoupání na horu 2654,4 m n.m.
 • Pohledávku 140 tisíc vůči Geodisu Brno prodá redakce
 • Exekuce, Geodis Brno a Geodis Praha

  Školství

 • Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

  Internet

  Historie

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Databáze osobností - celý rok
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách
 • Mapa zemí Koruny české

  Přečtěte si

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona

  Zajímavosti

 • Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno
 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Databáze osobností - celý rok
 • Zeměměřič na závodě Budějovice Praha
 • Poznámka k článku Stoupání na horu 2654,4 m n.m.

  Z domova

 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Ze zahraničí

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách

  ČSGK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Databáze osobností - celý rok

  KGK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Exekuce, Geodis Brno a Geodis Praha

  Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec, vydal dne 16.7.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 2609/13-36 k provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného GEODIS BRNO, s.r.o., ve společnosti GEODIS PRAHA, s.r.o.
  Stejný exekutor vydal dne 16.7.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 1999/13-47, dne 16.7.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 1998/13-216, dne 7.8.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 2610/13-48 a dne 7.8.2013 exekuční příkaz č.j. 131 EX 2787/13-38 k provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného GEODIS BRNO, s.r.o. ve společnosti GEODIS PRAHA, s.r.o.

  Exekutor se snaží celkem vymoci pro CTP Property XXII, s.r.o., Humpolec, IČ 28144040 a CTZone Brno, a.s., Humpolec, IČ 26245141 celkem 10,2 milionu (včetně DPH a odměny exekutora 1,2 milionu). Exekutor jedná na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 (dne 29.7.2013) a podle exekučního titulu - notářského zápisu u notáře JUDr. Romana Bláhy, Havlíčkův Brod ze dne 15.4.2013. Další pověření vydal Městský soud v Brně, dne 4.7.2013, exekuční titul - notářský zápis notáře JUDr. Romana Bláhy, Havlíčkův Brod dne 15.4.2013. Další pověření vydal Obvodní soud pro Prahu 1 dne 11.6.2013, exekučního titulu - notářský zápis JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkové Brodě dne 15.0.2013.

  Co může tento postup znamenat? Notářským zápisem byla vlastně uskutečněna dohoda mezi věřitelem a dlužníkem. Bylo to bez soudu a dlužník souhlasil s doložkou přímé vykonavatelnosti. Podobných právních procesů se může využít při snaze vyvést pomocí exekuce peníze před dalšími věřiteli. K tomuto tvrzení by bylo ale třeba dokázát propojení mezi věřitelem a dlužníkem, což notářský zápis nedokazuje, ale připouští.

  Je třeba ještě poznamenat, že 10.5.2013 podepsal tehdejší jednatel Ing. Ladislav Patlich své odvolání z funkce jednatele Geodis Praha k 11.6.2013 a 20.6.2013 se JUDr. Miloš Červenka rozhodnutím jediného společníka společnosti při výkonu působnosti valné hromady jmenoval s okamžitou platností sám sebe jako jednatele Geodis Praha.

  Ve společnosti Geodis Brno nyní probíhá také audit a k 30.9.2013 bude hotová konsolidovaná účetní závěrka. Z ní bude jasně patrný stav společnosti a celé skupiny. Tímto se majitel dozví prokazatelně výsledky hospodaření a nebude moci dále odkládat rozhodnutí, jak se společností naloží. Na tento výsledek čekají věřitelé, ale i zaměstnanci.

  JUDr. Miloš Červenka je schopný podnikatel a internet se hemží odkazy na jeho osobu. Zajímavý je i rozhovor v časopise Ekonom - http://ekonom.ihned.cz/c1-58265240-vzpurny-bemuv-vezen

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 16.08.2013
  ID článku: 4335              Používané zkratky
  další informace:www.justice.cz
  www.geodis.cz
  ekonom.ihned.cz/c1-58265240-vzpurny-bemuv-vezen


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé