[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2013

Resort ČÚZK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Nový katastrální zákon schválen o prsa
 • Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Nový katastrální zákon schválen o prsa
 • Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách

  Kartografie

 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Mapa zemí Koruny české

  Pozemkové úpravy

 • Nová verze aplikační nadstavby POZEM v13 od HSI

  GIS

 • Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze aplikační nadstavby POZEM v13 od HSI

  Různé

 • Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno
 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Časopis Zeměměřič 7+8/2013 lehce opožděn
 • Google Apps a geodetická firma
 • Zeměměřič na závodě Budějovice Praha
 • Poznámka k článku Stoupání na horu 2654,4 m n.m.
 • Pohledávku 140 tisíc vůči Geodisu Brno prodá redakce
 • Exekuce, Geodis Brno a Geodis Praha

  Školství

 • Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

  Internet

  Historie

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Databáze osobností - celý rok
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách
 • Mapa zemí Koruny české

  Přečtěte si

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona

  Zajímavosti

 • Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno
 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Databáze osobností - celý rok
 • Zeměměřič na závodě Budějovice Praha
 • Poznámka k článku Stoupání na horu 2654,4 m n.m.

  Z domova

 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Ze zahraničí

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách

  ČSGK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Databáze osobností - celý rok

  KGK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

  Ve středu 4. září 2013 proběhne v plzeňském hotelu Golden Fish Hotel Apartments pracovní seminář Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat, který pořádá Oddělení geomatiky Západočeské univerzity v Plzni (ZČU Plzeň) a Česká asociace pro geoinformace (CAGI) jako doprovodnou akci kartografické konference.

  Seminář je pořádán v rámci projektu Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace (NeoCartoLink) a tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie).

  Program semináře (14:00 až 17: hodin):

  GeoInfoStrategie v kontextu rozvoje eGovernmentu (RNDr. Eva Kubátová, Odbor veřejné správy a eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR, koordinátorka projektu tvorby GeoInfoStrategie)
  Objektově orientovaná databáze základních geodat (doc. Ing. Václav Čada, CSc., vedoucí Oddělení geomatiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň)
  Specifika datových sad v ochraně autorských práv (RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., vedoucí CAGI odborné skupiny Autorské právo, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
  Autorské právo a státní mapová díla (Ing. Jiří Černohorský, ředitel Zeměměřického úřadu v Praze)
  Novela autorského zákona a datové sady geodat (JUDr. Irena Holcová, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
  Diskuze
  Formulace doporučení a závěr

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 02.09.2013
  ID článku: 4339              Používané zkratky
  další informace:gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/
  gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/Multimedia/program.pdf


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku