[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2014

Resort ČÚZK

 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Správní řízení zahájeno
 • Vyšlo GaKO 3/2014
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Služební zákon změní život ministerských úředníků
 • Vyšlo GaKO 4/2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny
 • Vyšlo GaKO 5/2014

  Katastr nemovitostí

 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Správní řízení zahájeno
 • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny

  Geodézie

 • Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Bentley Advantage Seminar 2014

  Kartografie

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury

  Pozemkové úpravy

 • Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.

  GIS

 • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
 • Bentley Advantage Seminar 2014

  GPS

  DPZ

 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků

  Fotogrammetrie

 • Mrtvý zeměměřič na Krymu
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků

  Software

 • Společnost Bentley uvádí program SELECT v nové podobě pod názvem Open Access
 • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí

  Různé

 • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Mrtvý zeměměřič na Krymu
 • Konec Komory za zákona na Slovensku?
 • NASKENUJTE SI SVÉ DIAPOZITIVY A NEGATIVY
 • Křížovka o hodnotné odměny
 • Vaječný salát...

  Školství

 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • SPŠ zeměměřická opět uspěla

  Internet

  Historie

 • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny

  Přečtěte si

 • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Obsah čísla 3+4/2014
 • Vyšlo GaKO 3/2014
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Služební zákon změní život ministerských úředníků
 • Křížovka o hodnotné odměny
 • Vyšlo GaKO 4/2014
 • Vyšlo GaKO 5/2014

  Zajímavosti

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Křížovka o hodnotné odměny

  Z domova

 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
 • Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
 • SPŠ zeměměřická opět uspěla

  Ze zahraničí

 • Mrtvý zeměměřič na Krymu
 • Konec Komory za zákona na Slovensku?
 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii

  ČSGK

  KGK

 • Konec Komory za zákona na Slovensku?
 • Správní řízení zahájeno

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Vaječný salát...

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah čísla 3+4/2014

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Společnost Bentley uvádí program SELECT v nové podobě pod názvem Open Access

  Společnost Bentley Systems, světový leader v oblasti softwarových řešení pro správu infrastruktury, oznámila nové rozšíření svého programu podpory Bentley SELECT.

  Program SELECT Open Access nabízí všem předplatitelům neomezený přístup k celému portfoliu klientských (desktop) produktů Bentley pro tvorbu a analýzu obsahu. Každý uživatel má možnost využít optimální kombinaci produktů společnosti Bentley Systems pro řešení svých projektů a využít výhody, které předplatitelé získávají ve formě praktického a ekonomicky výhodného čtvrtletního licencování a školení pro uživatele nových produktů prostřednictvím programu Bentley LEARN.

  Díky SELECT Open Access odstraní uživatelé rizika při volbě jednorázového nákupu konkrétní aplikace. Tento program umožňuje využívat všechny aplikace společnosti Bentley Systems nad rámec zakoupených licencí automaticky a prakticky je fakturuje jako čtvrtletní licence, vždy na konci každého kalendářního čtvrtletí.

  Současně společnost Bentley Systems zahajuje provoz rozšířených Bentley CONNECT SELECTservices, které nahradí stávající technologii pro distribuci licencí SELECTserver a postupně nabídnou širokou škálu doplňkových služeb Bentley CONNECT především v oblasti podpory správy infrastrukturálních projektů. Tento nový „uživatelský prostor“, Bentley CONNECT, poskytne každému uživateli personalizované prostředí s přehledy o stavu vlastních projektů, propojení s mezioborovými týmy spolupracujících organizací nebo propojení v rámci dodavatelského řetězce, to vše s cílem urychlit a zkvalitnit pracovní postupy a procesy.

  Stávající předplatitelé programu Bentley SELECT mohou v průběhu roku 2014 přejít na SELECT Open Access kdykoli od tohoto okamžiku až do data, kdy končí jejich stávající roční cyklus předplatného. Předplatitelé, kteří si nezvolí SELECT Open Access, budou dále pokračovat v stávajícím programu SELECT Basic Access. I pro předplatitele programu SELECT Basic Access platí, že licence využívající nad rámec zakoupeného počtu licencí budou fakturovány na čtvrtletní bázi, avšak za méně výhodnou sazbu.

  Přechod uživatelů na službu Bentley CONNECT SELECTservices bude automatický, bez nutnosti jejich zásahu, pokud užívají SELECTserver jako službu hostovanou společností Bentley Systems. Ti, kteří stále provozují vlastní, starší lokální verzi SELECTserver, budou využívat Bentley CONNECT SELECTservices nejpozději od data, kdy jim končí stávající roční cyklus v programu SELECT.

  Bentley CONNECT SELECTservices nabízí maximální výkon, zabezpečení a jednoduchou správu uživatelských profilů s individuální identifikací uživatele. Na základě těchto informací uživatel bezpečně a adresně využívá všechny výhody programu SELECT Open Access, čtvrtletní licence a správu Passport licencí. Současně s tím může uživatel využívat personalizovaná doporučení, týkající se uživatelských funkcí nebo možnosti vzdělávání v rámci služeb Bentley LEARN.

  K používání softwaru nad rámec stávajícího počtu zakoupených licencí opravňuje uhrazení poplatku za čtvrtletní licenci. Předplatitelé programu SELECT obdrží na konci každého kalendářního čtvrtletí faktury za čtvrtletní licence, pokud v daném čtvrtletí využívali software nad rámec počtu zakoupených licencí. Například nadlimitní využití v období od 1. ledna do 31. března bude fakturováno na konci března. V programu SELECT Open Access bude při nadlimitním využití účtován nominální poplatek za čtvrtletní licenci pro uvedeného (jmenovaného) uživatele ve výši 14% doporučené maloobchodní ceny plné licence. Pro předplatitele programu SELECT Basic Access bude nominální poplatek za stejné nadlimitní využití činit 16%. Na nominální poplatky za čtvrtletní licence se v obou případech vztahuje standardní množstevní sleva.

  Pokud předplatitelé programu SELECT Open Access očekávají větší využití, mohou pro jmenované uživatele objednat čtvrtletní licence předem. Předplatitelé mohou též kdykoli zakoupit plné licence, pokud očekávají, že budou licence potřebovat dlouhodobě (poplatky za čtvrtletní licence se při zakoupení plných licence neúčtují.)

  Pro připomenutí, využití licencí v programu SELECT se vyhodnocuje na základě následujících údajů:

  • Užití se sleduje v rámci intervalu kalendářní hodiny.
  • Licence lze využívat (instalovat a provozovat) pouze na pracovištích v rámci dané země.

  Požadavky na uhrazení čtvrtletní licence se v roce 2014 vyhodnocují následovně:

  • Údaje o užití licencí vycházejí z maximálního počtu jedinečných uživatelů za kalendářní hodinu v daném čtvrtletí.
  • První tři případy užití nad rámec zakoupených licencí v daném čtvrtletí jsou „tolerovány“.

  V roce 2013 představila společnost Bentley nově pojmenovaný Bentley Connections Passport, v němž se spojuje hodnota dřívějších ProjectWise a AssetWise Passports. (Jedná se o licenci přístupu ke službám aplikačních serverů Bentley Systems.) Inovace připravené v programu SELECT umožňují od roku 2014 přidělovat tyto přístupy (Bentley Connections Passport) konkrétnímu uživateli přímo prostřednictvím služby Bentley CONNECT SELECTservices. Bentley Connections Passport umožňuje jmenovanému uživateli využít všechny aplikace, k nimž se lze dostat, včetně příslušných mobilních aplikací a klientů pro stolní počítač a prohlížeč. Prostřednictvím služby Bentley CONNECT mají tito uživatelé také zabezpečen přístup do autorizovaných cloudových služeb na úrovni projektu, jakmile tyto budou k dispozici. Konkrétní správce Bentley CONNECT může tyto licence přidělovat či následně přeřazovat dle potřeby. (Bentley Connections Passport nevyžadují trvalou licenci a na základě předplatného se spravují pro každého požadovaného konkrétního uživatele. Na fakturách za prodloužení programu SELECT je uvedena řádková položka pro výši předplatného za Bentley Connections Passport, včetně těch, které byly využity v minulém smluvním období. Mnoho předplatitelů využívalo předplacené Bentley Passports, které byly v minulosti nabízeny k předplatnému služby MicroStation SELECT, avšak tato nabídka již není k dispozici.)

  Společnost Bentley Systems věří, že díky všem těmto změnám ušetří předplatitelé programu SELECT čas, administrativu a získají pružnost v možnosti využívat portfolia produktů.

  Bentley Systems, Inc.

  vyvěšeno: 05.03.2014
  ID článku: 4436              Používané zkratky
  další informace: selectservices.bentley.com/en-US/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software