[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2014

Resort ČÚZK

  • Neznatelná hranice - konec diskuse
  • Správní řízení zahájeno
  • Vyšlo GaKO 3/2014
  • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
  • Služební zákon změní život ministerských úředníků
  • Vyšlo GaKO 4/2014
  • Galerie KMD
  • Galerie KMD
  • Galerie KMD
  • Galerie KMD
  • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny
  • Vyšlo GaKO 5/2014

    Katastr nemovitostí

  • Neznatelná hranice - konec diskuse
  • Správní řízení zahájeno
  • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí
  • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
  • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
  • Galerie KMD
  • Galerie KMD
  • Galerie KMD
  • Galerie KMD
  • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny

    Geodézie

  • Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
  • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
  • Bentley Advantage Seminar 2014

    Kartografie

  • Mapa jako prostředek agitace a karikatury

    Pozemkové úpravy

  • Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
  • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.

    GIS

  • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí
  • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
  • Bentley Advantage Seminar 2014

    GPS

    DPZ

  • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků

    Fotogrammetrie

  • Mrtvý zeměměřič na Krymu
  • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků

    Software

  • Společnost Bentley uvádí program SELECT v nové podobě pod názvem Open Access
  • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí

    Různé

  • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
  • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
  • Mrtvý zeměměřič na Krymu
  • Konec Komory za zákona na Slovensku?
  • NASKENUJTE SI SVÉ DIAPOZITIVY A NEGATIVY
  • Křížovka o hodnotné odměny
  • Vaječný salát...

    Školství

  • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
  • SPŠ zeměměřická opět uspěla

    Internet

    Historie

  • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
  • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
  • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
  • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny

    Přečtěte si

  • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
  • Neznatelná hranice - konec diskuse
  • Obsah čísla 3+4/2014
  • Vyšlo GaKO 3/2014
  • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
  • Služební zákon změní život ministerských úředníků
  • Křížovka o hodnotné odměny
  • Vyšlo GaKO 4/2014
  • Vyšlo GaKO 5/2014

    Zajímavosti

  • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
  • Křížovka o hodnotné odměny

    Z domova

  • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
  • Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
  • Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
  • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
  • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
  • SPŠ zeměměřická opět uspěla

    Ze zahraničí

  • Mrtvý zeměměřič na Krymu
  • Konec Komory za zákona na Slovensku?
  • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
  • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii

    ČSGK

    KGK

  • Konec Komory za zákona na Slovensku?
  • Správní řízení zahájeno

    NZK

    Úvodník

    Katalog

    Vševědna

  • Neznatelná hranice - konec diskuse
  • Vaječný salát...

    Zeměměřičský věstník

    Zeměměřická oborová rada

    Průvodce číslem

  • Obsah čísla 3+4/2014

    Sborník rozhodnutí

    Historie novinek

    Archív

    Neplatiči

    Památky

    Informace pro předplatitele

    Používané zkratky - Zkratkovník

    Vševědna

    Diář

    Krádeže

    Volná místa - Z první ruky

    SECOND HAND - Z druhé ruky

    Objednávky

    Píšete nám

    Koncepce oborů zeměměřictví
    a katastru nemovitostí-příspěvky

    Galerie katastrálních map

  • Galerie KMD

    Okříšky (okres Třebíč) - místní komunikace Městyse Okříšky vede zčásti po soukromých pozemcích parcelní čísla 657/7, 657/9 a 657/11 a obraz objektu koupaliště je na KMD posunut o 6,4 – 7,5 m proti skutečnosti.

    k.ú. Okříšky [709778], KP Třebíč, druh mapy KMD (2011), vlastnické právo J. Vrtalová (657/7), D. Lorenc (657/9) a M.Maršová (657/11).

    Y = 659 160 X = 1 148 940

    Link nahlížení do KN:

    http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=3147300710&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

    Datum zveřejnění: 4. 4. 2014

    Částečně opraveno: případ koupaliště v k.ú. Okříšky, kde byl obraz tohoto objektu posunut na KMD ve shodě s jeho polohou na Ortofotu ČR (cca o 7 m), avšak uvnitř nemovitostí obou vlastníků: městyse Okříšky a M. Marešové. Vedení místní komunikace přes soukromé pozemky ke koupališti zatím řešeno nebylo. 

    redakce

    vyvěšeno: 08.06.2014
    poslední aktualizace: 12.08.2014
    ID článku: 4473              Používané zkratky


    Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
    [Server] [Pošta]
    vytisknout

    Resort ČÚZK

  • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
  • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
  • Nová max. plocha ohrady VFK
  • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
  • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
  • Diferenční znění
  • Stabilní katastr 1817 – 2017
  • KÚ pořádají semináře k novele Katastrální vyhlášky
  • Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů
  • Prezentace ze semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby GP
  • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
  • GeoInfoStrategie a TA ČR

    Katastr nemovitostí

  • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
  • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
  • Nová max. plocha ohrady VFK
  • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
  • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
  • Stabilní katastr 1817 – 2017
  • KÚ pořádají semináře k novele Katastrální vyhlášky
  • Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů
  • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
  • GeoInfoStrategie a TA ČR