[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2014

Resort ČÚZK

 • Otevřená data a služby v resortu ČÚZK
 • Seznam důvěryhodných certifikátů pro verifikaci výsledků zeměměřických činností
 • Zemřel Dimitrij Gebauer, ředitel GKP
 • Změna poskytování dat ZÚ studentům
 • GeoInfoStrategie schválena

  Katastr nemovitostí

 • Ing. Adolf Vjačka oslavuje 75 let
 • Otevřená data a služby v resortu ČÚZK

  Geodézie

 • GEOinformace.cz se stala generálním mediálním partnerem

  Kartografie

 • GEOinformace.cz se stala generálním mediálním partnerem
 • Otevřená data a služby v resortu ČÚZK
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ
 • Semináře s problematikou autorského práva v kartografii a geoinformatice
 • 9. kartografický den
 • Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek
 • Mapování | GIS | Rozvojové země
 • Zemřel Dimitrij Gebauer, ředitel GKP

  Pozemkové úpravy

 • Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek

  GIS

 • Registrace příspěvků na Sympozium GIS Ostrava 2015
 • Den GIS 2014
 • GEOinformace.cz se stala generálním mediálním partnerem
 • Otevřená data a služby v resortu ČÚZK
 • Konference InDOG Olomouc
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ
 • Semináře s problematikou autorského práva v kartografii a geoinformatice
 • 9. kartografický den
 • Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek
 • 12. ročník sympozia GIS Ostrava 2015
 • Mapování | GIS | Rozvojové země
 • GIS Ostrava 2015 - prodlouzeni terminu registrace abstraktu
 • Jan Martolos: Matematický model zatížení komunikační sítě automobilovou dopravou dopravy s využitím veřejně dostupných dat
 • Tomáš Janata: Zpracování a vizualizace prostorových dat vybraných zámeckých a hradních areálů v ČR
 • Stefan Bonchev: Types of 3D Map Visualization. Difficulties, Solutions and Compromises
 • GvP 2014 - Odkaz na sborník
 • Prodloužení registrace na Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • CEDA se zapojila do geoinformační křižovatky
 • GeoInfoStrategie schválena

  GPS

 • Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek

  DPZ

 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ
 • Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek
 • Michal Šprlák: Validace gradiometrických měření pomocí dat družicové altimetrie
 • Workshop RPAS (UAV) a studentská konference Telč 2014
 • Program odborné konference Telč 2014

  Fotogrammetrie

 • Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek
 • Workshop RPAS (UAV) a studentská konference Telč 2014
 • Program odborné konference Telč 2014

  Software

 • Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek
 • Prodloužení registrace na Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS

  Různé

 • Google kalendář oborových akcí
 • Sháníte časopis Zeměměřič a nemůžete jej v trafice najít?
 • Pozemšťané, zajistěte si digitálního Zeměměřiče ještě před jeho zásadním zdražením
 • Zeměměřiči v komunálních volbách
 • Spolek absolventů ČVUT vyhlásil veřejnou sbírku na varhany
 • Časopis Zeměměřič má zpoždění
 • Vítěz letní soutěže si vybral knihu o zeměměřictví
 • Zemřel Dimitrij Gebauer, ředitel GKP
 • Spoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, kartografie a katastra
 • Obsah čísla 9+10/2014
 • Virtuální prohlídky elektráren
 • Kalendář Zeměměřiče a GEOinformace na rok 2015 = celý rok na očích
 • Program odborné konference Telč 2014

  Školství

 • Registrace příspěvků na Sympozium GIS Ostrava 2015
 • GEOinformace.cz se stala generálním mediálním partnerem
 • Konference InDOG Olomouc
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ
 • BRDY 2014
 • 12. ročník sympozia GIS Ostrava 2015
 • Mapování | GIS | Rozvojové země
 • GIS Ostrava 2015 - prodlouzeni terminu registrace abstraktu
 • Sisi Zlatanova: 3D micro scale: from outdoor to indoor
 • Jan Martolos: Matematický model zatížení komunikační sítě automobilovou dopravou dopravy s využitím veřejně dostupných dat
 • Tomáš Janata: Zpracování a vizualizace prostorových dat vybraných zámeckých a hradních areálů v ČR
 • Michal Šprlák: Validace gradiometrických měření pomocí dat družicové altimetrie
 • Stefan Bonchev: Types of 3D Map Visualization. Difficulties, Solutions and Compromises
 • Dokončení prezentace o GEOinformace.cz
 • Spolek absolventů ČVUT vyhlásil veřejnou sbírku na varhany
 • GvP 2014 - Odkaz na sborník
 • Workshop RPAS (UAV) a studentská konference Telč 2014
 • Změna poskytování dat ZÚ studentům
 • Program odborné konference Telč 2014

  Internet

 • Google kalendář oborových akcí

  Historie

 • Ing. Adolf Vjačka oslavuje 75 let
 • Pozemšťané, zajistěte si digitálního Zeměměřiče ještě před jeho zásadním zdražením
 • Zemřel Dimitrij Gebauer, ředitel GKP

  Přečtěte si

 • Pozemšťané, zajistěte si digitálního Zeměměřiče ještě před jeho zásadním zdražením
 • Sisi Zlatanova: 3D micro scale: from outdoor to indoor
 • Jan Martolos: Matematický model zatížení komunikační sítě automobilovou dopravou dopravy s využitím veřejně dostupných dat
 • Tomáš Janata: Zpracování a vizualizace prostorových dat vybraných zámeckých a hradních areálů v ČR
 • Michal Šprlák: Validace gradiometrických měření pomocí dat družicové altimetrie
 • Stefan Bonchev: Types of 3D Map Visualization. Difficulties, Solutions and Compromises
 • Zeměměřiči v komunálních volbách
 • Obsah čísla 9+10/2014

  Zajímavosti

 • Google kalendář oborových akcí
 • Sháníte časopis Zeměměřič a nemůžete jej v trafice najít?
 • Den GIS 2014
 • Pozemšťané, zajistěte si digitálního Zeměměřiče ještě před jeho zásadním zdražením
 • Zeměměřiči v komunálních volbách
 • Spolek absolventů ČVUT vyhlásil veřejnou sbírku na varhany
 • Časopis Zeměměřič má zpoždění
 • Vítěz letní soutěže si vybral knihu o zeměměřictví
 • CEDA se zapojila do geoinformační křižovatky
 • Virtuální prohlídky elektráren

  Z domova

 • Registrace příspěvků na Sympozium GIS Ostrava 2015
 • Den GIS 2014
 • GEOinformace.cz se stala generálním mediálním partnerem
 • Konference InDOG Olomouc
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ
 • Semináře s problematikou autorského práva v kartografii a geoinformatice
 • 9. kartografický den
 • První setkání osob vykonávající zeměměřické služby ve Zlínském kraji
 • Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek
 • BRDY 2014
 • 12. ročník sympozia GIS Ostrava 2015
 • Mapování | GIS | Rozvojové země
 • GIS Ostrava 2015 - prodlouzeni terminu registrace abstraktu
 • Dokončení prezentace o GEOinformace.cz
 • GvP 2014 - Odkaz na sborník
 • Prodloužení registrace na Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • Workshop RPAS (UAV) a studentská konference Telč 2014
 • CEDA se zapojila do geoinformační křižovatky
 • Zemřel Dimitrij Gebauer, ředitel GKP
 • Program odborné konference Telč 2014

  Ze zahraničí

 • Den GIS 2014
 • Spoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, kartografie a katastra

  ČSGK

  KGK

 • První setkání osob vykonávající zeměměřické služby ve Zlínském kraji

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah čísla 9+10/2014

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ing. Adolf Vjačka oslavuje 75 let

  Drobný příspěvek s mírně odlišnými názory tohoto renomovaného katastrálního odborníka v důchodu k dohadům kolem katastrálních map v sáhovém měřítku přepracovaných do S-JTSK jsme otiskli v Zeměměřiči 5+6/2014 na str. 8-9.
  Ing. Vjačka se narodil 8. 9. 1939 (viz link OSOBNOSTI níže). Oslavenci blahopřejeme.

  Drobný příspěvek s mírně odlišnými názory renomovaného katastrálního odborníka v důchodu k dohadům kolem katastrálních map v sáhovém měřítku přepracovaných do S-JTSK

  Jednotlivé souřadnicové systémy jsou implementovány každý do jiné zobrazovací soustavy, která převádí povrch zemského tělesa do roviny. To není možné bez na poloze závislého zkreslení, které má v jednotlivých zobrazovacích soustavách různý průběh a velikost. Je však jistě možné vytvořit exaktní rovnice pro transformaci mezi zobrazovacími systémy jak zeměpisných resp. kartografických, tak i pravoúhlých souřadnic. Pro potřeby katastru je však zbytečné a nevhodné takové rovnice pro převod pravoúhlých souřadnic mezi systémy používat. Plně postačí přímo transformovat jen pravoúhlé souřadnice bodů pomocí sítě identických bodů na úrovni identických trigonometrických bodů („globální transformace“) (pozn. red.: autor nemá na mysli globální transformační klíče) ovšem s tím, že většinou budou potřebné i lokální „dotransformace“ na úrovni mapových listů, územních bloků apod. S identitou a přesností převážné části bodů včetně bodů lokálních transformačních klíčů a přesností jejich souřadnic v sáhových mapách jsou nemalé problémy. Nepřesnosti jejich souřadnic často velikostí mnohokrát překračují případné nepřesnosti výše zmíněných transformačních rovnic, resp. „globální transformace“. Právě z tohoto důvodu jsou diskuse o tom, zda mezi systémy stabilního katastru a JTSK existuje jednoznačný matematický vztah úplně zbytečné.

  Důvody nepřesností souřadnic podrobných bodů odměřených ze sáhových map:

  • Použitá metoda a nástroje mapování a vyhotovení mapy, grafická triangulace v měřítku 1 : 14 400 části bodů trigonometrické sítě, problémy technologie měřického stolu např. v rozsáhlých zarostlých územích, častých zejména v okrajových částech katastrálních území, lidský faktor (zdaleka ne všichni měřiči byli bezchybní géniové), nezajištěný papír mapových listů, neúplné rámy listů, chybějící čtvercová síť.
  • Nedokonalá reambulace mapy koncem 19. století.
  • Metoda měření a doplňování změn do mapy. V drtivé většině změny zaměřené na jednu měřickou přímku mezi dvěma body mapy.
  • Skutečnost, že od vzniku sáhových map už uběhlo kolem 150 – 180 let, převážná část bodů na mapě není z doby původního mapování zachována, ale z pozdějších změn malého rozsahu „lepených“ jedna na druhou. Je to pravděpodobně hlavní zdroj nepřesností.

  Výkon zeměměřičů při tvorbě sáhových map si v každém případě zaslouží obdiv a uznání. V neuvěřitelně krátké době vytvořili pomocí primitivních nástrojů na tehdejší dobu dokonalé mapové dílo pro celé území tehdejšího Rakouska, které poměrně dobře slouží dodnes. Současní zeměměřiči mají pro mapování k dispozici nesrovnatelně dokonalejší a výkonnější techniku a technologie, ale o tom, že by celé státní území pokryli během 30 až 50 let zcela novým mapovým dílem pro katastr nemovitostí nikdo ani neuvažuje. K sáhovým mapám je však potřeba přistupovat realisticky, tj. zejména nečekat od nich přesnost a spolehlivost (Pozn. red.: autor zřejmě myslí soulad se skutečností a aktuální stav, a to části sáhové mapy již digitalizované postrádají), která je mimo možnosti techniky a technologie použité při jejich tvorbě a údržbě. Jeden příklad – vezměme častý případ katastrálního území se zastavěnou částí uprostřed a s lesy na jeho okraji a v nich jeho hranice sledující toky potoků či ručejů v hluboce zařezaných údolích. Zeměměřiči zde nezbylo než použít grafický polygonový pořad s mnoha krátkými stranami na měřickém stole. Přesnost takto určených bodů mapy byla nutně výrazně horší než v přehledném území, kde bylo možno použít grafické protínání. Pokud se použijí jako identické body do lokálního transformačního klíče pro převod souřadnic do S-JTSK, může jimi být přesnost této transformace významně zhoršena.

  Za 150 let doplňování změn měřených metodou měřických přímek připojených na identické body se v sáhových mapách zákonitě postupně hromadily nepřesnosti vlivem náhodných, systematických i hrubých chyb a omylů. Metoda měřické přímky, kde jediným kontrolním údajem je odchylka mezi její délkou přímo měřenou a odměřenou z mapy, nemůže postupné degradaci přesnosti mapy zabránit, naopak je její hlavní příčinou.

  Při převodu současných sáhových map do S-JTSK prakticky nemůže žádná transformace zcela odstranit všechny významné lokální chyby, přesahující hodnoty stanovených mezních odchylek. Bezchybný výsledek nelze prakticky dosáhnout ani enormním počtem bodů lokálního transformačního klíče. Důvodem je složitý koktejl různých druhů a velikostí chyb a omylů u podrobných bodů. Nezbývá, než to vzít na vědomí a přizpůsobit tomu technologii práce s digitalizovanými mapami. Jiné totiž nemáme a není pravděpodobné, že by v dohledné době byly nahrazeny novým mapováním. Dobrou metodou pro práci s katastrálními mapami, vzniklými digitalizací sáhových map, jsou dvojí souřadnice bodů změn (výsledek měření připojeného na polohové bodové pole, výsledek přizpůsobení mapě). Je třeba si uvědomit, že na hodnoty rozdílů mezi těmito souřadnicemi nemá smysl uplatňovat nějaké mezní odchylky, zejména jimi nelze posuzovat či kontrolovat přesnost měření změn.

  Velmi důležité je tyto digitalizované mapy správně interpretovat jejich běžným uživatelům, jakými jsou vlastníci nemovitostí, a to tak, aby nečekali, že souřadnice bodů mapy „přesně“ odpovídají jejich poloze v terénu. Krátké poučení v tom smyslu by bylo vhodné například na každé kopii digitalizované katastrální mapy.

  Digitalizace sáhových map s přepracováním do S-JTSK je nejlepším způsobem, jak 150 i více let staré mapy efektivně využívat i v současné době informačních technologií.

  Problematika přesnosti sáhových map a jejich převodu do S-JTSK je poměrně složitá a nelze ji vyčerpat v jednom příspěvku. Dovolil jsem si zde napsat jen několik myšlenek, které považuji za důležité. Adolf Vjačka

  redakce

  vyvěšeno: 08.09.2014
  ID článku: 4569              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=751...


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře

  Historie

 • Zemřel Ing. Jaroslav Flegr
 • BRDY 2018
 • Muzeum vojenské geografie
 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní
 • Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR
 • Staré mapy Království českého
 • Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518