[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2014

Resort ČÚZK

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Oznámení Terminologické komise ČÚZK
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Nové stránky VÚGTK
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)
 • WS pro geometrické plány

  Katastr nemovitostí

 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Oznámení Terminologické komise ČÚZK
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)
 • WS pro geometrické plány

  Geodézie

 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě
 • Satlab uvádí na trh nový GNSS přijímač SL600

  Kartografie

 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR

  Pozemkové úpravy

 • Atlas EROZE
 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě

  GIS

 • Projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2014
 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?

  GPS

 • Satlab uvádí na trh nový GNSS přijímač SL600

  DPZ

 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

  Fotogrammetrie

 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

  Software

 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Atlas EROZE
 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě
 • Ceny geodetických a kartografických prác

  Různé

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Zemřel František Novotný
 • Vyšel Zeměměřič 11+12/2014 - časopis vychází celých 21 let
 • Nástěnný kalendář pro rok 2015 zdarma
 • 6 věcí, které musíte zveřejnit o sobě na webu
 • Daňové novinky pro rok 2015: 7 věcí, které vás naštvou i potěší
 • Co dělat, abychom se měli líp

  Školství

 • GEOPÁRTY 2014
 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Setkání po šedesáti letech
 • JUNIORSTAV 2015
 • BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda

  Internet

 • Nové stránky VÚGTK
 • WS pro geometrické plány

  Historie

 • XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Zemřel František Novotný
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Setkání po šedesáti letech
 • 25 let od generální stávky

  Přečtěte si

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Vyšel Zeměměřič 11+12/2014 - časopis vychází celých 21 let
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Nové stránky VÚGTK
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)

  Zajímavosti

 • Projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2014
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Setkání po šedesáti letech
 • Nástěnný kalendář pro rok 2015 zdarma
 • Nové stránky VÚGTK

  Z domova

 • GEOPÁRTY 2014
 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • JUNIORSTAV 2015
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?

  Ze zahraničí

 • Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR

  ČSGK

  KGK

 • Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR
 • Ceny geodetických a kartografických prác
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN

  Nejvvyšší kontrolní úřad ve své tiskové zprávě ke KA č. 14/02 z 10. 11. 2014 říká: Pokud ČÚZK nebude mít zajištěny peníze na provoz registru RUIAN, hrozí riziko, že bude muset vracet dotace z EU na jeho vybudování

  Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na přípravu, vybudování a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je jedním ze čtyř základních registrů. V RÚIAN jsou vedeny údaje o základních územních prvcích – například území státu, kraje, obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo či pozemek v podobě parcely. Dále pak RÚIAN obsahuje informace o volebních okrscích či zvláštní údaje pro poštovní doručování. Údaje z RÚIAN využívají jak orgány veřejné moci, tak veřejnost, která do nich může bezplatně nahlížet na internetu.

  Kontroloři prověřili veřejné zakázky související s přípravou, vybudováním a provozem RÚIAN a zjistili, že v rámci některých z nich ČÚZK porušil zákon. Například zvýhodnil oproti ostatním uchazečům dosavadního poskytovatele služeb datového centra. Ten do své nabídky nemusel zahrnout náklady na stěhování technologií, protože ty už byly umístěny v jeho prostorách.

  ČÚZK zvýšil svoji závislost na jednom dodavateli a jeho technologiích, když zadal vybudování RÚIAN a jeho agendových informačních systémů stejnému dodavateli, který pro ČÚZK zajišťoval už stávající ISKN - informační systém katastru nemovitostí. Dlouhodobá závislost na jednom dodavateli může mít negativní dopad na hospodárnost navazujících veřejných zakázek a vytváří vztah technologické závislosti na vybraném dodavateli a zvoleném způsobu řešení, takže představuje pro RÚIAN závažné provozní riziko.

  Podle podmínek pro poskytnutí evropských dotací musí podporované projekty fungovat minimálně po tzv. dobu udržitelnosti, která je v případě RÚIAN pětiletá a skončí v polovině roku 2018. Po tuto dobu musí mít dotované projekty zajištěno financování. V případě RÚIAN nebylo v době kontroly NKÚ finanční krytí jeho provozu po dobu udržitelnosti projektu zajištěno. NKÚ upozorňuje, že pokud není splněna podmínka udržitelnosti, existuje riziko, že evropská dotace nebo její poměrná část bude muset být vrácena.

  RÚIAN připravil, vybudoval a provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), který za přípravu a vybudování tohoto registru od roku 2001 do dubna 2014 zaplatil celkem 749,6 milionu korun. Šlo o prostředky jak ze státního rozpočtu, tak z evropských fondů. ČÚZK uvedl RÚIAN do provozu 1. července 2012, ale zcela dokončen byl až v červnu 2013, tedy rok po zahájení provozu. Za provoz a správu RUIAN zaplatil ČÚZK do letošního dubna 75,3 milionu korun.

  Kromě ČÚZK zapisují údaje do RÚIAN i jiné subjekty. Kontroloři zjistili chyby u údajů, které do RÚIAN zapisovaly některé obce a některé stavební úřady. Navzdory tomu, že ČÚZK prokazatelně zmíněné subjekty vyzýval, aby zjištěné chyby napravily, některé obce a stavební úřady nedostatky neodstraňovaly. To představuje riziko pro přesnost a úplnost údajů v RÚIAN.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 14.11.2014
  ID článku: 4619              Používané zkratky
  další informace: www.nku.cz/assets/media/informace-14-02.pdf...


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Software