[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2015

Resort ČÚZK

 • Hledáme předsedu resortu
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována
 • Výběrová řízení na ředitele katastrálních úřadů právě začala

  Katastr nemovitostí

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • ZÁZRAK, STAL SE ZÁZRAK
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  Geodézie

 • Konference UAVA
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května

  Kartografie

 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • Mezinárodní rok mapy
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Pozemkové úpravy

 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  GIS

 • Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • GISáček 2015
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  GPS

  DPZ

 • Konference UAVA
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015

  Fotogrammetrie

 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Software

 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Student GIS Projekt
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků

  Různé

 • Hledáme předsedu resortu
 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Mezinárodní rok mapy
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována

  Školství

 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • GISáček 2015
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září

  Internet

 • Odměna jednatele – pravidla a zdanění
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Historie

 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • ČESKÁ GEODÉZIE
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Zajímavosti

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Z domova

 • Konference UAVA
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  Ze zahraničí

 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  ČSGK

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  KGK

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.
 • Výzva Komory geodetů a kartografů
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 4.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 5.
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.

  O čem jednalo Představenstvo KGK
  Praha, 3. září 2014

  Představenstvo se nejprve zabývalo činností od minulého zasedání:


  Soutěž o Technické dílo roku

  Díla přihlášená do zrušené soutěže za rok 2013 budou přesunuta do roku 2014. Je nutné zajistit větší publicitu o konání soutěže.


  Webové stránky

  Připravena je nová tvář webových stránek, kdy základem je dosavadní obsah stránek, ale bude přehlednější úvodní strana, bude výraznější text a aktuální zprávy.


  Geoinfostrategie

  Představentvo se pravidelně zabývá tímto velmi významným projektem. KGK je zastoupena v Konzultačním týmu a ve všech pracovních týmech. Představenstvo bylo seznámeno s vypořádáním připomínek KGK ke GeoInfoStrategii: Projekt GeoInfoStrategie bude v nejbližší době podán k projednání ve vládě ČR - více o GeoInfoStrategii na: http://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx .


  Regionální činnost

  Praha – dne 14. 11. bude na Novotného lávce v budově ČSVTS „Pražské setkání geodetů“.

  Zlínský kraj – iniciativa k založení regionální pobočky ve Zlínském kraji v rámci akce, na kterou byli pozváni: Ing. Fafejta (činnost KGK),  Ing.  Šanda (přesnost v inženýrské geodézii), doc. Čada (GeoInfoStrategie), Ing. Polák (právo v zeměměřictví a katastru).

  Jihočeský kraj – proběhla schůzka geodetů z JČ, kde 30 účastníků řešilo především problémy s katastrem a účastníci se domluvili na další schůzce.

  Jihomoravský kraj – v Brně zatím KGK aktivní není, avšak neoficiální kontakty mezi geodety i v Brně fungují.

  Liberecký kraj – nadále se zde nedaří nic zorganizovat.

  Karlovarský kraj – proběhlo několik setkání s městy v režiji karlovarské pobočky KGK.


  Zákon o Zeměměřické komoře

  Představestvo vyslechlo informaci o současném stavu přípravných jednání, která probíhají jednak se státními orgány a jednak se členy Parlamentu ČR. Byla rovněž zahájena jednání se stávajícími technickými komorami, tj. ČKAIT a ČKA. KGK má připravený návrh zákona o ZK ve znění, se kterým již předběžně byla odborná geodetická veřejnost seznámena.


  Nemoforum

  Seminář Nemofora „O“ je po organizační stránce dobře připraven, avšak určité problémy se vyskytují v přípravě některých referátů. Jednotlivé referáty byly po obsahové stránce revidovány a orientovány tak, aby na sebe navazovaly a aby se obsahově nepřekrývaly. V této souvislosti doporučilo autorům formou stručných tezí tyto problémy odstranit. Byly upřesněny termíny pro dodání konečných znění referátů, které budou připraveny jako power pointové prezentace.


  Různé

  Bylo diskutováno pokračování původního projektu KGK v rámci činnosti OS IG, řešícího cenu za určitou měrnou jednotku na základě popisu jednotlivých pracovních úkonů, které je nutno pro splnění výkonu příslušné MJ provést určením jejich časové náročnosti. Výsledkem je příslušný počet hodin, kdy po vynásobení cenou za hodinu práce a přičtením nutných finančních nákladů k tomuto výsledku vznikne cena za určitou MJ. Cílem je jednak popsat výkony, bez kterých nemůže být práce kvalitně provedena a jednak přispět k reálnému výpočtu ceny. To by mělo přispět jak geodetům ke zdůvodnění výše ceny, tak i jejich klientům k přesvědčení, že cena, kterou platí je oprávněná a reálná. V současné době je projekt ve stadiu vytváření aplikace, která je složitá a termín zatím není známý. Projekt by měl být plně pod gescí odborné skupiny a neměl by spadat pod žádnou firmu.


  Přijímání nových členů

  Představenstvo na základě předložené přihlášky rozhodlo o přijetí 1 nového člena ze Zlínského kraje.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.05.2015
  ID článku: 4715              Používané zkratky
  další informace:www.kgk.cz
  www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku