[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2016

Resort ČÚZK

 • INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 91
 • Boj proti korupci - opatření ČÚZK
 • Výstava Mapy a plány kulturních památek a přírodních zajímavostí

  Katastr nemovitostí

 • Konference GIS Esri v ČR 2016
 • INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 91
 • Boj proti korupci - opatření ČÚZK
 • Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • Aktuální problémy katastru nemovitostí - seminář Východočeské pobočky ČSGK

  Geodézie

 • Příjem geodetické dokumentace v Praze
 • Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • Geomatika v projektech 2016
 • Stavitelé katedrál - Dokumentace stavebně historického průzkumu Pražského hradu
 • Gotthardský úpatní tunel

  Kartografie

 • Konference GIS Esri v ČR 2016
 • Pozvánka na Vyhlášení Mapy roku 2015
 • Mapa roku zná své vítěze
 • Geomatika v projektech 2016
 • Výstava Mapy a plány kulturních památek a přírodních zajímavostí

  Pozemkové úpravy

 • Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav v roce 2016
 • Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu zajistí hospodárné nakládání se státní zemědělskou půdou
 • Státní pozemkový úřad má nové moderní webové stránky
 • Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu

  GIS

 • GIS v plánování měst a regionů - 2. ročník
 • Konference GIS Esri v ČR 2016
 • Pozvánka na Vyhlášení Mapy roku 2015
 • Mapa roku zná své vítěze
 • Bentley Systems ohlásila příjem přihlášek do soutěže Be Inspired 2016 oceňující výjimečnou práci v oblasti infrastruktury
 • Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • Geomatika v projektech 2016
 • Stavitelé katedrál - Dokumentace stavebně historického průzkumu Pražského hradu
 • Nabídka účasti na XXIII. kongresu ISPRS pro české účastníky
 • 17 změn za den
 • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den sedmý
 • GIS v plánování měst a regionů - již pouze 10 dní registrace za zvýhodněné vložné

  GPS

 • Další družice Galileo
 • Družici TeLEOS-1
 • Družic systému Galileo je přesně polovina

  DPZ

 • Konference GIS Esri v ČR 2016
 • XXIII. mezinárodní kongres ISPRS bude v roce 2016 v Praze!
 • Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví
 • Družici TeLEOS-1
 • Výzva pro studenty a mladé vědce ve věku do 30 roků
 • Informace o XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v Praze
 • Družic systému Galileo je přesně polovina
 • Našla družice olejovou skvrnu ze ztraceného letounu EgyptAir?
 • Inovační voucher ESA - 15 000 €
 • Nabídka účasti na XXIII. kongresu ISPRS pro české účastníky
 • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den sedmý

  Fotogrammetrie

 • Konference GIS Esri v ČR 2016
 • XXIII. mezinárodní kongres ISPRS bude v roce 2016 v Praze!
 • Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví
 • Výzva pro studenty a mladé vědce ve věku do 30 roků
 • Informace o XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v Praze
 • Inovační voucher ESA - 15 000 €
 • Nabídka účasti na XXIII. kongresu ISPRS pro české účastníky
 • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den sedmý

  Software

 • Konference GIS Esri v ČR 2016
 • XXIII. mezinárodní kongres ISPRS bude v roce 2016 v Praze!
 • Bentley Systems ohlásila příjem přihlášek do soutěže Be Inspired 2016 oceňující výjimečnou práci v oblasti infrastruktury
 • Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví
 • Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • Inovační voucher ESA - 15 000 €

  Různé

 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2016 již v sobotu 21. května
 • Úštěcký masakr 2016
 • Zemřel Ing. Stanislav Crha
 • Příjem geodetické dokumentace v Praze
 • GIS v plánování měst a regionů - již pouze 10 dní registrace za zvýhodněné vložné

  Školství

 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2016 již v sobotu 21. května
 • GIS v plánování měst a regionů - 2. ročník
 • Pozvánka na Vyhlášení Mapy roku 2015
 • XXIII. mezinárodní kongres ISPRS bude v roce 2016 v Praze!
 • Mapa roku zná své vítěze
 • AKTUALITA: Magistrát v Praze sloučí Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Hrdlořezích s Průmyslovou školou Josefa Gočára v Praze 4
 • Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví
 • Výzva pro studenty a mladé vědce ve věku do 30 roků
 • Informace o XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v Praze
 • Geomatika v projektech 2016

  Internet

 • Příjem geodetické dokumentace v Praze

  Historie

 • Stavitelé katedrál - Dokumentace stavebně historického průzkumu Pražského hradu

  Přečtěte si

 • INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 91
 • AKTUALITA: Magistrát v Praze sloučí Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Hrdlořezích s Průmyslovou školou Josefa Gočára v Praze 4
 • Družic systému Galileo je přesně polovina
 • Našla družice olejovou skvrnu ze ztraceného letounu EgyptAir?
 • Zeměměřič 5+6/2016 vyšel 1. června
 • 17 změn za den

  Zajímavosti

 • Úštěcký masakr 2016
 • Družici TeLEOS-1
 • Výzva pro studenty a mladé vědce ve věku do 30 roků
 • Stavitelé katedrál - Dokumentace stavebně historického průzkumu Pražského hradu
 • 17 změn za den

  Z domova

 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2016 již v sobotu 21. května
 • GIS v plánování měst a regionů - 2. ročník
 • Konference GIS Esri v ČR 2016
 • Úštěcký masakr 2016
 • Pozvánka na Vyhlášení Mapy roku 2015
 • XXIII. mezinárodní kongres ISPRS bude v roce 2016 v Praze!
 • Mapa roku zná své vítěze
 • Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví
 • Informace o XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v Praze
 • Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • Geomatika v projektech 2016
 • Výstava Mapy a plány kulturních památek a přírodních zajímavostí
 • Konference uživatelů Trimble
 • Nabídka účasti na XXIII. kongresu ISPRS pro české účastníky
 • Aktuální problémy katastru nemovitostí - seminář Východočeské pobočky ČSGK
 • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den sedmý
 • GIS v plánování měst a regionů - již pouze 10 dní registrace za zvýhodněné vložné
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XXII.

  Ze zahraničí

 • Další družice Galileo
 • Bentley Systems ohlásila příjem přihlášek do soutěže Be Inspired 2016 oceňující výjimečnou práci v oblasti infrastruktury
 • Družici TeLEOS-1
 • Výzva pro studenty a mladé vědce ve věku do 30 roků
 • Družic systému Galileo je přesně polovina
 • Gotthardský úpatní tunel

  ČSGK

 • Aktuální problémy katastru nemovitostí - seminář Východočeské pobočky ČSGK
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XXII.

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 91

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Gotthardský úpatní tunel

  1.června 2016 byl slavnostně otevřen nejdelší a nejhlubší železniční tunel na světě o délce 57,090 km mezi stanicemi Erntfeld a Bodio ve Švýcarsku, jehož hlavním účelem je zrychlit  dálkovou osobní přepravu a převést rušnou a životní prostředí Švýcarska zatěžující tranzitní kamionovou nákladní dopravu na trase Rotterdam – Janov na koleje. Parametry tunelu umožní rychlost projíždějících vlaků s cestujícími až 250 km/h, nákladních vlaků s kamiony až 160 km/h. Tunel prochází alpským masivem v hloubce až 2300 m pod horskými vrcholy a náklady na jeho vybudování v letech 1996 – 2016 dosáhly v přepočtu 240 miliard korun.

     Jeho technické parametry berou dech: 2 souběžné jednokolejné tunely v odlehlosti 40 m, západní o délce 57,017 km, východní o délce 57,104 km, 176 spojovacích únikových štol mezi nimi a 3 podzemní bezpečnostní stanice s únikovým východem na povrch, mj. také výtahem v 800 m hluboké šachtě. Vyhloubeno celkem 151,840 km tunelů, štol a šachet a odtěženo 24 mil. tun hornin. 53,6 % (85,529 km) bylo vyraženo 4 plnoprofilovými razicími stroji (důlními kombajny) s kruhovými razicími štíty o průměru 8,8 nebo 9,5 m, zbytek – kvůli obtížným geologickým podmínkám - byl ražen vrtáním a odstřely. Ražba východního tunelu skončila v roce 2010, západního tunelu v roce 2011. Následovalo jejich vybavení dopravní infrastrukturou, tj. železničním svrškem, kolejemi, trolejovým vedením a jeho napájením, ventilací, telekomunikačními a bezpečnostními systémy.

     Při projevech švýcarských i evropských státníků zazněla slova obdivu projektantům, tunelářům, dopravním stavitelům i 2400 budovatelům tohoto díla. Málokdo si asi uvědomil, že vše by zůstalo ve stádiu smělých projektů, kdyby nebylo neokázalé práce geodetů, kteří umožnili přenést projekt do reality. O jaké jejich činnosti vlastně šlo?

  ●   vybudování vytyčovací sítě 33 bodů pokrývající po povrchu území od severního portálu v Erstfeldu k jižnímu portálu v Bodio technologií GPS (měřeno současně 24 aparaturami GPS!) se standardní odchylkou souřadnic σX,Y = 7 mm a nadmořské výšky σH = 20 mm po přepočtu z elipsoidických výšek pomocí nového národního modelu geoidu CHGeo98,

  ●   připojení obou portálů na švýcarskou nivelační síť I. řádu,

  ●   provážení polohy a výšky 2 svislými šachtami o průměru 8 m a hloubce 800 m přibližně v polovině tunelu laserovou olovnicí a soustavou 3 drátěných olovnic se závažími 390 kg, jejichž oscilace byly pozorovány v reálném čase robotickou totální stanicí (σX,Y = 10 mm), výškový rozdíl určen mekometrem ME5000 (σH = 1 mm),

  ●   provozní geodetické práce představovalo

       - 12 426 měření směrů převážně v podzemí (σ = 2,7 cc),

       - 2809 měření azimutů v podzemí gyroskopem Gyromat 2000 (σ = 10,8 cc)

       - 11 600 měření délek převážně v podzemí (σ = 1,6 mm/km).

   

  O přesnosti a spolehlivosti geodetických prací přesvědčí i laika údaje o dosažené přesnosti prorážek:

  Projekt předpokládal nepřekročení maximálních hodnot tolerancí...............Dosaženo:

  max. 250 mm ve směru napříč tunelem................................................82 mm (32 % tolerance)

  max. 75 mm ve směru tunelu................................................................15 mm (20 % tolerance)

  max. 125 mm ve svislém směru.............................................................9 mm ( 7 % tolerance)

   

     Jde o další a snad nejmarkantnější případ, kdy geodeti slouží v první linii ostatním inženýrským profesím, které se pak těší pozornosti a uznání široké veřejnosti.

   

   

  Jiří Šíma

  vyvěšeno: 14.06.2016
  ID článku: 4883              Používané zkratky
  další informace:www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Die-Toten-vom-Gotthard/story/14276219
  www.nationalmuseum.ch/e/microsites/2016/Schwyz/Gotthard.php


  Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku