[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2017

Resort ČÚZK

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • GeoInfoStrategie a TA ČR

  Katastr nemovitostí

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • GeoInfoStrategie a TA ČR

  Geodézie

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • Kdo vyhrál poslední 10. ročník soutěž Společné zařízení roku?

  GIS

 • Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury
 • Roman Vrba o GeoInfoStrategii
 • GeoInfoStrategie a TA ČR

  GPS

  DPZ

 • Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury
 • Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím družicové radarové interferometrie
 • Družice WorldView-4

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky

  Školství

 • Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Roman Vrba o GeoInfoStrategii
 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • Vychází Zeměměřič 3+4/2017

  Zajímavosti

 • Roman Vrba o GeoInfoStrategii
 • Družice WorldView-4

  Z domova

 • Kdo vyhrál poslední 10. ročník soutěž Společné zařízení roku?
 • Roman Vrba o GeoInfoStrategii
 • Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím družicové radarové interferometrie
 • GeoInfoStrategie a TA ČR

  Ze zahraničí

 • Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury
 • Družice WorldView-4
 • Digitalizace: Společnost Bentley Systems zdokonaluje modelování reality s cílem zvýšit hodnotu inženýrských a geodetických činností

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Vychází Zeměměřič 3+4/2017

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Vychází Zeměměřič 3+4/2017

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky

  Ve středu 29. března 2017 byla rozeslána Částka č. 32 Sbírky zákonů, ve které je obsažena novela katastrální vyhlášky (KatV), jako Vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Novela nabývá účinnosti dnem 1.4.2017 (tj. v sobotu).

  Novelu KatV (resp. stejnopis Částky č. 32 Sbírky zákonů) si lze stáhnout z URL: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38200


  Cituji z důvodové zprávy k novele KatV: Způsob využití pozemku hřbitov, urnový háj se v souladu se zákonem o pohřebnictví nahrazuje termínem pohřebiště.
  ČÚZK má ve své působnosti schvalování standardizovaných jmen geografických objektů. Vážně mi chcete tvrdit, že pozemek, na kterém se podle zákona o pohřebnictví nachází pohřebiště, se standardně nazývá pohřebiště? Že se kvůli tomu musí změnit označení způsobu využití, které je historicky zažité? Samotný zákon používá i termín provozovatel hřbitova a hřbitov od pohřebiště nijak explicitně neodlišuje (jedná se víceméně o synonyma, ale chápu, že specialisté v oboru pohřebnictví mají třeba své specifické důvody pro použití slova pohřebiště). Nač je taková jazyková hyperkorektnost v katastrální vyhlášce? Jak a komu to pomůže? Ve spisovné i hovorové češtině má výraz hřbitov drtivou převahu nad slovem pohřebiště, kterým by normální člověk označil spíše nějaké archeologické vykopávky.

  Starý židovský hřbitov v Praze-Josefově. Olšanské hřbitovy. Vyšehradský hřbitov. Národní hřbitov Terezín. Tisíce dalších hřbitovů. Hřbitovní kvítí (pozn. pro autora mnou kritizované změny: to je název básnické sbírky Jana Nerudy, viz učebnice Českého jazyka a literatury pro základní školy). Měly by se správně všechny přejmenovat? Mám za to, že zrovna pojem hřbitov si zasluhuje alespoň trochu úcty.
  Hanba všem, kteří tuto zbytečnou změnu ve vyhlášce způsobili a všem, kterým je to jedno.
  Jan Šafář

  Diferenční znění je na stránkách cuzk.cz
  http://www.cuzk.cz/Aktuality-resort/2017/20170329-vyhlaska-c-87-2017-Sb/KV-diferencni-zneni-final.aspx

  Zdroj: diskuze v Konferenci KATASTR - http://mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2017/thread.html

  Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), s promítnutím navrhovaných změn dostupné na https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAJJFALPR (souboru dopište příponu .docx)

  Vypořádání připomínek na www.zememeric.cz/pdf/2017-novela-KatV-prip.pdf

  redakce

  vyvěšeno: 29.03.2017
  ID článku: 4960              Používané zkratky
  další informace:aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38200
  www.cuzk.cz/Aktuality-resort/2017/20170329-vyhlaska-c-87-2017-Sb/KV-diferencni-zneni-final.aspx
  www.zememeric.cz/pdf/2017-novela-KatV-prip.pdf


  Z časopisu Zeměměřič č. 17-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • GeoInfoStrategie a TA ČR
 • Aplikace pro poskytování ZPMZ v elektronické podobě
 • Seminář BPEJ a pozemkové úpravy
 • Mapa kultur stabilního katastru
 • Zemřel Ing. Ferdinand Radouch

  Katastr nemovitostí

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • GeoInfoStrategie a TA ČR
 • Aplikace pro poskytování ZPMZ v elektronické podobě
 • Dělení a scelování pozemků
 • Anketa - průzkum spokojenosti na KÚ
 • Seminář BPEJ a pozemkové úpravy
 • Mapa kultur stabilního katastru

  Různé

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • Geoinformace ve veřejné správě 2017
 • Dělení a scelování pozemků
 • Kouzlo starých map - výstava v časopisu Zeměměřič
 • Obnova Izraele v Bibli
 • Zeměměřič 11+12/2016 právě vyšel
 • 25 let společnosti Hrdlička
 • Číslo účtu na zálohové faktuře
 • Zemřela Zdenka Roulová
 • Nástěnné kalendáře Zeměměřiče a GEOinformace 2017
 • Zemřel Ing. Miloslav Jebavý
 • Zemřel Ing. Ferdinand Radouch

  Přečtěte si

 • Roman Vrba o GeoInfoStrategii
 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • Vychází Zeměměřič 3+4/2017
 • Dělení a scelování pozemků
 • Rozpravy Z dějin geodézie a kartografie jsou dostupné