[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04 /2018

Resort ČÚZK

 • Zkouška 2

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

  Kartografie

 • Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
 • Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku
 • Život v mapách aneb Ženy, které sledují a zaznamenávají svět kolem nás

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • GIS v plánování měst a regionů 2018

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Zemřel Ing. Michal Witiska
 • Zemřela Ing. Monika Mikšovská
 • Časopis Zeměměřič na Alza.cz
 • Zeměměřič 3+4/2018
 • Život v mapách aneb Ženy, které sledují a zaznamenávají svět kolem nás

  Školství

 • Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
 • Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku

  Internet

  Historie

 • Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
 • Zkouška 2

  Přečtěte si

 • Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku
 • Život v mapách aneb Ženy, které sledují a zaznamenávají svět kolem nás

  Zajímavosti

 • Život v mapách aneb Ženy, které sledují a zaznamenávají svět kolem nás

  Z domova

 • Zemřela Ing. Olga Buršíková
 • Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
 • GIS v plánování měst a regionů 2018

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zemřela Ing. Olga Buršíková

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GIS v plánování měst a regionů 2018

  Nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro ty, kterým záleží na tom, jakým způsobem a tempem se bude rozvíjet jejich region, se bude konat již 4. ročník konference GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN).
  Pořadateli jsou Česká asociace pro geoinformace a Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s.

  Akce se uskuteční dne 13. 9. 2018 v prostorách pořádající vysoké školy na adrese Žalanského 68/54, Praha 17 – Řepy.
  Dlouhodobým cílem konference je najít společnou řeč projektantů územně plánovací dokumentace a „gisáků“. Současné trendy v územním plánování jsou jednoznačně digitální, aby byla možnost výsledky vizualizovat v chytrých mapových portálech a aplikacích, které umožňují nad získanými daty provádět nejrůznější analýzy.
  Konference navazuje na tradici oblíbených seminářů GIS a územní plánování, tzv. „Bítovů“, jejichž éra se uzavřela v roce 2013.
  Konference jsou tematicky zaměřeny. Mezi hlavními tématy předchozích ročníků dominovaly například Adaptační strategie v podmínkách změny klimatu, mapování bariér, digitální zpracování urbanistického vývoje regionu a úskalí při budování „chytrých“ měst. Hlavním tématem té letošní bude GIS při zajištění bezpečnosti v regionech.

  Mezi chystanými prezentacemi je možné uvést např.:
  GIS v podmínkách Integrovaného záchranného systému,
  On-line přenos dat při monitoringu krizových situací bezpilotními prostředky (je připravována praktická ukázka unikátní technologie přenosu dat a telemetrie z dronu do konferenčního sálu). Těmto technologiím bude věnován celý workshop.
  Nebude chybět ani studentská sekce – prezentace některých zajímavých závěrečných prací.
  Velká pozornost bude také věnována otevřeným datům a OpenSource aplikacím, neboť tento fenomén činí geoinformatiku přístupnou široké veřejnosti

  Na stránkách CAGI byly spuštěny webové stránky konference včetně registrace, rámcového programu a informací o programovém a organizačním výboru. Z konference bude vydán sborník příspěvků.

  Za programový výbor konference

  Pavel Struha

  vyvěšeno: 11.06.2018
  ID článku: 5069              Používané zkratky
  další informace: www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2018...


  Z časopisu Zeměměřič č. 18-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů