[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  8 připomínek autorizovaného geodeta k probíhajíci diskuzi o vstupu UOIZ do ČKAIT.

  od: Ing. Karel Vach, CSc.
  Archeologická 2256, 155 00 Praha 5
  jsem: úředně oprávněný inženýr,
  seminář KGK: mě zajímá, jsem připraven zaujmout a vysvětlit konkrétně svůj postoj opřený o diskusi s řadou vážených a úspěšných odpovědných geodetů.

  moje připomínky:

  1. nutnost nejprve provést širokou diskusi mezi geodetickou veřejností o směřování našeho oboru. Bez stanovení vize a jasných cílů a perspektiv oboru, nelze dosáhnout žádného pozitivního výsledku.

  2. žijeme v období, kdy je nutné velmi pozorně sledovat vývoj v sousedních státech a úzce spolupracovat v otázkách ochrany trhu a dodržování cen. Náš obor se vyvíjí zcela v izolaci a většina našich firem nebude schopna motivovat své mladé a perspektivní pracovníky na volném evropském trhu a následně konkurovat,

  3. neexistuje řádná a zřetelná koordinace působení jednotlivých institucí na trhu ani ve sféře státní ani ve sféře soukromé,

  4. lidé, kteří nemají vizi a nemají veřejnou podporu nemohou vést ani instituce ve státní správě, ani organizovat činnost na školách a ani vést podnikatelskou veřejnost. To je zřejmé a proto veškeré aktivity ztroskotávají.

  5. z pasivity členů lze také usoudit, že současný stav většině vyhovuje, nebo že organizátoři uvedených akcí nejsou dostatečně věrohodní, nebo špatně argumentují (podobně dopadla situace v aktivitách svazu geodetů - odpovědělo cca 10 firem).

  6. Připojování seminářů o vstupu do ČKAIT k akcím týkajících se činnosti ČÚZK považuji za slaboduché a nerozvážné. Případný seminář by neměl být spojován s jinou akcí. Měl by být řádně připraven, měla by být rozepsána jednotlivá problematická témata, popřípadě jejich rozdělení do jednotlivých sekcí. V jednotlivých sekcích diskutovat po cca 10-15 geodetech a začít hledat v diskusi společná stanoviska. Měla by být diskutována témata s vedení ČÚZK, jednotlivých vysokých škol, VÚGTK. Teprve na základě všeobecné schody nebo alespoň vyjádřených transparentních stanovisek má význam provádět další kroky.

  7. k anketě se mohu vyjádřit až po řádné diskusi, včetně řádné argumentace. Mimo jiné jsme neobdrželi ani návrh stanov, předpokládaný finanční rozpočet, organizační strukturu společnosti a pozici ve vztahu ke ČKAIT. Anketa není řádně připravena. Diskuse probíhá spíše v uzavřených skupinkách. Je netransparentní.

  8. rád se zúčastním diskuse, jak zlepšit situaci v našem oboru.

  S pozdravem
  Karel Vach

  redakce

  vyvěšeno: 06.02.2003
  poslední aktualizace: 15.04.2003
  ID článku: 679              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  ČSGK

  KGK