[Home Page]

Mobilní a internetové technologie

Sympozium GIS... Ostrava 2004 navazuje na úspěšnou tradici konferencí GIS… Ostrava pořádaných v letech 1994-2003.

Podtitul sympozia zní „Mobilní a internetové technologie“. Vyjadřuje zájem pořadatelů (VŠB-TUO a CAGI)zaměřit tento ročník na aktuální problémy integrace mobilních a internetových technologií s technologiemi geoinformačními.
Sympozium poskytne prostor pro příspěvky a diskusi ve dvou základních směrech:
1. vědecko-výzkumném a
2. aplikačním.


Účastníci se budou moct seznámit s praktickými aplikacemi i výzkumnou činností v oblasti mobilních a internetových geoinformačních technologií.
Doprovodný program sympozia nabídne odborné semináře zaměřené na vybrané trendy a rovněž doplňkový společenský program.
Věřím, že vás připravovaný program zaujme.

doc. Dr. Ing. Jiří Horák
předseda programového výboru

vyvěšeno: 08.01.2004
ID článku: 1005
další informace: gis.vsb.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
[Server]
GIS
GPS DPZ
Školství Internet
[Pošta]