[Home Page]

Pozemkové úpravy X

Tradiční, již desátý, seminář proběhne 6. dubna 2004 v Třebíči s tematikou:
* provádění pozemkových úprav v roce 2004,
* oceňování pozemků pro KPÚ,
* zavádění a údržba registru bloku zemědělské půdy, výstupy z KPÚ,
* diskusní výměna zkušeností z praxe dokončování KPÚ a jejich zápis do ISKN.

Přednáší a konzultují vedoucí pracovníci Mze ČR - ÚPU, ČÚZK a organizací, které dlouhodobě pracují v oblasti KPÚ a evidence nemovitostí.

Součástí semináře bude i doprovodná výstava technologií a přístrojů pro zeměměřické práce a projekci KPÚ v rozsahu 20-25 vystavovatelů.

Bližší informace, přihlášky: ing. Kolman, kolman.j@quick.cz, tel.: 737 812 166

Původně avizovaný termín 18.3. se ruší kvůli časové kolizi s Jarními prezentačními dny.

Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč

vyvěšeno: 16.01.2004
poslední aktualizace: 28.04.2004
ID článku: 1009

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]