[Home Page]

Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004

Darová u Plzně, 5.-6. 2. 2004: Konference Informační management ve veřejné správě (Information management of Public Administrationb IMPA 2004) přinesla různorodé příspěvkyv oblastech řízení informací a procesů ve veřejné správě rozdělené do tří hlavních temat:
- Informační systémy a technologie ve veřejné správě.
- Užití systémového přístupu při informatizaci veřejné správy.
- Užití manažerských metod při řízení informačních projektů.

Konference se snažila vytvořit komunikační platformu, která by prohloubila spolupráci mezi jednotlivými regiony, městy i obcemi a přispěla k rozvoji informační společnosti. na konferenci byla prezentována práce Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Rozvoj informační společnosti není jen úlohou vlády a státu, ale základem úspěchu je partnerství státní správy a samosprávy, občanů, podnikatelské veřejnosti, informačního průmyslu a akademické i výzkumné sféry.
Konference, která se konala pod záštitou ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, se za MI ČR zúčastnil jeho náměstek ing. L Moravčík, dále krajští hejtmani i radní a asi stovka zástupců veřejné správy, organizací a komerčních společností.

Během konference byl slavnostně otevřen internetový přeshraniční hospodářský portál www.REGIOPORT.cz - projekt regionální spolupráce a informatiky, který nabízí pomoc malému a střednímu podnikání a přeshraniční spolupráci mezi "západními kraji" a přilehlými německými regiony.

Z jednotlivých prezentací krajských portálů musel posluchač nabýt dojmu, že se upředňostňují portály v HTML formátu před generovanými informacemi z databází. Další šokujícím sdělením byla informace, že se mnohde občan v obsáhlém portálu nevyzná a často nejsou preferovány nejžádanější oblasti portálu před nezajímavými (ale nutnými)dokumenty.
Od generálního partnera konference zaznělo, že Microsoft dnes již nenabízí pouhé krabice (SW), ale celá řešení. Informatici si zase postěžovali na malou počítačovou gramotnost představitelů krajů a obcí.

Geografické informačníní systémy (GIS) zaplnily takřka celé odpoledne jedné ze dvou sekcí. Ing. Petr Seidl se svými spolupracovníky prezentoval GIS a sdílení dat očima společnosti ARCDATA PRAHA na platformě ESRI. Společnost, která během 2 let kompletně vybavila GIS technologií všechny krajské úřady, začala svoji prezentaci od piky vysvětlením "co je to GIS" a přes hlavní aspekty GIS došla k chápání GISů jako komplexních IS a ne pouze databáze a nástrojů.
Společnost T-MAPY představila Řešení GIS pro města a obce ve vazbě na kraje. Ing. Jiří Bradáč krátce pohovořil i o Úvodní studii GIS krajů, kde společnost prezentovala představu, jak by měl vypadat nepodkročitelný standard GIS kraje. Období lokálních GISů skončilo a začíná distribuovaný GIS s možností sdílení dat z různých míst. T-MAPY pracují pro 80 měst a asi 250 obcí a plně využívají svůj 11 letý potenciál na trhu GIS v ČR a místo jedné z nejsilnějších společností v GIS prostoru. Závěrem příspěvku se diskutovalo i o lidském potenciálu v oblasti GIS, kdy firmy až v nadstandardním objemu (až 1 měsíc v roce) věnují školení a vzdělávání uživatelů. Jsou data, jsou aplikace, ale nejsou lidé. Již tak hrůzný průměr jeden "gisák" na 100 pracovníků je někde překročen až na 1:300.
Praktická řešení GIS pro města a obce předvedla i pražská společnost GEPRO, strategický člen České asociace pro geoinformace. Ryze česká firma nabízí velké portfólium produktů a služeb při zajímavých finančních podmínkách a jak řekl ředitel společnosti ing. Zdenek Hoffmann "...řešní jsou levná, neboť žádná polovina zákazníkem vynaložených prostředků neputuje nikam za oceán". Programový systém GIS MISYS je nosným produktem firmy a představuje modulárně řešený GIS s hlavní oblastí řešení pro města a obce. GEPRO se právem pochlubilo i čtyřmi oceněními v celostátní soutěži GEOapliakce roku.
Zástupci MŽP pro svoji zaneprázdněnost v Praze na konferenci nepřednesli Aspekty řešení problematiky krizového řízení prostřednictvím GIS. Jejich časový prostor tedy vyplnil ing. Zdenek Lhotař a představil data a pojetí GIS od brněnské společnosti GEODIS, která již spolupracuje s většinou krajů, ale v této nejzápadnější části ČR ma velké reservy, kterou svoji prezentací Brňáci vybízeli napravit. GIS přechází z 2D do 3d prostorové podoby s nejrůznějšími možnostmi sběru i vizualizace dat.
Svými řešeními GIS pro samosprávu přispěl i INTERGRAPH ČR a RNDr. Petr Kubíček se zaměřil především na základní zdroje dat od ZABAGED, přes státní mapu SM-5 až po ISKN a o on-line možnosti čtení datových zdrojů bez nutnosti konverzí z dílny této nadnárodní společnosti.
Krajští informatici představili Internetové mapové servery, které nepotřebují na straně klienta nic jiného než internetovský prohlížeč. Zaujala i aplikace pro dopravní informace, která již při svém vzniku přerůstá krajský rozměr a zasluhovala by celorepublikové nasazení.
Za návštěvu stojí www.plzensky-kraj.cz, www.kr-karloarský.cz

Z jednání na IMPA 2004 jasně vyplynulo, že problematika GIS je zásadní problematikou výkonu státní správy.

redakce

vyvěšeno: 05.02.2004
poslední aktualizace: 13.04.2004
ID článku: 1023
další informace:www.plzensky-kraj.cz
www.kr-karloarský.cz
www.regioport.cz
www.openmim.cz/impa2003/cz/index.html


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
GIS
Fotogrammetrie Software
Z domova
[Pošta]