[Home Page]

Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.

Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje do IACS (Integrovaného administrativního a kontrolního systému EU) GIS ESRI.

ESRI oznámila, že společnost ArcGEO Information Systems, s.r.o., která je výhradním distributorem ESRI na Slovensku, získala kontrakt Výzkumného ústavu pedologie a ochrany půdy na vývoj Územně identifikačního informačního systému (LPIS).

Přibližně 47 % celkového rozpočtu EU připadne na zemědělství. Pro lepší správu programů pro zemědělství implementovala EU administrativní a kontrolní systém IACS. Ke kontrole dodržování těchto programů používá většina členských a kandidátských zemí metody dálkového průzkumu Země, což vedlo k rozhodnutí zařadit do systému IACS nové techniky, mezi které patří GIS a možnosti digitálních ortofoto snímků.

Nový územně identifikační informační systém na Slovensku bude založen na software ArcGIS – bude používat ArcSDE pro správu geodatabáze a několik licencí produktů ArcInfo, ArcEditor, ArcView včetně jejich rozšíření. Mezi vyvíjenými aplikacemi je návrh objektového datového modelu a projekt datové integrity a synchronizace s databází Zemědělského platebního úřadu, kam se v rámci splnění požadavků evropského systému IACS plánují dvě instalace ArcSDE a ArcIMS.

Hlavním smyslem plánovaného územně identifikačního systému je poskytnout základní infrastrukturu pro shromáždění informací o více než 350 tisících parcelách Slovenské republiky. Mezi hlavní uživatele těchto informací patří zemědělci a státní úředníci, kteří spravují a řídí vývoj slovenského zemědělství. Nový geografický informační systém na Slovensku bude základem pro finanční podporu a platební systém v rámci IACS.

tisková zpráva

vyvěšeno: 16.02.2004
poslední aktualizace: 17.02.2004
ID článku: 1028
další informace: www.arcgeo.sk/


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] GISZe zahraničí [Pošta]