[Home Page]

Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu

Prostřednictvím internetového portálu a řešení Autodesk MapGuide® jsou zveřejňovány údaje katastru a mapy Slovenské republiky

PRAHA, Česká republika, 12. února 2004 — Přesně podle harmonogramu, 1. února 2004, zpřístupnil Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky (ÚGKK SR) a provozovatel centrální databáze katastru nemovitostí SR, Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), na adrese www.katasterportal.sk databázi katastru nemovitostí. Součástí služeb poskytovaných portálem je přístup k digitálním mapám, který umožňuje například vyhledávání parcel. Základem tohoto řešení je serverová technologie Autodesk MapGuide, určená pro publikování a zobrazování map a GIS databází prostřednictvím Internetu nebo Intranetu.

Portál se má v budoucnosti stát společně s registrem obyvatelstva a obchodním rejstříkem – a po jejich vzájemném on-line propojení - základním kamenem slovenského e-governentu. Jde také o jeden z prvních projektů e-govermentu v oblasti zveřejňování informací z katastru nemovitostí v Evropě.

„Zpřístupnění údajů z katastru nemovitostí zkvalitní, zjednoduší a zrychlí přístup uživatelů k veškerým veřejným informacím o nemovitostech. Zveřejněním těchto údajů bude zároveň zvýšený tlak na zkvalitnění služeb katastru nemovitostí,“ uvedl Pavol KVARDA, vedoucí odboru centrálních databází GKÚ a předseda pracovní skupiny ÚGKK SR na zavedení katastru nemovitostí na internetu.

Vyhledávat jednotlivé údaje bude možné jak prostřednictvím zobrazení mapy, tak s pomocí identifikačních údajů nemovitostí a jejich vlastníků v popisných datech. Takto získané výpisy z katastru nemovitostí však budou mít pouze informativní charakter. Internetový přístup k údajům katastru nebude na rozdíl od obchodního rejstříku bezplatný.

Pavol BELEŠ, Channel Sales Manager společnosti Autodesk pro Slovenskou republiku: „Jsem rád, že právě aplikace Autodesk MapGuide umožnila realizaci tohoto projektu v rekordně krátkém čase. Práce byly zahájeny v říjnu 2003. Zprovoznění portálu považujeme za dobrý odrazový můstek pro budování širřího portfolia služeb e-governmentu na Slovensku.“

On-line katastr je přínosem nejen pro občany a firmy, ale i pro Geodetický a kartografický ústav Bratislava, který je jeho provozovatelem. „Možná nám to trošku ulehčí práci v tom, že část písemných žádostí půjde přes internet,“ uvažuje ředitelka GKÚ Hedviga Májovská. Zrychlení úředních úkonů, například při převodu nemovitostí, si však od tohoto projektu zatím není možné slibovat.

Generálním dodavatelem projektu je společnost NESS CEE, která spolupracuje se společností Autodesk, tvůrcem produktu Autodesk MapGuide a společností Slovanet. Aplikační řešení postavené na technologii Autodesk MapGuide vyvinula firma Grall. Technologie portálu je založena na produktech společnosti Oracle.

tiskova informace

vyvěšeno: 18.02.2004
ID článku: 1031
další informace:katasterportal.sk
autodesk.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Autodesk, firemní příspěvek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Ze zahraničí
firemní příspěvek
[Pošta]