[Home Page]

Slovenský portál katastru nemovitostí


Bratislava, 12. února 2004 – Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky (ÚGKK SR) a provozovatel centrální databáze katastru nemovitostí Slovenské republiky, jímž je Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), zahájily provoz internetového portálu katastru nemovitostí.

Společnost NESS CEE, generální dodavatel řešení dálkového přístupu k datům katastru nemovitostí, zprovoznila veřejně přístupnou službu na adrese www.katasterportal.sk. Slovensko se tak zařadilo mezi nemnohé provozovatele katastru nemovitostí na internetu v Evropě. Katastr nemovitostí je společně s registrem obyvatelstva a obchodním rejstříkem jednou ze tří základních databází, které by měli být brzy on-line propojené a tvořit základní kameny e-governmentu na Slovensku.

„Katastrální portál na internetu vznikl na základě nařízení Vlády Slovenské republiky č. 540 z roku 2002. Portál umožňuje autorizovaný přístup k údajům katastru nemovitostí. Základní informace je díky tomuto řešení možné získat okamžitě, bez návštěvy katastrálního úřadu, a to i v případně souhrnných nebo detailních informací bez nutnosti náročné korespondence,“ uvedl Pavol Kvarda, obchodně-ekonomický náměstek ředitelky GKÚ.

Přístup na tento portál je veřejný. Získávání výstupů, ať už jsou to popisné nebo geodetické informace, je podmíněno pouze registrací a složením zálohy. Z té se odečítají platby za jednotlivé realizované úkony. Informace přes internet jsou však levnější, a to i proto, že se jedná o informativní údaje, které není možné použít k právním úkonům.
Katastrální portál umožňuje vyhledávat údaje jak prostřednictvím zobrazení mapy, tak s pomocí identifikačních údajů nemovitostí (kraj, obec, katastrální území) a jejich vlastníků v popisných datech. Uživatelé mohou získávat tyto informace ve formě sestav, tedy jako výpisy z katastru nemovitostí, či zobrazení katastrální mapy. V případě vyhledávání prostřednictvím map je k dispozici funkce postupného přibližování mapy, což umožňuje získání přesné informace i bez detailní znalosti polohy nemovitosti. V konečném důsledku spuštění této služby zkvalitní databázi vstupních údajů, protože po zpřístupnění katastru na internetu si mnoho lidí uvědomí nesprávnost údajů a začnou se o evidenci svého majetku lépe starat. Používání portálu také odlehčí katastrálním úřadům při poskytovaní informací z katastru nemovitostí a zredukuje výdaje na tuto činnost.

Úkolem hlavního dodavatele, společnosti NESS CEE, bylo nejen vyvinout a implementovat aplikaci pro zveřejňování údajů katastru nemovitostí prostřednictvím internetu, ale i zajistit nepřetržitý a bezproblémový provoz katastrálního portálu. Po úspěšné první fázi realizace nyní následuje pětiletá fáze rozvoje a podpory, realizovaná formou outsourcingových služeb. „V rámci dalšího rozvoje připravujeme například zavedení přímých plateb, funkcionality katastrálního řízení (zápisy vkladů a změn do katastru nemovitostí) nebo doplnění systému o možnost zobrazování dalších geodetických údajů,“ uvedl Roman Kamaryt, ředitel kompetenčního centra pro veřejnou správu společnosti NESS CEE. Partnery NESS CEE jsou společnosti Slovanet, Autodesk a Grall. Technologie portálu je založena na produktech společnosti Oracle.

„Katastrální portál na Slovensku jsme zvládli na pět T. Dodrželi jsme velmi náročné Termíny. Naši lidé vytvořili s kolegy z GKÚ skvělý Team a skutečně pracovali Together, společně. Celý projekt je ve všech ohledech Transparentní. Z hlediska významu pro e-government na Slovensku a kvalitou provedení je katastr na internetu jednoznačně Top projektem,“ řekl Ivan Hruška, generální ředitel NESS CEE.

redakce

vyvěšeno: 08.03.2004
ID článku: 1078
další informace:www.geoinformace.cz/index.php?id=1024
www.geoinformace.cz/index.php?id=1031
katasterportal.sk


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Internet
Ze zahraničí
[Pošta]