[Home Page]

Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

Mnoho lidských činností je spojeno s půdou. Každá země považuje ochranu trhu s pozemky a ochranu práv na půdu za vládní úkol. Katastrální systémy v tomto ohledu hrají klíčovou roli. Skládají se ze dvou částí: z evidence půdy a z katastru. Evidence půdy jsou veřejné knihy dokumentace, ovlivňující pozemkové zájmy. Jsou to úložiště oficiálního právního zápisu majetku (půdy, budov a bytů), právních nároků a nároků oprávněných stran.

Jaap ZEVENBERGEN, Theo BOGAERTS

vyvěšeno: 15.03.2004
ID článku: 1088
další informace: www.vugtk.cz/nzk/c2-01/zevenbergen.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
Různé
Ze zahraničí NZK
[Pošta]