[Home Page]

Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

Wilmingtonské naftové pole leží na jižní hranici nížiny Los Angeles v oblasti Wilmington - přístav Long Beach. Z hlediska produkce je to druhé největší pole v Kalifornii a jedno z největších polí v USA...

David RUTLEDGE, Curtis HENDERSON, Roy KOERNER, Benjamini REMONDI

vyvěšeno: 15.03.2004
ID článku: 1106
další informace: www.vugtk.cz/nzk/c1-2-03/rutledge.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
[Server]
GPS
Ze zahraničí NZK
[Pošta]