[Home Page]

Rakouské geodetické dny

Spolek zeměměřičů Brno uskutečnil dne 10. dubna 2003 jednodenní exkurzi do sousedního Rakouska. Cílem 10 zájemců byla návštěva odborné výstavy uskutečněné v rámci rakouských geodetických dnů, které ve dnech 8. - 11. dubna 2003 pořádala Rakouská společnost pro měření a geoinformace (OVG).

Rakouské geodetické dny jsou významnou akcí probíhající od roku 1982 pravidelně každé 3 roky. Letošní geodetický svátek se nesl v duchu »Měření a geoinformace - základ hospodářství« a konal se u příležitosti 100. výročí založení Spolku rakouských zeměměřických úředníků (ze dne 3. 5. 1903 ve Vídni).

Rakouské geodetické dny se konaly ve městě Wels, které se nachází asi 25 km jihozápadně od Lince. Wels je historicky zajímavé město, známé také konáním mezinárodních veletrhů a výstav.

Rakouské geodetické dny se konaly v prostorách kongresového centra a městské radnice. Podle informačních materiálů je kongresové centrum architektonický klenot. Nachází se v areálu bývalého minoritského kláštera, který byl v roce 2000 restaurován. Výsledkem jsou historické prostory s moderní infrastrukturou.

Jednání a přednášky probíhaly v kongresovém centru, oborová a firemní výstava byla umístěna v chrámové lodi minoritského kláštera, kde se svými expozicemi prezentovaly firmy, univerzity a úřady.

Tématem výstav byly zejména přístroje a zařízení pro měření, navigační systémy, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, informační technologie a geografické informační systémy.

Univerzity a státní úřady představovaly své aktuální projekty a úlohy. Zajímavá byla expozice věnovaná činnosti Agrárního zemského úřadu pro Horní Rakousko z Lince, která ukazovala spolupráci zeměměřičů a dalších profesí při provádění pozemkových úprav s cílem harmonizace zemědělství a ochrany přírody. Na výstavce byly pro návštěvníky k dispozici brožury propagující činnost agrárních úprav v Horním Rakousku.

Z českých vystavovatelů jsme narazili na tři zástupce.

Firma Geodis Brno s.r.o se zde prezentovala zejména svými projekty v oblasti fotogrammetrie, CAD a GIS, firma Hrdlička spol. s r.o seznamovala rakouské zájemce s přístroji značky Nikon a nabízela speciální geodetické práce a firma GSP spol. s r.o. představovala zpracované projekty a nabízela vývoj tematicky orientovaného SW platformě Smallworld a Microstation.

Přestože se jedná o význačnou událost, nebyl rozsah výstavy velký, a proto jsme za 2 hodiny zvládli velmi klidným tempem prohlédnout všechny expozice. Jejich úroveň byla obdobná té, na jakou jsme navyklí u nás. Další informace lze nalézt na adrese http://www.ovg.at/oegtwels.

Druhým cílem našeho výletu byla návštěva počátečního bodu souřadnicového systému Gusterberg, který byl platný pro Horní Rakousko, Salzburg a Čechy. Gusterberg je kopec nacházející se nedaleko města Krems. Cesta k tomuto tak význačnému bodu nebyla jednoduchá, neboť nikdo z posádky neznal jeho přesnou lokalizaci v platném autoatlasu Rakouska, nicméně zásada »musí to být do kopce« nás přes čtyři hospodářské statky dovedla až k cíli.

Nápovědou pro další cestovatele může být jediná směrovka, kterou jsme v Kremsu viděli, s nápisem »vyhlídka«.

Počátek souřadnicového systému se nachází v oranici asi 20 metrů od silnice. U silnice stojí kamenný pilíř z roku 1930 s informační tabulkou, která vysvětluje, co za význačný bod se nedaleko nachází.

Podstatně později byl počátek souřadnicového systému signalizován vyhlídkovou věží kovové konstrukce, jejíž excentricky umístěná kruhová plošina je svým středem přesně nad bodem Gusterberg. Po obvodu na zábradlí jsou vyznačeny rysky směřující na další význačné body (počátky s.s.) a na jih. Samotný bod je stabilizován kovovou hlavicí s nápisem KATASTRAL-VERMESSUNG a jistě i dalšími prvky, které ovšem vidět není.

Tematicky zaměřený jednodenní výlet svojí náplní ukojil duši geodeta. Za 3 roky se do Rakouska zřejmě vydáme opět.

Vladimíra Žufanová

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1146
další informace: www.ovg.at/oegtwels


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Ze zahraničí [Pošta]