[Home Page]

K seriálu o sametové revoluci v G+K

K obsahu seriálu ing. Kádnera CSc. se nechci vyjadřovat. Je to osobní pohled geodeta z mimoresortní organizace, který se zabývá událostmi podrobně a zasvěceně. Prim však hraje jeho snaha o zřízení Komory geodetů a kartografů, která by usměrňovala činnost soukromníků - geodetů.

Můj pohled na toto období je odlišný zejména proto, že kromě toho, nač on vzpomíná, jsme byli nuceni řešit spoustu dalších věcí. Problémy personální, soukromé podnikání geodetů, vyhotovování GP a vytyčování hranic, oddělení státní správy od hospodářských činností v resortu, privatizaci podniků, vybavení pracovišť reprodukční a výpočetní technikou, převzetí agendy státních notářství včetně pozemkové knihy, získání právníků na KÚ, zabezpečení fungování pracovišť při enormním nárůstu požadavků atd.

Vždy bude jiný pohled geodeta s oprávněním, jiný ředitele společnosti usilujícího o velké státní zakázky, jiný geodeta - zaměstnance.

Chci proto pouze upřesnit obsah odst. 12 jeho článku, protože zkresluje ukončení mého působení jako předsedy ČÚZK.

V polovině října 1993 jsem po rozmluvě s místopředsedou vlády Luxem nabídnul odstoupení z funkce a navrhnul nástupce. O datu odvolání jsem se dozvěděl neoficiálně 25. října, tedy týž den jako ing. Kádner CSc. Dne 27. října projednala vláda mé odvolání na vlastní žádost ke dni 31. října. Předseda vlády Klaus mi osobním dopisem ze dne 29. října poděkoval za práci, kterou jsem ve své funkci vykonal.

Nikdy jsem s nikým nejednal za zády, ale nebyl jsem nadále ochoten být figurou ve sporu části geodetů resortu a zástupců Komory, pro jejíž vznik v té době již nebyla politická ochota tehdejší vlády a parlamentu. Čím jsem porušil dohodu o spolupráci a etiku, nechápu.

Ing. Ferdinand Radouch

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1149


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server]
Různé
Historie KGK
[Pošta]