[Home Page]

Čteme v estonském školním atlase světa

Ve spolupráci lotyšského nakladatelství Jána Séta z Rigy a estonského Encyklopedického nakladatelství v Tallinnu vznikl zajímavý školní atlas, který může v mnohém inspirovat tvůrce našich školních atlasů. Na první pohled není až zas tak ničím příliš zvláštní. Formát je A4, počet stran 120, z toho cca 85 stran map. Kvalitní je však papír poměrně vysoké gramáže, čemuž by odpovídala poměrně vysoká nákupní cena 200 až 210 EEK (1CZK = 0,46 EEK k 20. 3. 2004). To je na školní atlas poměrně dost.

Obsah je členěn klasicky. Nejprve přehled všech legend, pak přehled sluneční soustavy, porovnání jednotlivých planet, výklad zatmění Slunce a Měsíce, mapy severní a jižní hvězdné oblohy, dráha ekliptiky na hvězdné obloze. Navazuje přehled tří hlavních kartografických projekčních systémů, ukázky topografických map různých měřítek od 1:10 000 do 1:1 200 000 a ortofoto části hlavního města.

Regionální část otevírá blok věnovaný Evropě. Titulní stránka bloku nese mapu kontinentu s vymezením geomů (tj. regionálních přírodních typů krajin, od polární pouště po stále zelené subtropy). Bohužel vysvětlivky se sem nevešly, tak čtenář se jen může dohadovat, co barvy značí, pokud se nechce vrátit k úvodním legendám. Ke chvále však slouží, že mapka zahrnuje skutečně vše, co k Evropě patří, tedy území od Země Františka Josefa po Azory – vše na jediném listu. Stránku doplňují fotografie typických regionů a seznam geografických nej… Vnitřek bloku začíná obecně geografickou mapou s omezením na „tradiční Evropu“ bez zámořských teritorií (1:14 mil.), mapkami průměrných lednových a červencových teplot, ročních srážek a rozložení geomů ve wurmu. Nechybí série map dokumentujících politické členění kontinentu k roku 1914, 1938, 1989 a 2003, a mapka vojensko-politických a ekonomických seskupení. V politickém obsahu jsou některé pozoruhodnosti, které naši tvůrci atlasů opatrně obcházejí, ač jsou realitou. Zde umístěné mapy nezastírají existenci takových státních útvarů (byť mezinárodně neuznávaných), jako je Podněsterská republika, „protektorát“ OSN v Kosovu, Republika Abcházie, Severokyperská turecká republika a Republika Náhorní Karabach (poslední tři v sousedících částech Asie). O nich se často píše v tisku a učitel snadno může žákům ukázat, kde citovaná území jsou. Atlas je totiž vždy historickým dokumentem, odpovídá době vzniku a tehdejší realitě, ať již si to politici přejí nebo ne. Zajímavé jsou mapy hustoty obyvatelstva (a velkoměst), národností a náboženství v Evropě s detailem na území bývalé Jugoslávie. Na příkladu Moskvy a Porúří je demonstrován rozdílný charakter aglomerací. Aktuální je seznam 42 největších velkoměst Evropy (od 1 270 000 obyv., tedy bez Prahy). Zajímavá je hospodářská mapa a dopravní mapa s vyznačením kapacitních letišť, přístavů a rychlostních železnic, měst s metrem (spíše s podzemní dráhou různého typu, některé chybějí) a míry „automobilizace“ (na 100 obyv.) každé země. Nesouhlasí však vyznačení rychlostních tratí v různých mapách. Navazující podrobnější mapy se zaměřují na problematiku Estonska, Pobaltí a pak na přírodu a hospodářství ostatních regionů Evropy. Kromě úvodní mapy bloku žádná nemá uvedené číselné, ale pouze grafické měřítko (číselná měřítka jsou uvedena jen v obsahu). Evropu uzavírá obecně geografická mapa celého Ruska a mapa jeho historického územního růstu a rozpadu.

Blok věnovaný Asii je budován podobně jako předchozí. Zajímavá je mapka politického členění k roku 1937, neboť málokdo si dnes vzpomene, kde byla Republika Tuva, Mandžuské císařství, komu z koloniálních mocností patřil Taiwan, Tibet, Filipíny nebo Goa. Podrobně a přesně je popsán aktuální územně polický stav na Blízkém východě, vč. Kypru, se současnou dálniční a silniční sítí. Důležitou novinkou je podrobná národnostní mapa kavkazsko-arménsko-anatolského regionu pro pochopení tamních problémů. Asijské aglomerace reprezentuje Tokio s Jokohamou na vývojové mapě zástavby. Seznam 52 největších měst zahrnuje sídla od 2 238 000 obyv. Podrobněji jsou pak ještě pojednány regiony Perského zálivu, Jižní Koreje, Taiwanu, Hongkongu a Singapuru. Principiálně podobné, avšak daleko skromnější jsou regionální bloky Afriky (podrobněji jen JAR, zajímavá mapa procentuálního zastoupení obyvatel různé rasy v provinciích) a Austrálie. Severní Amerika navíc vykazuje podrobnější zajímavé mapky kolonizace kontinentu (Španělskem, Anglií, Francií a Ruskem), územního vývoje USA, oblasti Panamské šíje, Malých Antil a regionu Velkých jezer. Region Jižní Ameriky má (kromě tradičních map přírody a hospodářství – jsou analogické ve všech blocích) navíc mapku politického členění kontinentu k počátku 19. století a mapu zastoupení lidských ras v regionech. Antarktidě je věnován pouze titulní list s přehlednou obecně geografickou mapu s vyznačením sporných sektorů nárokovaných různými státy. Každý regionální blok má vlastní barvu prostoru na stránce za rámem pro snazší orientaci uživatele.

Teprve pak následuje obsáhlý blok zahrnující globální mapy (1:85 mil., 1:110 mil., 1:120 mil. aj.), které pojednávají rozličná přírodovědná a společenská témata (desková tektonika, přírodní rizika, různé aspekty klimatu, biogeografie, rasy, náboženství, úřední jazyky, přírůstek obyvatelstva, HDP, uskupení, konflikty, obchod, těžba surovin, časová pásma, objevitelské plavby Evropanů aj.). Je třeba podotknout, že fyzickogeografické (orografie, hydrogeografie) a politickogeografické názvy (teritorií) jsou v celém atlase důsledně překládány do estonštiny.

Velmi zdařilý je katalog zemí, vč. závislých a mezinárodně neuznávaných území. Ke každému z nich je uveden zkrácený a oficiální název v estonštině, v tamním úředních jazycích, hlavní město, státní forma, rozloha, hlavní národnosti, hlavní náboženství, místní měna a HDP v USD. Údaje doprovází vlajka a vyznačení polohy na globu. Celkem jde o 266 teritorií. Tak je možné zde vidět vlajky např. Guamu, Severních Marian, Amerických Panenských ostrovů, Náhorního Karabachu, Vánočních ostrovů, Norfolku, Abcházie, Aruby, Martiniku, Francouzské Polynésie, St. Pierre a Miquelonu, Wallise a Futuny, Kosova, Montserratu, Sv. Heleny, Argentinské Antarktidy, Jižní Georgie a mnoha dalších. V tom je tento atlas zcela netradiční.

Závěrem jsou uvedeny tabulky s pořadím 10 prvních zemí světa podle těžby nebo výroby určité komodity a obsáhlý rejstřík. Tečku za atlasem tvoří logicky správně umístěný výklad použitých zkratek (na začátku by vypadal „příliš poučně“). Dílo ve tvrdých deskách je přes nemalou cenu prakticky vyprodáno. Nové (4.) vydání pod názvem „Maailma Atlas 2004“ již estonský vydavatel inzeruje za prodejní cenu 185 EEK na svých internetových stránkách. Ve vybrané prodejní síti však ještě není k dispozici.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 27.03.2004
ID článku: 1177
další informace:www.kartes.lv
www.ene.ee

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Kartografie
Školství Ze zahraničí
[Pošta]