[Home Page]

Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

NEMOFORUM pod záštitou MZeČR – ústředního pozemkového úřadu a Spolku zememěřičů Brno si Vás dovoluje pozvat na celostátní odborný seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X., který se koná v Třebíči 6.dubna 2004 od 9:00 hod. do 15:00 hod. ve velkém sále FORUM - Masarykovo nám. 12, TŘEBÍČ

Témata přednášek a diskusí

Úvodní slovo
Ing. HLADÍK (ředitel Ústředního pozemkového úřadu MZeČR) Prognóza činnosti PÚ a KPÚ v r. 2004

Přednášky a diskuse
Ing. NEDVĚDOVÁ (Poslanecká sněmovna ČR) Odezva praxe na provádění zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech z pohledu poslance.
Ing. KAULICH (MZeČR) Bilance a zkušenosti 12 let provádění KPÚ.
Ing. PIVCOVÁ (MZeČR) Zkušenosti PÚ z opatření 1.4 programu SAPARD a možnosti čerpání dotací ze strukt. Fondu EAGGF pro PÚ.
Mgr. NITSCHEOVÁ (Povodí Vltavy Praha) Problematika koryt vodních toků při návrhu KPÚ.
Ing. JANEČEK (ČÚZK) Problémy předávání mapových děl KPÚ a jejich přebírání do KN.
Ing. ČADA, CSc. (ZČU Plzeň) Aktuality v digitalizaci KM-D – využití pro KPÚ.

redakce

vyvěšeno: 04.04.2004
ID článku: 1199
další informace:csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A4/program1.asp
www.geoinformace.cz/index.php?id=1041


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
Z domova ČSGK
[Pošta]