[Home Page]

Otázky kolem jednoho historického atlasu
co, kdo, kdy, kde a proč?

Ukázka mapy z odcizeného atlasu – jediný obrazový podklad, který se dochovala který se nám po složitých tříměsíčních (!) jednáních s Národním muzeem podařilo získat. Těch otázek je příliš. Některé lze zodpovědět snadněji, jiné hůře a zbylé zatím vůbec ne. Nejsnazší odpověď je na tu první: rukopisný španělsko-portugalský námořní atlas ze 17. století, nádherně kolorovaný a zlacený, nazvaný Libro universal de las navegaciones del mundo con las demostraciones de los puertos mas principales del, tedy "Obecná kniha světové mořeplavby s ukázkami nejdůležitějších přístavů". Je rozdělen do 15 oddílů s desíti dvoustránkovými mapami hlavních oblastí tehdejší námořní plavby a s více než stovkou zobrazení půdorysů jednotlivých významných přístavů a úseků pobřeží, s vyznačením nebezpečných útesů, mělčin, hloubky mořského dna a lokalit vhodných ke kotvení a s doprovodnými legendami k dějinám některých přístavních pevností.

Kdo jej vytvořil a kdy? Je anonymní a nedatovaný, ale rozborem atlasu samého a jeho komparací s památkami staré španělské a portugalské kartografie je zjevné, že autorem je nejvýznamnější portugalský kartograf první poloviny 17. století, Joao Teixeira Albernaz I., pocházející z významné rodiny kartografů, a že podklady, které měl k dispozici, odpovídají létům 1631 - 33. Fakt, že dílo vzniklo v době, kdy v Portugalsku vládli španělští Habsburkové (1580 - 1640), vysvětluje i přítomnost španělských textů.

Nabízejí se však i další otázky. Atlas se totiž přinejmenším od roku 1774 nalézal v rodové Nostické knihovně v Praze. Kdo jej pro ni získal, kdy a kde? Byl to snad budovatel Nostického (Stavovského) divadla v Praze, František Antonín (1725 - 1794), za svých studií v Lipsku nebo během své vojenské dráhy? Nebo jiný člen rozvětveného rodu, z nichž mnozí rovněž cestovali po evropských univerzitách, v diplomatických a vojenských službách nebo byli milovníky věd a umění?

Ale nejvtíravější otázky - Kdo a proč?, eventuálně Pro koho? - jsou spjaty s jiným momentem. Atlas se totiž před několika lety ztratil...

Jeho kompletní, byť převážně pouze černobílou edici připravuje v současné době Geografická služba Armády ČR ve spolu- práci s Vojenským zeměpisným ústavem v Praze a Střediskem ibero-amerických studií Filozofické fakulty UK.

Vážení čtenáři Zeměměřiče, pokud se s tímto odcizeným atlasem setkáte, kontaktujte Policii ČR nebo pošlete zprávu na e-mailovou adresu: simona.binkova@ff.cuni.cz či simona.binkova@nm.cz. Informace o ztrátě atlasu byla zveřejněna na setkání Klubu přátel NTM 3. prosince 2002.

Simona Binková

vyvěšeno: 05.04.2004
ID článku: 1208


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server] KartografieHistorie [Pošta]