[Home Page]

Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

[Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

Další známky jsou věnovány bývalým i současným geodetickým pomůckám a přístrojům. Na známce Kostariky je jak měřický stůl, tak i fotogrammetrie. Na známkách karibského ostrova St. Lucia jsou jak mapy tak i přístroje z různých období. Starý i moderní teodolit, výtyčka, pásmo aj. Nivelační přístroj (č. 12/2000) je na známce Albánie (Shqiperia) a nesprávně nesený nivelační přístroj na známce KLDR. Teodolit (č. 1+2, 3, 4/2001) je pak na známkách Mexika, Tristan da Cunha, Bruneje (je uvedena jen jedna známka), Indonésie, Laosu, Srí Lanky a Francie.

Portugalská pošta vydala známky s Pedro Nunězem, podle jehož latinského jména Nonius je pojmenována pomůcka, která sloužila k odečítání na kovových kruzích teodolitů.

Íránská známka je věnována Mezinárodní konferenci o zeměměřictví v roce 1992 a postihuje několik dílů. Je na ní zobrazen teodolit, počítač, satelit, mapa Íránu, mapové vrstvy a glóbus.

Zeměměřič č. 9+10/1998 byl věnován vkladu Arabů k rozvoji vědy. K tomu se vztahují íránské známky věnované 700. výročí výročí smrti astronoma Násirududdína Tusího (1201 - 1274).

Kolem roku 1258 vzniklo středisko učenosti, velká a dobře technicky vybavená observatoř Maraga na jih od Tábrisu. Observatoř nechal postavit mongolský vládce Chulagu-il-chan, vnuk Čingizchána. Vznikla tak instituce, která soustředila kolem sebe celou orientální vědu. V observatoři byl pevný kvadrant, který měl poloměr 3,25 m. Observatoř byla dobře financována a zaměstnávala veliký počet astronomů a byla (možná) spojena se školou, na níž se vyučovala astronomie. Byla tam také veliká knihovna, která obsahovala 400 000 svazků. Působil zde Násirududdín Tusí, který se narodil roku 1201 v Thusu v Košaránu. Později žil v Bagdadu. Po 12 letech (1271) spolu s dalšími astronomy vydal Tusí nové astronomické Ilchanské tabulky. Násir vydělil z astronomie jako samostatnou disciplínu trigonometrii.

O proslulosti observatoře hovoří svědectví tak vzdálených současníků, jako byli Roger Bacon nebo čínští návštěvníci. Ti zanechali popis Maragy pozdějším generacím. Observatoř přežila svého zakladatele a po jeho smrti řídili observatoř jeho synové. Úspěšně rozvíjela činnost za vlády sedmi panovníků a třebaže přestala prakticky fungovat někdy po roce 1316, její budovy stály ještě v následujícím století, kdy ji navštívil Ulugbek (č. 9 a 10/1998).

Na další íránské známce je astroláb (astroláb vyšel také na portugalské známce).

Příští díl bude věnován měření času.

Alb Brunei Costa Indonesi Iran2 Iran3 KoreaP Laos Lucia1 Lucia2 Mexico pn2 RF SriLanka Tristan Násirududdín Tusí Tusího astroláb

(joh)

vyvěšeno: 06.04.2004
ID článku: 1215


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Zajímavosti [Pošta]