[Home Page]

Co se skrývá za názvem Lités?

Nejprve je třeba vysvětlit původ onoho zvláštního názvu. Firma HSI, která je výrobcem tohoto nového produktu, hledala pojmenování, které by souviselo s funkčností produktu a smyslem jeho využití. Řešení nalezla v řecké mytologii. Lités byly dcery Diovy a jejich posláním byla kontrola a následná náprava spletitě provázané skutečnosti, kterou vytvářela Háty (bohyně představující katastrofy). Souvislost bude čtenáři zřetelnější z následujícího popisu.

Lités je nástroj pro tvorbu grafických dat o inženýrských sítích (v souborech formátu DGN) se současným nebo dávkovým doplněním negrafických informací o jednotlivých objektech. Tyto negrafické informace jsou ukládány formou uživatelských linků umožňujících import dat do systému LIDS.
Systém nabízí inteligentní kresbu vycházející z předdefinované datové struktury patřičného správce sítě (datový model je přebírán přímo ze systému LIDS). Funkce pro podporu ukládání negrafických informací do uživatelských linků umožňují naplňovat tyto informace prostřednictvím uživatelsky příjemných formulářů přímo při kresbě prvku a následně provádět hromadné editace. Tato vlastnost je využívána i při postupu, kdy jsou k již existující kresbě uživatelské linky dodatečně dávkově doplňovány. Hodnoty uživatelského linku je možné také dávkově naplnit z textového dokumentu na základě souřadnic prvku. Některé z hodnot uživatelského linku mohou být vloženy do výkresu formou zobrazitelných atributů (textový uzel, text). Jejich obsah je propojen s příslušným uživatelským linkem a je tedy dynamicky měněn podle aktuálních hodnot linku. Samozřejmostí jsou funkce pro inteligentní natáčení buněk i textů podle linie. Součástí systému jsou i kontroly uživatelských linků – např. existence linků u všech relevantních prvků, správné přiřazení linku k prvku apod.

Firma HSI systém vyvinula za silné podpory pracovníků společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. a aktuálně jej připravuje pro Jihočeskou energetiku, a.s. Modul je k dispozici v prostředí MacroGEO 6.52 a HSI Tools 3.52.

firemní příspěvek HSI

vyvěšeno: 06.04.2004
poslední aktualizace: 07.04.2004
ID článku: 1217
další informace: www.hsi.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek HSI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Geodézie
GIS Software
KGK firemní příspěvek
[Pošta]