[Home Page]

Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

Během následujících šesti let plánuje Evropská unie (EU) a Evropská vesmírná agentura (ESA) vyvinout systém Galileo, první evropský civilně řízený Globální navigační družicový systém (GNSS). Existence tohoto druhého plně operabilního systému přinese podstatné celosvětové výhody pro civilní uživatele. Úspěšné spuštění a rozšíření Galileo více jak zdvojnásobí počet GNSS signálů, které budou k dispozici uživatelům.

Se dvěma nezávislými, avšak srovnatelnými GNSS, bude uživatel v této situaci moci použít tři různé postupy:

1) Použít pouze jednoho systému

To se může skutečně stát pro vojenské nebo vládní uživatele. USA jako budovatel systému GPS může přikázat, aby veřejné agentury užívaly pouze GPS. Právě tak může i EU požadovat, aby evropské agentury používaly pouze Galileo.

2) Užít jeden postup jako kontrolu druhého

V tomto případě uživatel jednoho systému může použít druhého pouze pro ověření funkce systému základního.

3) Kombinované pozorování s použitím obou systémů

V článku jsou uvažovány případ první a třetí z hlediska civilního uživatele samotného GPS versus kombinované řešení GPS a Galileo (v tomto překladu je však uveden jen krátký přehled - pozn. překl.).

Použití více signálů

Výhoda použití více signálů se projevuje zejména v případě zastavěných území ("kaňony ulic") nebo v kopcovitém terénu, jakož i při požadavku na získání vyšší přesnosti. Nejvýznamnější výhodou v otázce přesnosti je zlepšení geometrie družice. Pro mnohá použití GNSS je spolehlivost důležitější než přesnost. Při spolehlivosti se odvoláváme na schopnost systému určovat a vylučovat hrubé chyby během své práce. Spolehlivost může být také užitečná pro robustní, rychlé a přesné rozlišení celočíselných ambiguit ve sledování GNSS fáze a jiné, vysoce přesné aplikace.

Pohotovost spolu se spolehlivostí

Je-li známa konstelace a přesnosti vzdáleností, můžeme odhadnout přesnost a spolehlivost GNSS. Protože nepotřebujeme skutečná měření, abychom je doplnili, přesnost a spolehlivost může být simulována. K tomu je ovšem třeba formulovat některé předpoklady o konfiguraci a konstelaci družic Galileo. Základní parametry GPS a Galileo systémů použité k simulaci lze charakterizovat podle tabulky.

Družice Galileo budou rozděleny do tří dráhových rovin. Pravidelné rozdělení těchto rovin družic Galileo mezi rovinami družic GPS by mělo být žádoucí, neboť tímto maximálně efektivním rozdělením družic v prostoru by bylo dosaženo přesnější geometrie polohy. Ze samotné geometrie družic lze snadno vypočíst snížení přesnosti (DOP) a vodorovné pravděpodobné chyby (HPE).

V pojednání jsou hodnoty DOP a HPE vypočteny v minutovém intervalu v průběhu 24 hodinové periody na bodech rozdělených po 5 stupních na Zemi a dokumentovány graficky. Pro různé modelované podmínky jsou uvedeny dosažitelné přesnosti jednofrekvenčního přijímače a použití samotného GPS. Nejnižší přesnosti (řádu 50 m) je dosaženo v zeměpisných šířkách 650 S a 650 J. V ostatních částech Země lze nalézt chyby do 35 m. Při kombinovaném řešení GPS/Galileo nepřesahuje chyba 6 m.

Rozlišení fázové ambiguity nosiče

Odvodit schopnost rozlišení ambiguity simulací je poněkud složitější než určení přesnosti a výkonnosti, neboť předcházející analýza vyžaduje vyvinutí aktuálních pozorování s realistickými chybami. Testování rozlišení ambiguit proto může být provedeno s užitím vhodného softwarového souboru. Byla provedena řada testů v různých kombinacích a na různé vzdálenosti základen. Výsledky např. ukazují, že kombinovaný systém GPS/Galileo zlepšuje přesnost o 32 % ve srovnání se samotným GPS. Konstatuje se, že odpovídajícím způsobem zajištěná kombinace obou systémů přinese dosud nevídanou úroveň rozlišení ambiguit.

GPS (skutečný)Galileo model
počet družic 27 30
počet rovin 6 3
rozložení rovin nepravidelné pravidelné
inklinace rovin 53 - 56 stupňů 54 stupňů
poloměr drah 26 561,75 km 29 378,137 km
použité frekvence L1 (1 575,42 MHz) E1 (1 575,42 MHz)

Z časopisu GPS Wld., roč. 13, č. 9 (2002), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 6/2002 (VÚGTK) P. Vyskočil (zkráceno).

Gérard LACHAPELLE,
M. Elizabeth CANNON,
Kyle O'KEEFE,
Paul ALVES

vyvěšeno: 06.04.2004
ID článku: 1221


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] GPSNZK [Pošta]