[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

    Co se má psát do kolonky "okres" ve formulářích GP, ZPMZ, případně dalších? Setkal jsem se se třemi názory:
  1. to, co doposud
  2. kraj
  3. katastrální úřad
  4. Upravuje to nějaká vyhláška, předpis nebo se připravují nové formuláře?

Petr Neužil,
GEOPLAN Prachatice, s.r.o.

Do kolonky okres ve formulářích GP a ZPMZ se nadále uvádí název okresu a není dán vůbec žádný důvod ke změně. PAMATUJTE: Od 1. 1. 2003 zanikly pouze okresní úřady a nikoliv okresy jako jednotky územního členění státu!!!

Na Silvestra 31. 12. 2002 byla rozeslána částka č. 195 Sbírky zákonů, která mimo jiné obsahuje i zcela novou vyhlášku Ministerstva vnitra č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy a tato nová vyhláška nabyla účinnosti od 1. 1. 2003. V nové vyhlášce č. 564/2002 Sb. je s účinností od 1. 1. 2003 území všech okresů v ČR vymezeno výčtem obcí a vojenských újezdů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Pokud je mi známo, tak oproti dosavadnímu stavu došlo asi jen ke změně území okresů Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever, kdy obec Malešice (dříve na okrese Plzeň-sever) a obec Lhota (dříve na okrese Plzeň-jih) se přisloučily k městu Plzeň (okres Plzeň-město). O jiných faktických změnách v hranicích okresů od 1. 1. 2003 zatím nevím.

Vyhláška však zatím obsahuje i evidentní tiskové chyby (např. obec Dražíč je duplicitně uvedena jak v okresu Písek, tak v okresu České Budějovice a obec Borek je duplicitně uvedena jak v okresu Mělník, tak v okresu Praha-východ). V některé další Sbírce zákonů tedy lze očekávat oznámení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb.

Zdroj: Konference,
Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 07.04.2004
ID článku: 1233


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]