[Home Page]

ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci

Společnost ESRI oznámila brzké uvedení aplikačního serveru pro celou organizaci. ArcGIS Server umožňuje uživatelům přistupovat k funkcím GIS přes sdílený centrální server a poskytuje tak funkcionalitu GIS založenou na IT standardech pro serverové prostředí, která byla dosud přístupná pouze v řešeních pro desktop GIS.

„Se spuštěním produktu ArcGIS Server dáváme organizacím možnost vytvářet sdílené serverové aplikace, které umožňují distribuovaným uživatelům využívat vysoce specializované aplikace GIS s možnostmi např. geokódování, prostorových dotazů, editace, trasování, analýz a tvorby map bez nutnosti instalace desktopu GIS,“ říká Jack Dangermond, zakladatel a prezident ESRI.

Centralizovaný přístup ke správě dat a aplikační podpora dává uživatelům jednotlivých GIS aplikací (např. transakčních systémů v oblastech inženýrských sítí a pozemkových úřadů) možnost vyvíjet aplikace na straně serveru. Tyto aplikace pak budou podle potřeby k dispozici pomocí různých tenkých či tlustých a mobilních či stacionárních klientů.

„Tato technologie posunuje geografický informační systém do kategorie celopodnikových systémů jako je např. ERP nebo CRM a jejím používáním vznikne nová skupina uživatelů geoprostorových informací, kteří nejsou specialisty GIS, ale budou pracovat s informacemi a využívat přístup k nim pomocí uživatelských aplikací s jádrem GIS,“ pokračuje Dangermond.

ArcGIS Server odkrývá plnou hloubku funkcí ArcObjects. Tento přístup založený na standardech dovoluje pomocí ArcGIS Server poskytovat možnosti GIS širokému spektru distribuovaných uživatelů. ArcGIS Server představuje důležitý technologický krok k širokému využití technologie GIS v rámci celopodnikových informačních systémů.

Mezi základní vlastnosti ArcGIS Server patří:
• Možnosti GIS na straně serveru – ArcGIS Server poskytuje mnoho GIS funkcí na straně serveru. Mezi aplikace, které mohou vývojáři pomocí ArcGIS Serve vytvořit, patří např. modelování sítí, správa nemovitostí, dopravní aplikace, služby zákazníkům, geomarketing, logistika a mnoho dalších.
• Nižší náklady na vlastnictví – protože jsou všechny procesy centralizovány, není nutné instalovat aktualizace na další počítače. Aplikační server GIS pro celou organizaci lze implementovat na standardním hardware pro servery a starat se o něj mohou stejní pracovníci v rámci organizace, jako dosud. Výrazně to snižuje administrativní náklady na synchronizaci verzí software, certifikaci a instalaci po celé organizaci.
• Škálovatelnost – se stoupajícím množstvím uživatelů, kteří potřebují aplikace GIS, může stoupat i výkonnost ArcGIS Server, ať již zvýšením paměti nebo diskového prostoru stávajícího serverového stroje nebo přidáním dodatečných instancí ArcGIS Server.
• Otevřená platforma – ArcGIS Server poskytuje otevřenou platformu, kterou lze snadno implementovat s použitím mnoha různých komerčních aplikačních serverů a DBMS. Podporuje klíčové standardy jako je Java a .NET pro tvorbu jak lokálních, tak síťových celopodnikových aplikací a protokol XML/SOAP (Simple Object Access Protocol) pro přenos dat a zpráv.

ArcGIS Server je nový produkt, který bude k dispozici toto jaro s novou verzí ArcGIS 9. Další informace o produktu ArcGIS Server najdete na www.esri.com/arcgisserver.

Zdroj: Ardata Praha

redakce

vyvěšeno: 08.04.2004
ID článku: 1243
další informace: www.esri.com/arcgisserver


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server] GISZe zahraničí [Pošta]