[Home Page]

Systém KOKEŠ na konci roku 2003

Grafický systém KOKEŠ, který se během doby stal základem mnoha aplikací (za všechny jmenujme alespoň ty nejzákladnější jako MISYS, PROLAND atd.), nezapomíná ani na své skalní příznivce - geodety. Na konci roku 2003 přichází s výrazně inovovanou verzí označenou KOKEŠ verze 6.50. Protože se koncepčně nejedná o vývojově novou verzi, jsou veškeré změny především reakcemi na mnohá přání uživatelů nebo si jejich zařazení do systému vyžádaly spolupracující aplikace či nadstavby. Na jaká vylepšení se tedy mohou uživatelé těšit?

Průhledné plochy a rastry

Nejvýraznější novinkou, která se dotýká práce s výkresy a rastry, je podpora průhledných výplní ploch a průhledných rastrů. Nastavením průhlednosti výplně lze zabránit nechtěnému překrytí barev nebo barevných výplní barvou jinou. Dosud při současném zobrazení barevného rastru (ortofotomapy) a výkresu s výplněmi ploch (územní plán, vlastnická mapa) barevné výplně ploch rastr zcela překryly. Nyní je možné nastavit krytí barevné plochy v intervalu od 0 % (žádné krytí neboli výplň se vůbec nebude zobrazovat) až po 100 % (maximální krytí). U rastrů je využití mnohem pestřejší. Mimo krytí lze nastavit i jas a kontrast jednotlivých barev (oboje v intervalu I 100 % od původní hodnoty), gama korekci (úprava jasu ve středních tónech) a tzv. práh (možnost převedení rastru ve stupních šedi nebo barevného rastru na vysoce kontrastní rastr binární). Uživatelsky je tedy možné např. úplně potlačit zvolenou barvu v rastru nebo zaměnit ji za barvu jinou. Praktické použití je možné demonstrovat na příkladě, kdy jsou k dispozici naskenované mapy bývalého pozemkového katastru a výsledné rastry nejsou binární (dvoubarevné), ale ve stupních šedi. V tomto případě je orientace na rastru velmi problematická. Nastavením vybrané jasové úrovně jako prahové (viz práh) se všechny body rastru, které jsou světlejší než práh, převedou na bílé a všechny body tmavší na černé. Ve výsledném zobrazení tak vznikne binární rastr.

Jednotné nastavení

Nezapomnělo se ani na častý stesk našich uživatelů ohledně komplikovanosti systému a zejména jeho nastavení. Veškerá nastavení (programu, úloh, měření, výpočtů, středních chyb atd.) byla spojena do jedné funkce, jejíž rozhraní bylo navrženo tak, aby bylo i v budoucnu snadno rozšiřitelné. Uživatel by tak již měl najít veškerá nastavení na jednom místě a tím odpadne mnohdy zdlouhavé hledání "kde se co a jak nastavuje". V souvislosti s nastavením systému je nutné se zmínit o nových možnostech pomocné konstrukce. Nově lze pomocné konstrukci nastavit barvu a tloušťku i vlastnosti (editovatelnost, identifikovatelnost atd.).

Podpora dalších formátů

Změny doznala i podpora dalších datových formátů. Systém KOKEŠ podporuje přímé čtení formátů VYK, VTX, VKM, DGN, nově přibylo přímé čtení formátů DWG (AutoCAD), SHP (Shapefile ESRI), APR (ArcView). Drobných úprav doznaly i stávající konverzní algoritmy, které umožňují např. import a export formátů DGN, DXF, DTMM a ArcInfo coverage.

Geodetické údaje, seznamy souřadnic

Především v geodetické praxi jistě najde uplatnění nadstavba pro "Geodetické údaje" a změny týkající se seznamu souřadnic. Nadstavba "Geodetické údaje" je tvořena sadou funkcí pro tvorbu a editaci formulářů PBPP a ZHB a funkcemi pro zákres grafických prvků do místopisných náčrtků a funkce pro tvorbu popisu formulářů. Pro seznam souřadnic nově přibyla možnost uživatelského formátování výstupu pro tisk SS (jsou připravené předvolby i pro nejčastěji vyžadované formáty na KÚ) a možnost kopírovat body mezi jednotlivými SS.

Práce s výkresy

Změny se dotkly i funkcí pro práci nad vektorovou kresbou. Funkce "Rušení hromadně" byla doplněna o možnost obecného rušení bodů podle zadaného typu spojení a filtru informací na bodech. Nově byly zařazeny funkce "Prodloužení a zkrácení linie", "Maskování linie" a "Vyříznutí segmentu linie" (pro rychlé přerušení linie nad textem či symbolem). Pozornosti by jistě neměla uniknout nová funkce "Selekce vrstev", která obsahuje permanentní dialog (je zobrazen po celou dobu běhu systému) se seznamem všech vrstev a s rozdělením na vrstvy selektované a odselektované a který umožňuje transparentně zapínat a vypínat vrstvy pro zobrazení.

Aplikace

V našem výčtu novinek bychom jistě neměli zapomenout ani na dlouho žádanou aplikaci "Dopravní značky" pro tvorbu a editaci základních dopravních značek a na doplnění linky pro projektování pozemkových úprav o detailnější kontrolu navržených parcel, spolupráci s manažerem chyb a na on-line přepočet výměry a ceny při opravě hranice navržených parcel. Pozorní uživatelé naleznou i drobná vylepšení v následujících funkcích: Statistika, Volné a pevné stanovisko, Klady map, Informace hromadně aj.

Mnoho úspěchů při práci s naším/vaším systémem vám přeje kolektiv vývojových pracovníků firmy GEPRO J.

Ukázková data poskytla Geodézie ČS, a.s.

Připomínáme termín setkání uživatelů produktů firem Atlas a Gepro 12. - 13. 11. 2003 v Seči u Chrudimi. Těšíme se na setkání s vámi při konzultacích přímo u počítače.

Reklamní článek firmy:
GEPRO, spol. s r. o.,
Štefánikova 52,
150 00 Praha 5,
tel.: 257 089 811,
fax: 257 089 838,
http://www.gepro.cz

Petr Brabec

vyvěšeno: 13.04.2004
ID článku: 1286
další informace: www.gepro.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server] Software [Pošta]