[Home Page]

Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie

Ústav geodézie a geografických informačných systémov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická Univerzita v Košiciach, Katastrálny úrad Košice, Geometra Košice pozýva na 3. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, geografických informačných systémoch a katastri nehnuteľností v nových podmienkach Európskej únie 13. - 14. október 2004, Herľany, Slovensko.

za organizační výbor Ing. Vladimír Sedlák, PhD.,

vyvěšeno: 14.04.2004
ID článku: 1287
další informace: www.fberg.tuke.sk/bergweb/fakulta/konferencia2/index.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
GIS Ze zahraničí
[Pošta]