[Home Page]

Reakce na závěr článku "Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku"

Vážená redakce,
chtěl bych reagovat na závěr článku „Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku“, který vyšel ve vašem časopise a jehož autorkou byla vaše dopisovatelka ing. Alena Podrazká z Děčína.
Když jsem si přečetl, že jsem autorem omezení úředních hodin pro poskytování informací podnikatelům, kteří stojí fronty na Katastrálním pracovišti Děčín, tak jsem si nemohl myslet nic jiného, než že jde pravděpodobně o šíření poplašné zprávy, protože:

1) Nikdy jsem neomezil úřední hodiny, nýbrž v rámci sjednocení úředních hodin katastrálních pracovišť v Ústeckém kraji byl pouze stanoven minimální rozsah úředních hodin, konkrétně pro poskytování informací pro podnikatele v oboru zeměměřictví v rozsahu ÚT a ČT od 8.00 do 14.00 hodin, s tím, že v případě potřeby bude tento rozsah hodin, příp. dnů, rozšířen.

Kdyby se paní inženýrka, než se posadí a začne psát, podívala na www stránky našeho Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, tak by např. zjistila, že:
a) Katastrální pracoviště Chomutov má pro geodety úřední hodiny v ÚT 7.00-14.00 hod,
ve ST 7.00-11.00, 12.30-14.00 a ve ČT 7.00-14.00 hod,
b) Katastrální pracoviště Most má v ÚT, ČT 8.00-14.00 a PO, ST 8.00-17.00 hod,
c) Katastrální pracoviště Litoměřice má v ÚT, ČT 8.00-15.00 hod.

Z toho vyplývá jediné, což potvrzuje má slova, že pokud byla potřeba, tak minimální rozsah úředních hodin byl rozšířen.

2) Při návštěvě Katastrálního pracoviště Děčín jsem neměl to štěstí vidět stojící fronty podnikatelů a jejich pracovníků na informace z katastru nemovitostí a byl jsem tomu rád, protože opak by mě netěšil.

3) Po konzultaci s ředitelem Katastrálního pracoviště Děčín ing. Janem Divišem, byla zvýšena kapacita v místnosti pro vydávání informací pro geodety (tzn. z původních tří vznikly čtyři pracovní místa). Další rozšíření úředních hodin, respektive dnů je problematické, protože v pondělí a ve středu jsou tyto prostory využívány mandatáři PF ČR ve snaze KP vytvořit co nejlepší podmínky pro přípravu prodeje státní půdy.
Na závěr bych chtěl říci, že při vší úctě ke sdělovacím prostředkům a jejich vlivu si přesto myslím, že pokud chci housku, tak bych měl jít k pekaři a ne sednout a psát do novin (časopisu). Pokud pisatelka není spokojena se službami na Katastrálním pracovišti Děčín a její nespokojenost se ukáže jako oprávněná, tak si myslím, že pro nápravu mohu učinit více já, než redakce časopisu Zeměměřič. Mám z celé věci takový pocit, že ne vždy standardní jednání paní inženýrky je příčinou problémů, které někdy má. Jsem rád, že je již spokojena s úředníky na katastrálním pracovišti, a jak píše, dobře se jí s nimi komunikuje. Pokud by byly nějaké problémy, se kterými jí budu moci v rámci svých kompetencí schopen pomoci, rád tak učiním.

S pozdravem Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj

Poznámka redakce:

Reakce ředitele KÚ se dotýká pouze zmínky "na závěr", kde ing. Podrazká píše o nevyhovujících úředních hodinách pro oprávněné geometry. Kritický článek autorky (viz odskok "další informace") byl však namířen k malé hustotě trvale stabilizovaných bodů polohového bodového pole, které odporuje vyhlášce a přesto v těchto lokalitách bylo nařízeno meření v S-JTSK. K tomuto se ředitel KÚ vůbec nevyjádřil.

redakce

vyvěšeno: 21.06.2004
poslední aktualizace: 27.07.2004
ID článku: 1359
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1330


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]