[Home Page]

Zneužil katastrální úředník informace?

Vážená redakce,
pracuji jako zeměměřič již nějaký čas a četl a zažil jsem již různé diskuze na téma "katastrální úřady". Ale jsou zřejmě věci, na které ještě připraven nejsem.

Vstoupil jsem na katastrální pracoviště (kam běžně chodím pro informace z KN), jako běžný občan, s prosbou o informaci o LV na kterém vázly jisté závazky a já jsem byl v jednání s vlastníkem o koupi pozemku na tomto LV zapsaném. Jaké bylo mé překvapení, když mi onen vlastník za dva dny sdělil, že jej navštívil pracovník tohoto katastrálního pracoviště s dotazem, zda by mu zmíněný pozemek neprodal.
Zajímalo by mně, jakým způsobem mohou pracovníci katastrálních pracovišť nakládat s informacemi, které se k nim dostanou v souvislosti s výkonem jejich povolání.

Tolik dopis, který přišel do naší redakce.
Není to otázka do diskuze, ale spíše podnět k jasné odpovědi ze strany ČÚZK, kterou zde rádi zveřejníme.

************************************

Dobrý den,
odpověď na otázku nakolik a zda vůbec jsou zaměstnanci orgánů státní správy vázáni mlčenlivostí může najít každý v Zákoníku práce.
Podle ustanovení § 73 odst. 2 písm. b) Zákoníku práce jsou zaměstnanci orgánů státní správy povinni "zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám, to neplatí pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li zvláštní zákon jinak".
Nemá-li být podle časopisu Zeměměřič položená otázka otázkou do diskuse, ale je-li vyžadován její autoritativní výklad, pak je třeba ji směřovat přímo na ČÚZK (jako instituci a zákonem danou formální autoritu) a nikoliv do konference "KATASTR".

Lumír Nedvídek, 23.6.2004


************************************

Pozn. redakce:
Pokud se tazatel na ČÚZK obrátí se stížností na konkrétního úředníka nevíme. V každém případě je jasné, že pokud se katastrální úředník sám zajímal o koupi pozemku, dostal se do rozporu se zákonem.

redakce

vyvěšeno: 21.06.2004
poslední aktualizace: 24.06.2004
ID článku: 1361


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Vševědna
[Pošta]