[Home Page]

Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině

Nabídka na trhu s kartografickými produkty je široká a pokrývá veškeré cenové skupiny. K dispozici zákazníkům jsou nejrůznější „prospektové“ mapy tištěné na lesklém papíře s vyšší gramáží, ke koupi jsou i levné jednoduché mapy na méně kvalitních papírech. Z hlediska kvality kartografické práce jsou nejzajímavější produkty kyjevského nakladatelství „Kijivska vijskovo-kartografična fabrika“. Domácím a zahraničním návštěvníkům nabízí topografické mapy měřítka 1:50 000 až 1:200 000, a přehledné mapy menších měřítek. Ediční program doplňuje také řada autoatlasů.

Vezmeme-li k posouzení například topografickou mapu měřítka 1:50 000 „Putěšestvujem po Gornomu Krymu“ (2003), půjde o příklad typického produktu. Mapa složená na formát přibližně A4 představuje oboustranně vícebarevně potištěný list o rozsahu 15 stran A4. Topografická osnova vychází zřejmě z vojenských topografických map daného měřítka a v legendě obsahuje přes 60 položek. K nim se připojuje kolem 10 prvků turistického obsahu vesměs znázorněných červenou barvou, jinak v mapě nepoužitou. Tisk je kvalitní na papíře nižší gramáže. Určitým nedostatkem je absence geografické sítě, který nemůže kompenzovat čtvercová síť o straně 10 cm kódovaná po sloupcích a řádcích k přibližnému určení polohy. Žádné další údaje se k lokalizační síti totiž nevztahují. Volný prostor mořské hladiny je vyplněn inzercí vybraných cestovních kanceláří, návodem na bezpečné chování v lese a na túrách (zejména s ohledem na riziko lesního požáru). Cenné jsou adresáře (s telefonními čísly) služeben horské služby, policie, dopravní policie, hasičů a medicínských pracovišť. Cena 10 hriven (= 50 Kč).

Podobného vzhledu je topografická mapa měřítka 1:200 000 „Avtonomnaja Respublika Krym“ (2003). Legenda obsahuje přes 70 položek topografického charakteru a postrádá objekty speciálně turistického významu. Při rozložení zaujímá rozměr cca 16 listů formátu A4 a je oboustranně vícebarevně potištěna. Turistické využití je zajištěno znázorněním komunikací všech tříd, chráněných území přírody a množství výškových kót, mysů, vodních objektů a i nejmenších sídel. Mapa však postrádá nejen geografickou síť, ale i jakoukoliv lokalizační geometrickou síť, což její použitelnost v terénu značně omezuje, pokud vůbec lze s takou alternativou počítat. Manipulace s rozloženou mapou velkého formátu je však obtížná. K mapě se nedodává žádné pouzdro. Tisk je velmi kvalitní na dobrém papíře. Cena 12 hriven (= 60 Kč). Obsah doplňuje stručný popis regionu a přehledná mapa administrativního členění AR Krym (s tabulkou jednotek) a v ještě menším měřítku i celé Ukrajiny.

O deseticentimetrovou síť a tvrdé desky obalu je obohacena topografická mapa měřítka 1:200 000 „Ukrajinski Karpati“ (2004). Cena 8 hriven (= 40 Kč). Tato je vybavena prakticky shodnou legendou a důkladným geografickým popisem regionu (kupodivu bez jakéhokoliv názvu či označení). Mapu doplňuje tabulka (opět bez názvu) nejvýznamnějších lázeňských komplexů v regionu s podrobným výčtem jejich nejrůznějších parametrů. Mapa je složena na formát cca A5 a vložena do tvrdých desek. Po rozložení zaujímá formát cca 15 listů A4. Tisk je kvalitní na dobrém papíře. Kombinace desek a menších formátu po složení je vhodnější pro použití v terénu, byť papír po čase ztrácí v ohybech soudržnost. Pro náročnější orientaci v horském reliéfu však může posloužit jen s nemalou opatrností. Výhodná je však pro motoristy a pro plánování delších pěších výprav.

Kvalita map pro použití mezi nejširší veřejností se neustále zvyšuje, mj. díky rostoucí konkurenci. Přehledné mapy měřítka 1:500 000, či podrobnější v měřítku 1:100 000 vydávají další ukrajinská kartografická nakladatelství, např. Aerogeodězija v Kyjevě nebo Mapa v Simferopolu. Nakladatelství „Kijivska vijskovo-kartografična fabrika“ však nyní uvádí na trh sérii topografických map Ukrajiny měřítka 1:100 000 složených na „kapesní“ formát A5. Rozsáhlé území Ukrajiny (přes 700 000 km2) tak bude pokryto cca stovkou kvalitních, veřejnosti dostupných topografických map pro všestranné využití.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 20.07.2004
ID článku: 1373
další informace: www.kvkf.org.ua

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server]
Kartografie
Zajímavosti Ze zahraničí
[Pošta]