[Home Page]

Ukraine Road Atlas – nahlédnutí do nového silničního atlasu

Ukrajinská firma „Kyjevskaja vojenno-kartografičeskaja fabrika“ (KVKF) je předním kartografickým nakladatelstvím v této druhé největší evropské zemi (přes 700 000 km2). Vzhledem k tomu, že dlouhou dobu byla součástí bývalého SSSR, povědomost o nejrůznějších zajímavostech a atrakcích pro návštěvníky hluboce upadla. Jde přitom o zemi, která se v mnoha věcech vyrovná předním automototuristickým destinacím v Evropě. Pověsti o vesměs nekvalitních silnicích se už dávno nezakládají na pravdě, stejně jako pochybnosti o nebezpečích, které číhají na cizince. Zavedení vízové povinnosti před třemi lety se sice stalo nevítanou bariérou, ale lze ji překročit poměrně snadno. A kdo se již za hranice Ukrajiny dostane, má možnost se rozjet po zajímavostech všemi směry po poměrně husté síti spolehlivých silničních komunikací. Je třeba ovšem vědět, kam která silnice vede. V našich prodejnách map jsou k dispozici dobré silniční mapy vesměs západní provenience. Mají však jednu podstatnou nevýhodu – mají příliš malé měřítko, a tím pádem i rozlišení a podrobnost, a jsou přes veškerou snahu stále zastaralé. Podívejme se tedy na jeden produkt, který by motorista cestující na východ mohl velmi užitečně upotřebit.

KVKF vydává v roce 2004 v posledním vydání Silniční atlas Ukrajiny (Ukraina - Atlas avtomobilnych dorog, Ukraine Road Atlas). Celobarevné dílo o rozměrech mírně menších než arch A4 je rozděleno do několika oddílů, z nichž pochopitelně nejzajímavější je mapová část. V ní jsou obsaženy silniční mapy měřítka 1:500 000, rozděleny do subkapitol po regionálních celcích (Severní - 19 stran map, Západní – 18 stran map, Centrální – 20 stran map, Jižní - 22 stran map a Východní - 14 stran map). Společné vysvětlivky ke všem mapám tohoto měřítka jsou v úvodu atlasu a obsahují na 50 položek. Následuje přehled barevného vymezení jednotlivých regionů na území Ukrajiny. Stanovené barvy pak vně rámu označují příslušnou regionální subkapitolu. Každá z nich je uvedena kladem listů. V obsahu jsou uvedeny všechny sjízdné spojnice mezi prakticky všemi sídly. To znamená, že je možné přesně spočítat silniční kilometráž mezi kterýmikoliv sídelními lokalitami v zemi. Silniční síť je kupodivu dosti hustá, byť u zcela lokálních spojnic se nelze spolehnout na zpevněný povrch. Znázorněny jsou lesní a zastavěné plochy, vodní objekty a podrobně říční síť, terén je vyjádřen stínováním. Kilometráž je číselně uvedena mezi všemi křižovatkami (!!!). Dále se v obsahu objevují třídy jednotlivých sídel (podle počtu obyvatel a významu), železnice, čerpací stanice, hranice administrativních jednotek na úrovni oblasti, veškeré hraniční přechody, silnice všech tříd s příslušnou číselnou kategorizací. Opomenuty nejsou hranice velkoplošných chráněných území. Autoatlas by jistě snesl i znaky pro turisticky atraktivní objekty a lokality, které je tak třeba dohledávat v jiných zdrojích informací. Každý mapový list je rozdělen do 4 čtverců označených velkými písmeny ruské abecedy (A, B, V, G).

Každou subkapitolu uzavírají plány měst. Ty se tvůrcům atlasu příliš nepovedly, a to zejména proto, že jejich měřítko – obvykle pod 1:50 000, běžně pod 1:100 000 – je odsuzuje do role průjezdních plánků. Zde se sice tvůrci snažili obsah obohatit o některé návštěvnicky (?) významné objekty (hotely, nemocnice, sportoviště, hřbitovy, čerpací stanice, pošty, nádraží, přístaviště, letiště), úzce související s dopravní problematikou. Takových plánků je v atlase však několik desítek a určitě usnadní hlavní orientaci ve těchto velkoměstech.

Zajímavá je matice kilometrových vzdáleností mezi velkými ukrajinskými městy, ale také mezi hlavními městy evropských zemí. V obou případech jde o několik desítek lokalit. V tabulkové část atlasu jsou pak přehledy evropských zemí (s uvedením běžného a oficiálního názvu, hlavního města, měny, jejího kódu, úředních jazyků), hraničních přechodů do jednotlivých sousedních zemí, mezinárodních poznávacích značek, přehledy mezinárodních a domácích hlavních tahů. Atlas uzavírá rozsáhlý index s několika desítkami tisíc názvů s kódy jejich lokalizace v atlase.

Neobvyklou zvláštností je vydání v ruském, nikoliv ukrajinském jazyce bez jakýchkoliv překladů do jiné řeči (s výjimkou názvu). Na křídovém přebalu jsou umístěny inzeráty sponzorů atlasu (je mezi nimi významně také Auto Škoda). Použití cyrilice je jistě na závadu širšímu použití mezi zahraničními návštěvníky, avšak při komunikaci s místními je tato skutečnost zase výhodou.

Atlas vyšel v posledním vydání v nákladu 15 000 výtisků, má 160 stran a prodává se v knihkupectvích, kioscích či prodejnách suvenýrů za cenu v rozmezí 30-40 hriven (1 UAH = 5 CZK).

Další podrobnosti jsou na webových stránkách vydavatele.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 17.08.2004
ID článku: 1384
další informace: www.kvkf.org.ua

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server]
Kartografie
Zajímavosti Ze zahraničí
[Pošta]