[Home Page]

Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti

Vzhledem ke změnám územně správního uspořádání ČR dochází v současné době postupně k přesunům některých katastrálních území z působnosti původních katastrálních pracovišť na jiná. Podrobné informace o přesunech katastrálních území naleznete v provozních informacích DP na www.cuzk.cz

V souvislosti s přesunem katastrálních území může dojít v dále uvedených katastrálních území k dočasnému odstranění plomby u neukončených řízení, která se převádějí na nové pracoviště (jedná se v několik desítek řízení). Doba, po kterou nebude v dále uvedených katastrálních územích u dotčených nemovitostí dočasně uvedena plomba, bude pro službu dálkového přístupu do KN max. 2 hodiny. V případě pochybnosti si stav plomby u těchto nemovitostí můžete zdarma dodatečně ověřit v aplikaci "Nahlížení do KN".

Přesun bude probíhat v termínu 25.8. - 29.8., problém se může vyskytnout u některých řízení v těchto přesouvaných katastrálních územích:
z KP 704 Břeclav na KP 735 Hustopeče
5 k.ú. Boleradice, Borkovany, Brumovice, Krumvíř, Mokrůvky od 26.8.

z KP 209 Praha-východ na KP 206 Mělník
3 k.ú. Čakovičky, Kojetice u Prahy, Postřižín od 26.8.

z KP 204 Kolín na KP 208 Nymburk
1 k.ú. Vrbová Lhota od 26.8.

z KP 305 Písek na KP 301 Č.Budějovice
1 k.ú. Dražíč od 27.8.

z KP 435 Kralovice na KP 407 Plzeň-sever
1 k.ú. Kaceřov od 27.8.

z KP 743 M.Krumlov na KP 703 Brno-venkov
3 k.ú. Branišovice, Loděnice u Mor.Krumlova, Šumice od 25.8.

Po ukončení přesunu katastrálního území bude plomba opět v centrální databázi korektně vyznačena.

Zdroj: odbor služeb uživatelům dálkového přístupu

redakce

vyvěšeno: 26.08.2004
ID článku: 1391


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Internet
[Pošta]